EN motion
volume_up
{noun}

motion (also: proposition)
I voted in favour of the motion for a resolution on Ukraine for this reason.
Ezért szavaztam az Ukrajnáról szóló állásfoglalásra irányuló indítvány mellett.
In view of these considerations, I voted against the motion for a resolution.
E megfontolásokra tekintettel az állásfoglalásra irányuló indítvány ellen szavaztam.
The motion stresses the difference between advertising and information.
Az indítvány hangsúlyozza a reklámozás és a tájékoztatás közötti különbséget.
motion (also: action, cast, drift, go)
But it's the motion that really characterizes the symmetry inside the Alhambra.
De épp a mozgás az, ami az Alhambra belsejében látható szimmetriákat jellemzi.
There is no such thing as perpetual motion either in physics or in economics.
Sem a fizikában, sem pedig a gazdaságban nem létezik olyan, hogy örökös mozgás.
There was motion in the shed, all right, but not life's motion.
Mozgás volt a csűrben, de nem az élet mozgása.
motion (also: action, move, movement)
Turjan halted in mid-motion, fixed his eyes upon Kandive's red and gold face.
Turján megdermedt mozdulat közben, és Kandive vöröses aranyszínű arcára meredt.
Sometimes I doubt your commitment to Sparkle Motion.
Néha kételkedem a "Szikrázó mozdulat" iránti elkötelezettségedben.
The sudden motion diverted the snake's attention.
A hirtelen mozdulat fölkeltette a kígyó figyelmét.
motion (also: advice, counsel, pointer, project)
For the reasons listed above, I decided to vote in favour of this motion.
A fent felsorolt okokból a javaslat mellett szavaztam.
I therefore decided to vote against the motion.
A fentiek miatt a javaslat ellen szavaztam.
. - A javaslat ellen szavaztam.
motion (also: aim, counsel, determination, drift)
motion (also: movement, shit, defecation)
motion (also: locomotion)
motion (also: motive, pattern, theme, motif)
motion (also: movement)

Context sentences for "motion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have taken due note of the suggestions made in this motion for a resolution.
Az állásfoglalásra irányuló indítványhoz beadott javaslatokat figyelembe vettem.
EnglishShe was determined to set in motion Orley's and Creideiki's Trojan Seahorse plan.
A nő elszánta rá magát, hogy beindítsa Orley és Creideiki "Trójai Víziló" tervét.
English(HU) Madam President, Mrs Lulling asked us to support the motion for a resolution.
(HU) Lulling asszony azt kérte tőlünk, hogy támogassuk a határozati indítványt.
EnglishThe engines fired again, and the Darksaber heaved into motion, picking up speed.
A hajtóművek teljes kapacitáson üzemeltek, és a Sötétkard gyorsulni kezdett.
EnglishIf paragraph 20 remains in the motion for a resolution, I am unable to support it.
Ha a 20. bekezdés az állásfoglalásban marad, akkor sajnos nem tudom támogatni.
EnglishHe shifted the picture forward, then backward, and with each motion shook his head.
A professzor alaposan szemügyre vette a fotót, és fejét csóválva nézett Tessre.
EnglishConstant rubbed his left thumb and index finger together in a careful rotary motion.
Constant óvatos, körkörös mozgással összedörzsölte bal hüvelykjét és mutatóujját.
EnglishBut the longer she looked, the more she began to see another kind of motion.
De minél tovább szemlélődött Mary, annál jobban felfigyelt egy másfajta mozgásra.
EnglishThe folding motion halted, but the corner remained tweaked into a surreal geometry.
A fordulás ekkor elakadt, de a sarokban megmaradt az összekavarodott állapot.
English(PL) Mr President, I endorsed adoption of the motion for a resolution on Cuba.
(PL) Elnök úr! Támogattam a Kubával kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványt.
EnglishHe moved with a peculiar hunching motion, leaning heavily on a gnarled walking stick.
Görnyedten mozgott, minden lépésnél nehézkesen támaszkodva egy göcsörtös botra.
EnglishLadies and gentlemen, the motion for a resolution contains some key points.
Hölgyeim és uraim, az állásfoglalási indítványnak van néhány sarkalatos pontja.
EnglishSend for your reinforcements, Moroch said, kicking his horse into motion once more.
Legalább még négy századra lesz szükség ahhoz, hogy úrrá legyünk az áradaton.
EnglishI am pleased with the motion for a resolution on a new strategy for Afghanistan.
Meg vagyok elégedve az új afganisztáni stratégiáról szóló állásfoglalási indítvánnyal.
EnglishIt is for this reason that I have decided to support the motion for resolution.
Ezért úgy döntöttem, hogy támogatom az állásfoglalásra irányuló indítványt.
EnglishWe will therefore move on to the vote on the joint motion for a resolution.
Ezért folytatjuk az állásfoglalásra irányuló közös indítványról való szavazással.
EnglishThe whole reminded Cale of a child's pinwheel, but its motion nauseated him.
Egy szélkerékre emlékeztetett, azzal a különbséggel, hogy ez megszédítette Cale-t.
EnglishHere's an example of a project they made, a motion-activated confetti canon ball.
Itt van az egyik általuk készített projekt, egy mozgásra működésbe lépő konfetti-ágyú.
EnglishWell, so I looked at these things called Brownian motion -- just goes around.
Nos, tehát néztem ezeket a Brown féle mozgásnak nevezett dolgot -- csak forog körbe.
EnglishThe craft which held them swung about and his stomach fought against that motion.
A tákolmány erősen himbálózott, gyomra pedig élénken tiltakozott ez ellen.