"momentarily" translation into Hungarian

EN

"momentarily" in Hungarian

EN momentarily
volume_up
{adverb}

Professional curiosity momentarily overwhelmed other thoughts.
A szakmai kíváncsiság pillanatnyilag felülkerekedett a józan belátáson.
Due to... intense humiliation, the King has... momentarily abdicated his throne.
Az erős... megalázás miatt a Harcos... pillanatnyilag lemond a trónjáról.
By ill-luck a pellet struck Roach in the eye, momentarily blinding him.
A katona szerencsétlenségére a háló egyik kis ólomnehezéke szemen találta, amivel pillanatnyilag megvakította.
Glover was momentarily startled as Gordon's eyes suddenly opened and met his.
Glover azonban átmenetileg meglepődött, amikor Gordon hirtelen kinyitotta szemét és tekintetük találkozott.
Owen felt momentarily sick to his stomach.
. - Owen gyomra hirtelen felfordult.
The next moment there was a rush of light out of the bag, which momentarily filled her gaze.
Hirtelen fény tört elő a csomagból, és egy pillanatra elvakította.
momentarily

Synonyms (English) for "momentarily":

momentarily
English

Context sentences for "momentarily" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKeepiru whirled, and it momentarily seemed a pack of hunters was all around him.
Kipiru megpördült; egy pillanatig azt hitte, hogy egy egész falka vadász veszi körül.
EnglishFor all the jumble, it looked momentarily peaceful and ordered in its parts.
A távolságban nem látszódtak az egyedi, helyi zűrzavarok és a megosztottságok.
EnglishMomentarily confused, they hesitated, milling about as their leaders deliberated.
Összezavarodtak, elbizonytalanodtak, s csak lézengtek, miközben vezéreik tanácskoztak.
EnglishA soft wind seemed to ruffle the shiny leaves momentarily, but nothing else moved.
Mintha pillanatnyi puha szellő fodrozta volna a ragyogó leveleket de nem mozdult más.
EnglishThe speed of her descent astonished her; momentarily, it shattered her reason.
Elképesztette ereszkedésének gyorsasága; egy pillanatra elhomályosította józan eszét.
EnglishHe fired off a sonar pulse strong enough, he hoped, to momentarily stun him.
Kilőtt egy erős szonáris impulzust, hogy átmenetileg megbénítsa ellenfelét.
EnglishOisins response was momentarily sharp; then it faded into gentler tones.
Oisin egy pillanatra megkeményítette hangját, aztán szelídebb hangon folytatta.
EnglishBremen tried momentarily to see Kahle in those last few moments of his life.
Egy pillanatra megpróbálta elképzelni Kahlét életének utolsó pillanataiban.
EnglishThe computer monitor hesitated momentarily, then issued a stream of identification data.
A számítógép egy pillanatig habozott, majd sorolni kezdte az azonosítási adatokat.
EnglishThe thing about the Pinto not being here had only been momentarily promising after all.
Az, hogy a Pinto nincs itt, végül is csak átmeneti reménysugárnak bizonyult.
EnglishA star appeared behind them and was momentarily eclipsed by some movement.
Egy csillag kelt fel mögöttük, majd újra eltűnt valamilyen mozdulat mögött.
EnglishA flicker of the eyes, momentarily fixing on the slaves own, then away again.
Szeme megvillant, a rabszolga tekintetét kereste, majd ismét elrebbent.
EnglishDilph moved to the cabin, opened its door, peered momentarily about, and withdrew.
Dilph a kunyhóhoz ment, kinyitotta az ajtót, belesett, visszahúzódott.
EnglishMenion glanced down at her momentarily and smiled reassuringly, holding her closer to him.
A herceg egy pillanatra ránézett, és biztató mosollyal közelebb húzta magához.
EnglishEventine seemed to hesitate momentarily, then, slowly shook his head.
Mintha egy pillanatig tétovázott volna Eventine, aztán lassan megrázta a fejét.
EnglishMatter flows from place to place and momentarily comes together to be you.
Az anyag egyik helyről a másikra áramlik, és csak egy-egy pillanatra áll össze bennünk.
EnglishNow he looked momentarily at PC Farnham, just an unobtrusive flick of the eyes.
Aztán egy pillanatra, alig észrevehetően, Farnhamre villant a szeme.
EnglishThe cowled face studied him momentarily, then looked past him to his father.
A csuklya árnyékából egy pillanatig tanulmányozta a herceget, majd Eventine-hez fordult,
EnglishOn the domed ceiling of the hall, the colour organ had momentarily painted a tropical sunset.
A terem kupolaszerű mennyezetén a színorgona éppen trópusi napnyugtát játszott.
EnglishThe fact momentarily struck her as strange: that nothing whatsoever seemed to have changed.
A tény egy pillanatig furcsán idegennek tetszett: itt látszólag semmi nem változik.