"museum" translation into Hungarian

EN

"museum" in Hungarian

HU

EN museum
volume_up
{noun}

museum
The big museum across from the streetcar stop is the Kunsthistorisches.
Az a nagy múzeum mindjárt szemben a villamosmegállóval a Kunsthístorisches.
To our surprise, one of the first people who called was the Andy Warhol Museum.
Meglepetésünkre, az egyik első jelentkező az Andy Warhol Múzeum volt.
he called to the water- carrier, sluicing the crotons by the Museum.
- kiáltotta a vízhordónak, ki a Múzeum előtt a virágokat öntözte.

Context sentences for "museum" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe science museum in Munich, for instance, has a splendid photographic archive.
Például Münchenbe, van ott a Deutsches Museumban egy fantasztikus képarchívum.
EnglishNever have I seen such a large and exquisitely decorated object outside of a museum.
Még sose láttam ilyen nagy és ilyen csodálatos díszítésű tárgyat múzeumon kívül!
EnglishThe body of Ramses the Great is in the Cairo Museum, Samir said impatiently.
A Nagy Ramszesz teste a kairói múzeumban fekszik jegyezte meg Samir nyugtalanul.
English(Laughter) Well, go to a museum, you'll see, see how many baby dinosaurs there are.
(Nevetés) Menjenek el egy múzeumba és nézzék meg, hány bébi dinoszauruszt találnak.
EnglishI used the dust at the Whitney Museum to render some pieces of their collection.
A Whitney múzeumban port használtam a kollekciójuk néhány darabjának interpretálására.
EnglishAnd when that was discovered, it lost all its value and was taken away from the museum.
Amikor ez napvilágot látott, minden értékét elvesztette és elvitték a múzeumból.
EnglishHe would burn down the Museum of Modern Art and outlaw the word democracy.
Felgyújtja a Modern Művészetek Múzeumát, és betiltja azt a szót, hogy demokrácia.
EnglishGood Lord, Julie must send this over to the museum immediately, he whispered.
Úristen, Julie-nak azonnal át kellene küldetnie a múzeumba suttogta magában.
EnglishThis is a painting from Magritte, in the museum in Holland that I love so much.
Ez egy festmény Magritte-től, a múzemból Hollandiában, amit úgy szeretek.
EnglishYou place it in a science museum, it becomes a three-dimensional visualization of data.
Ha egy természettudományi múzeumba, akkor az adatok háromdimenziós megjelenítője.
EnglishAnd the skulls the child found in the museum, that she tested with her compass thing.
A gyerek a múzeumban látott koponyákat letesztelte azzal az iránytűféléjével.
EnglishThis is the 1913 Trio performing one of my pieces at the Milwaukee Art Museum.
Ez az 1913 Trio, akik épp az egyik darabomat játszák a Milwaukee-i Művészeti Múzeumban.
EnglishIt was very brief, something about snow falling and the museum in the park.
Nagyon rövid volt, olyasmiről szólt, hogy hull a hó a parkban álló múzeumra.
EnglishIn the museum, he was silent when they met, the glass of the case separating them.
A múzeumban hallgat, mikor találkoznak, mert az üvegfal elválasztja őket.
EnglishThe two officers from Scotland Yard watched the man from the British Museum uneasily.
A Scotland Yard két tisztje kelletlenül feszengve figyelte a British Museum emberét.
EnglishThose buffoons at the museum dragged him down... made a laughingstock of him.
Azok a bohócok ott a múzeumban nevetségessé tették. nevetségessé tették..
EnglishSo he goes blundering into the most famous museum in the entire world?''
Ezért tört volna be a világ egyik leghíresebb múzeumába is? hitetlenkedett Pitfield.
EnglishStatues in a museum, the electric light glaring on their white skin.
Olyanok voltak, akár a múzeumi szobrok, fehér bőrük vakított a villanyos fényben.
EnglishWhat is, what's important, is that while you stayed in Madrid and haunted the Prado museum.
A lényeg, hogy mialatt te Madridban maradtál, hogy a Prádó múzeumában barangolj...
EnglishLawrence, this mummy is as dead as any I have ever seen in the Cairo Museum.
Lawrence, ez a múmia legalább olyan halott, mint a többi, amit a kairói múzeumban láttam.