"Morse" translation into Hungarian

EN

"Morse" in Hungarian

HU

EN Morse
volume_up
{noun}

Morse
volume_up
morze {noun}
He was familiar with Morse; part of his job during the war had dealt with signalling.
Richard jól ismerte a morze-jeleket; a háború idején munkájának egy részében a jelekkel foglalkozott.
Ismeri itt valaki a Morze kódot?

Context sentences for "Morse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis heart, which had begun to slow down, began to do its Morse-code number again.
A szíve, amely eddig már ismét lassabban vert, most megint elkezdte a morzézást.
EnglishOr perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
Vagy talán alkossak egyet pont és vonal alakú jégkockákból?
EnglishI knew Morse and realised suddenly that even in the confines of my cell I was not alone.
Ismertem a morzejeleket, és hirtelen rájöttem, hogy a cellám falai közé zárva sem vagyok egyedül.
EnglishI did some impassioned Morse snoring and he cottoned on to it.
Én S.O.S-t horkoltam neki, ő meg vette a drótot.
EnglishVera said: Surely some one can read Morse.
Valaki csak ismeri odaát a morzeábécét mondta Vera.
EnglishThey were new spiritual explorers-Dannion Brinkley, Hilarion, Melvin Morse, Brian Weiss, Matthew Fox, the Urantia book.
A lélek új kalandorai: Dannion Brinkley, Hilarion, Melvin Morse, Brian Weiss, Matthew Fox, az Urantia-könyv.
EnglishWe will communicate with the executive officer by coded Morse signals sent on Radio Moscows commercial wavebands, using one-time pads.
Kódolt morzejelekkel érintkezhetünk a végrehajtó tiszttel, a Moszkvai Rádió közönséges hullámhosszain.
EnglishThe jail telegraph was Morse.
A börtöntávíró morzejelekkel működött.
EnglishWhat did Robert Morse do in it?.
EnglishHe slammed a fist down again, then the other, then the first once more; he was hammering on the wheel, the horn beating out a Morse code of rage.
Ismét lecsapott az öklével, azután a másikkal, azután ismét az elsővel; kalapálta a kormányt, a duda a harag morzéjét tutúlta.
EnglishThat night the radio told him in Morse the details of the arrival of the assembler, the one event he had not been required to memorize.
Aznap éjjel a rádió morzejelekkel közölte vele, hogy mikor érkezik az Összeszerelő, ez volt az egyetlen dolog, amit nem kellett előre megtanulnia.