"mood" translation into Hungarian

EN

"mood" in Hungarian

EN mood
volume_up
{noun}

1. general

mood (also: cheer, cue, feeling, frame of mind)
I was very struck by the mood there and by the enthusiasm of the young people.
Nagyon meghökkentett az ottani hangulat és a fiatalok lelkesedése.
The evil, mutinous mood that comes after drunkenness seemed to have set into a habit.
A részegség utáni szokásos gonosz, lázadó hangulat nála állandósult.
The mood was happy enough, and it seemed that Cathy and Agent Price were getting along.
Elég jó volt a hangulat, és úgy tűnt, hogy Cathy jól kijön Price ügynökkel.
mood (also: cheer, cue, fancy, humor)
volume_up
kedv {noun}
mood (also: crossness, pip, blues, miff)
Even if a bad mood overtook him he remained with me.
Még ha megrohanta a rosszkedv, akkor is velem maradt.
Just trying to get a sense of the mood upstairs.
Csak próbálom megtudni, hogy milyen a kedélyállapot odafenn.
mood (also: key, note, strain, tenor)
mood

2. linguistics

mood (also: mode)
Az igemód kiválasztása

Synonyms (English) for "mood":

mood

Context sentences for "mood" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - Mr President, I am in a listening mood this evening.
a Bizottság tagja. - Elnök úr, ma este mások meghallgatására vagyok hangolódva.
EnglishThere are 92 symptoms, but among them are hyperactivity and mood irregularities.
92 tünet társítható hozzá, többek között a hiperaktivitás és a hangulatváltozások.
EnglishThe tall borderman did not reply, unable to comprehend this sudden change of mood.
A magas határvidéki nem válaszolt, nem értette ezt a hirtelen hangulatváltozást.
EnglishI heard you have excellent craps... and I'm in a crappy mood, so...heh heh heh.
Úgy hallottam, kitűnő izéitek vannak... és én most izélős kedvemben vagyok, szóval...
EnglishDespite Sephrenia's assurances the previous evening, Sparhawk's mood was sombre.
Sephrenia előző esti, bíztató szavai ellenére a lovag hangulata még mindig rossz volt.
EnglishIt is true I occasionally used the name Sir Pellinore when the mood came upon me.
Néha valóban a Sir Pellinore nevet használtam, amikor úgy tartotta kedvem.
EnglishIm sorry, Mercy said, clearly sensing the precipitous down-ward spiral of his mood.
- Sajnálom - ismételte Mercy, aki megérezhette a férfi reményvesztettségét.
EnglishShe nodded back, but was an- noyed to be staying so late and was not in a smiling mood.
Az visszaköszönt neki, bár nemigen volt ínyére, hogy ilyen sokáig túlóráznia kell.
EnglishDon't be sexist, Hunter warned, too seriously.for the mood of the mo- ment.
Ne legyen szexista! figyelmeztette Hunter a hangulathoz képest túl komolyan.
EnglishI was in a different mood, a more observing mood, than I had been in for months past.
Más, megfigyelésre alkalmasabb lelkiállapotban voltam, mint az elmúlt hónapok során.
EnglishIn a somber mood he left the chamber and continued along the gallery to the Great Hall.
Komor hangulatban elhagyta a szobát, és továbbment a folyosón a Nagy Csarnok felé.
EnglishHet Nkik was in no mood to talk, but he made the appropriate response.
Het Nkik nem volt beszédes kedvében, de azért a megfelelő fordulattal válaszolt.
EnglishI kipped down on the ground, with a cartridge-box for a pillow, in a mood of deep dismay.
Kedvetlenül leheveredtem a földre, vánkosul egy lőszeresládát tettem a fejem alá.
EnglishIn this mood Garp walked home on the Krntnerstrasse, where he met the notorious Tina.
Ilyen gyászos kedvében ütközött bele a Kklitnerstrassén a nevezetes Tinába.
EnglishGladys Card was there, in a surprisingly nasty mood for the Sabbath.
Ott volt Mrs. Gladys Card, a sabbathoz képest meglepően ingerült hangulatban.
EnglishShe said sharply, My lord is weary, Morgause, and in no mood for the chatter of children.
- Az uram fáradt, Morgause - szólt élesen -, és semmi kedve gyermekekkel fecsegni.
EnglishHe was in the defeated mood when even the writing of a letter is too great an effort.
Ebben a legyőzött állapotban még egy levél megírása is túl nagy erőfeszítést igényelt.
EnglishBut now he came to me in such a mood and asked me to go to the boy's room.
Most azonban ilyen hangulatban jött hozzám, és kért, hogy menjek vele a fiú lakására.
EnglishHe could think of nothing to say to this, and he was not in the mood for a conversation.
Mark nem is tudta, mit mondjon erre, és nem is nagyon volt kedve beszélgetni.
EnglishThirdly, we need a change of mood in our Parliament and in the Commission.
Harmadszor: beszédmódváltásra van szükség a Parlamentben és a Bizottságban.