"muse" translation into Hungarian

EN

"muse" in Hungarian

HU
EN

muse {noun}

volume_up
The muse had arrived, every bit as welcome as an unexpected check in the mail.
A múzsa befutott, és ő úgy örült neki, mintha a postájában egy nem várt csekkre bukkant volna.
I've been known to jot down a poem, if the muse descends.
Írok egy verset, ha a múzsa megihlet.
- Músza, múzsa, egyre megy, ki a fenét érdekel?

Context sentences for "muse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo please my massive, six-fingered muse, I must resort to tricks like the Odysseus bit.
Egy láncra vert hadvezér azonban nem vezetheti a seregét győzelemre.
EnglishI began to muse on some movie I had seen years before.
Egy film járt a fejemben, amelyet évekkel azelőtt láttam.
EnglishSo I opted to quit being a muse and write for myself.
Ezért döntöttem úgy, hogy saját vállalkozást indítok.
EnglishAncient Egypt; it became our muse, our religion.
Az ősi Egyiptom a múzsánk, a vallásunk lett.
EnglishA certain 400-pound muse will park his 150-pound ass on me by way of editorial comment, and there is always the threat of his urine-filled cat.
Sokkal magabiztosabbnak és reménytelibbnek, ám nem olyan bölcsnek, mint mai énemet, amit sajnálok.
EnglishThe expression on his face didn't change, it merely intensified: a mask in which comic muse and tragic were united.
Az arckifejezése nem változott meg, csak elmélyült: maszk, amelyen egyforma arányban keveredett a komikus csodálkozás és a tragikum.
EnglishHe seemed to muse over it.
Mintha ez gondolkodóba ejtette volna.
EnglishMathematics is a finer muse.
EnglishA muse has no place in battle.
EnglishI think you're my muse.
EnglishMy muse has spoken!
EnglishHow long was she content to be the mystery that bound Louis and me so tightly together, the muse of our moonlit hours, the one object of devotion common to us both?
Mennyire tette boldoggá, hogy ő a Louis-t és engem összeforrasztó titok, holdfényes óráink múzsája, az egyetlen olyan báívány, kit mindketten imádunk?
EnglishMarius drew himself up and said in his gentle very fine voice, trained for public rhetoric as well as words of love, I am descended through my mother from the Keltoi, little beauty, little muse.
Marius kihúzta magát, és azt mondta azon a szónoklatokra és szerelmes szavakra csiszolt, szép hangján: Anyám révén a keltáktól származom, cseppnyi szépségem, kicsi múzsám.