EN mole
volume_up
{noun}

1. general

mole (also: brick, stoolie)
volume_up
tégla {noun}
The mole kept intercepting Eliot's instructions to you.
A tégla kiszagolta, milyen utasítást kaptál Eliottól.
Az idősebb Landish szintén tégla lett volna?
Eliot tégla, és maga az összekötője.
mole
Flat feet and a mole are too many faults for you to hand You're a hard woman.
- A lúdtalp és az anyajegy már túl sok neked a fogyatékosságokból, hogy elviseld?
He limps slightly on the right foot and has a mole just below the shoulder-blade.
A bal szemére bandzsít, kissé húzza a jobb lábát, és anyajegy van a lapockája alatt.
He has a mole shaped like Whistler's Mother on his right buttock.
A jobb fenekén van egy anyajegy, ami egy kubista festményre hasonlít.
mole (also: wart)
By the way, I realise that I have a large mole on my face.
Egyébként tudok róla, hogy egy óriási szemölcs van az arcomon.
Its more of a beauty mark than a mole, Joe said.
- Nem is szemölcs, inkább szépségpötty - folytatta Joe.
Not on the existence of a mole, but on Monk.
Nem a kém ügyében, hanem Monk ügyében.
Monk was going around the building telling anyone who would listen that the Soviet Division had a high-placed mole right inside it.
Monk körüljárt a házban, és elmondta mindenkinek, aki csak hajlandó volt meghallgatni, hogy a szovjet osztályon egy magas beosztású kém lapul.
mole (also: pier, jetty)
mole (also: landing stage, pier, jetty)
volume_up
móló {noun}
mole
mole
mole

2. zoology

mole
volume_up
vakond {noun}
He felt something jerk beneath his skin, like a mole burrow ing through his rib cage.
Valami rángott a bőre alatt, mintha egy vakond fúrná át magát a mellkasán.
A mole could trace it, and there it vanishes among the reeds.
Egy vakond is végig tudná követni a nádasig.
Mazirian, hastening his step, found a mole chewing the stalk of a plant-animal hybrid.
Mazirian meggyorsította lépteit; vakond rágcsálta egv hibrid növényállat indáit.

3. chemistry

mole
volume_up
mól {noun}

Synonyms (English) for "mole":

mole

Context sentences for "mole" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe knew every mole on her back, knew the places a touch would make her laugh.
Minden anyajegyet ismert a hátán, tudta, hol kell megérintenie, hogy felnevessen.
EnglishWell, in the last year, 1993, the FBI finally took over the eight-year mole hunt.
- Nos - kezdte Jordan -, nyolc év után, 1993-ban az FBI végre rájött, ki a beépített ember.
EnglishTo the south, the port was bounded by the protective arm of the great seaward mole.
Dél felőől a hatalmas, tengerbe nyúló kikötőőgát óvó karja határolta.
EnglishTechnically the mole hunt still plodded on, but the urgency had gone out of it.
A házi kémet keresték még ugyan, de már nem a kezdeti lendülettel.
EnglishYou know how Lazarov's always bragged about having a mole inside the FBI.
Tudod, hogy Lazarov mindig azzal kérkedett: van egy embere az FBI-nál.
EnglishIf he's a mole, he could have been meeting with his KGB control.
Ha tényleg ő a beépített ember, akkor találkozhatott a KGB-s felső kapcsolatával.
EnglishJohn's car was waiting, with Corporal Mole looking rather pleased with himself.
John kocsija várta őket, Mole tizedes pedig elégedettnek tűnt.
EnglishSpengler was losing his patience with the squinty-eyed mole man.
Spengler elveszítette a türelmét a kancsal, vakondképű férfival szemben.
EnglishIn another part of the edifice the official mole hunt, dating back to the spring of 1986, crawled on.
Az 1986 tavaszán indított hivatalos vizsgálat még folyt ugyan, de ólomlábakon haladt.
EnglishIn their pre-sentient form, they were mole-like creatures on a metal-rich world like this one.
Értelem előtti formájukban vakondszerű lények voltak egy ehhez hasonló, fémben gazdag világon.
EnglishLike Eliot, he's been insisting there's a mole in MI-6.
Eliothoz hasonlóan ő is makacsul hangoztatja, hogy az MI-6-ba titkos ügynök épült be.
EnglishA mole's software for constructing models of its world will be customized for underground use.
A vakondé viszont olyan világ-modellt épít fel, amely a földalatti élet körülményeihez alkalmazkodik.
EnglishMole did better than that, coming to a stop, then backing up to within a few meters of the wrecked truck.
Mole megtette, sőt utána egészen néhány méter közelségig hátrált az összetört teherautóhoz.
EnglishAnd the little digging animal called Mole... he is your pet?
És a kicsi ásó állatot Mole-nak hívják... ő a háziállatod?
EnglishI also realise the irony, that I am myself a mole.
És tisztában vagyok azzal is milyen vicces, hogy én vagyok a "szem".
EnglishJust make sure no one knows I'm playing the mole here.
Csak azt szeretném, ha nagyon ügyelne rá, nehogy lelepleződjem.
EnglishNo one knew how, though Foley was concerned that the Russians might have a mole in Langley itself.
Senki nem tudta, hogyan bukhatott le, Ed azonban meg volt győződve róla, hogy az árulót Langleyben kellett keresni.
EnglishChavez and Mole pulled the body onto the roadway.
Chávez és Mole kihúzták a testet az útra.
EnglishThe Chairman deciphered • the first sentence himself, to learn that this was a mole warning.
A KGB nem használ semmiféle zsargon szót a soraiban működő árulókra, de azért a magasabb rangúak ismerik a Nyugaton alkalmazott kifejezést.
EnglishHe was watching the approach of a ferry, well over the horizon and beating her way toward the shelter of the harbor mole.
A motoros egy közeledő kompot figyelt, amely épp hogy csak föltűnt a láthatáron és a kikötőmóló védelmébe igyekezett.