EN

muck {noun}

volume_up
All the old man had said about muck, about the isness of things, made some sense.
Amiről az öreg beszélt, a mocsok, meg a dolgok lényege, végre megtelt jelentéssel.
Szemét, mocsok, tré az összes felelte Kim.
A lábad alatt mocsok.
Real cities have something else, some individual bony structure under the muck.
Az igazi városokban azért valami más is van még, valami egyéni csontszerkezet a szemét alatt.
Szemét, mocsok, tré az összes felelte Kim.
Now here was this vapor in her ears, telling her she was nothing, everything was nothing; nameless muck.
És itt van most ez a párolgás a fülében, amely azt mondja, hogy a minden az semmi: névtelen trágya.
Trágya loccsant a lábszárára.
muck (also: dirt, grime, squalor, scuz)
Ah, the muck on his fingers, he couldn't wipe it off.
Ó, ez a szenny, ez a letörölhetetlen szenny az ujján!
muck (also: manure)
muck (also: shit, scuz, sodding)
volume_up
szar {noun} [vulg.]
The river was afloat with factory scum and human turdsand always the after-tide, salt-water slime was on the mudflats (a muck the texture of refrigerated bacon fat).
A folyóban állt az emberi-gyári szir-szar, és apályban a sós latyak ikrázott a színen, akár a hűtőbe tett pecsenyezsír.

Context sentences for "muck" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAll the old man had said about muck, about the isness of things, made some sense.
Amiről az öreg beszélt, a mocsok, meg a dolgok lényege, végre megtelt jelentéssel.
EnglishTalen gasped, staring out over the bubbling expanse of sticky-looking black muck.
Mi a pokol ez itt? kérdezte Talen, amikor végigtekintett a bugyborékoló, fekete masszán.
EnglishShe spat, not once but three or four times, to rid herself of a mouthful of muck.
Háromszor vagy négyszer egymás után kiköpött, hogy megszabaduljon a száját eltömő ganétól.
EnglishI thought of the mysterious stranger, I thought of the bodies slipping into the muck.
A titokzatos idegenre gondoltam, az iszapba süllyedő holtakra gondoltam.
EnglishReal cities have something else, some individual bony structure under the muck.
Az igazi városokban azért valami más is van még, valami egyéni csontszerkezet a szemét alatt.
EnglishThe byline belonged to Josh Brannigar, a muck-raking investigator of the Jack Anderson breed.
Josh Brannigar írta, egy minden piszokban turkáló, Jack Anderson típusú újságíró.
EnglishNot in the truck, certainly, and sitting in the driver's car meant crossing that field of muck.
Azért kinyitották a dobozkocsi hátsó ajtaját, ott ültek le a rakodótér peremére.
EnglishSeveral inches of rainwater now covered the slag, and something sprawled in the muck.
Most néhány ujjnyi esővíz fedte a salakot, és valami hevert a sárban.
EnglishThere was muck underfoot, white lights, and hawkers screaming.
A lába alatt nyirok, a feje fölött fehér fények, a levegőben a házalók kiáltozása.
EnglishAnd anyway, if the stylo fell into the rubbish and muck of the neck, he'd never find it.
Különben is, ha a formázó belepottyan a nyaktagban felgylt ganéjba, sosem találja meg többet.
EnglishHow do you folk like being called _swine_ by the muck-rakers of a dirty little wizard?
Hát ehhez mit szóltok, hogy csak úgy ledisznóz titeket egy mocsok kis varázsló ganajtúró bogara?
EnglishWith inconceivable dexterity and strength he lifted another body and dropped it down into the muck.
erővel és ügyességgel felemelt egy másik testet, és eltüntette az iszapban.
EnglishReady to go, Muck?he said, still poking around in the dirt.
- Mehetünk, Muck? - kérdezte, és még mindig a piszkos homokkal játszadozott.
EnglishThe snow had not been churned into soupy muck, a clear indication that the town was uninhabited.
Nyomok sehol sem látszottak, ami egyértelműen arra mutatott, hogy a település elhagyatott.
EnglishIf she didn't watch it, they were both going to go down in this muck, for sure, this filthy muck.
Ha nem vigyáz, elvágódnak ebben a mocsokban, ebben az undok mocsokban!
EnglishSo you might be moving in different circles from those you muck around in when a dope dealer gets wasted.
Szóval, más körben fogsz mozogni, és nem a sárban, amikor egy drogdílert kinyírnak.
EnglishA new world that will rise out of the muck and ashes of the old.
Egy új világ, mely a régi világ piszokjából és hamujából születik.
EnglishI could smell the stench of the muck, hear the rustling of the animals.
Ereztem a szennybűzt, hallottam az állatok halk neszezését.
EnglishIt lay canted on its side 'in the muck with bubbles bursting all around it.
Oldalára dőlt a sárban, buborékok pattogtak körülötte.
EnglishHe wanted to sink down, down into the muck where money does not rule.
Magánbűnök, közerkölcsök a dilemma egyidős a világgal.