Context sentences for "moderate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, to have other sites as well is a necessity, especially to moderate the costs.
Így szükség van más helyszínekre is, különösen a költségek mérséklése érdekében.
EnglishVery moderate in her terms, murmured Lance, casting his eyes towards the ceiling.
Szerények az igényei... motyogta Lance, és a mennyezetre vetette tekintetét.
EnglishHe is, so it seems, a kindly man, and offers a hospitality of moderate cost.
Kedves embernek látszik, aki viszonylag-kevés pénzért szállást és. ellátást ad.
EnglishCook thinks there are political forces working over there to moderate matters.
Cook úgy véli, egyes politikai erők azon dolgoznak odaát, hogy enyhítsenek a helyzeten.
EnglishHowever, I have insisted upon moderate prices for the sake of my reputation.
Ennek ellenére próbáltam tisztességes árban kiegyezni vele, már csak a jó hírem miatt is.
EnglishIt had been similar to the effects of a moderate earthquake yet ... somehow different.
Valóban hasonló volt a hatás, mint egy kisebb földrengésnél... valahogy azonban mégis más.
EnglishFirst and foremost, it may help moderate Europe's energy dependence on third countries.
Segítségével mindenekelőtt mérsékelhető Európa harmadik országoktól való energetikai függősége.
EnglishI believe that Parliament's position during the negotiations was responsible and moderate.
Úgy vélem, a Parlament álláspontja a tárgyalások során felelősségteljes és visszafogott volt.
EnglishOne of the couple, Tawney saw, had been a painter of moderate talent.
Tawney látta, hogy a páros egyike viszonylag tehetséges festő volt.
EnglishHe now had hem all, to the point that booze and moderate doses of morphine no longer handled the pain.
Most már odáig jutottak, hogy a pia és a kis adag morfium nem fojtotta el a fájdalmat.
EnglishIn fact, the situation is continuing to deteriorate, even if it is at a more moderate pace than in the past.
A helyzet valójában tovább romlik, még akkor is, ha lassabb ütemben, mint korábban.
EnglishHardcastle has excellent references and is most capable besides being very moderate in her terms.
Mrs. Hardcastle kiváló ajánlólevelekkel rendelkezik, igen jó munkaerő, és szerények az igényei.
EnglishIf so, you will be sent to a camp of moderate regime, for a lesser term.
Ha így van, még rövidebb időtartamra számíthat, és kevésbé szigorú körzetben helyezik el a kényszermunka során.
EnglishThe oil embargo caused the fall of the moderate Konoye faction.
Hasonlít ez a japánok negyven évvel ezelőőtti helyzetéhez.
EnglishOn the one hand, the EU talks about moderate drinking; on the other hand, it wants to sell more wine.
Az EU egyrészt arról beszél, hogy visszafogja az alkoholfogyasztást; másrészt több bort akar eladni.
EnglishTraffic was moderate to heavy heading toward the heart of the city.
A forgalom nem volt valami erős a város szíve felé.
EnglishStill, since you are so definite, I will suggest that Vus and Vuwas moderate their vigilance.
- Mivel azonban ilyen határozott vagy e témában, szólok Vusnak és Vuwasnak, hogy fogják vissza magukat egy kicsit.
EnglishThey are about scrapping all references to even the most moderate UN texts on women's rights.
Sokkal inkább arról, hogy még a legmértéktartóbb ENSZ szövegekből is kitöröljenek minden hivatkozást a nők jogaira.
EnglishIn that moderate Islamic country, there are many in positions of responsibility who are favourably disposed.
Ebben a mérsékelten mohamedán országban sokan vannak felelősségteljes pozíciókban, akik hajlanak felénk.
EnglishThe tax revenues could moderate payments EU Member States currently make to the EU budget.
Az adóbevételek nyomán mérséklődhet az uniós tagállamok által jelenleg az uniós költségvetésnek juttatott befizetések összege.