"music" translation into Hungarian

EN

"music" in Hungarian

EN music
volume_up
{noun}

1. general

music
volume_up
zene {noun}
A faint music came over the water and music over the water can never be anything but lovely.
Halk zene szállt a víz fölött, és a víz fölött szálló zene csakis andalító lehet.
Let there be music and dancing and an end to the shedding of neighborly blood.
Szóljon a zene, és táncoljanak, s ezzel érjen véget a szomszédok közötti vérontás!
Alien music, improvised, overly complex against the simple melancholy tune.
Idegen, improvizált zene, roppant bonyolult, az egyszerű szomorú dallamra.
music (also: sheet music)
volume_up
kotta {noun}
You place it in a music hall, it all of a sudden becomes a musical score.
Ha egy koncertterembe tesszük, akkor hirtelen kotta lesz belőle.

2. music

music (also: backup)

Synonyms (English) for "music":

music

Context sentences for "music" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe sang to herself, that song, mat sweet song from the music box, Celeste Aida.
Magában énekelni kezdett; azt az édes kis dalt a zenedobozból, a feleste Aidá-t.
EnglishBut I thought it was only marching music and no more, just a song until I got here.
Az ének nagy részének nem is voltak szavai, csak mintha kürtszó és dobszó lenne.
EnglishI got close enough to him one time to discover that he made music on that pipe.
Egy alkalommal olyan közel kerültem hozzá, hogy meghallottam, amint a pipán zenél.
English'The darling child may find the maestro's music still beyond her,' the drone said.
A bbájos gyermek elméje nem érett a mester zenéjére sietett leszögezni a drón.
EnglishMuted music from costumed robot string quartets sawing away in strategic pavilions.
Kosztümös robotok vonósnégyese andalítóan zenélt egy különös formájú pavilonban.
EnglishThe wedding hymn was one of the oldest pieces of sacred music in the Elene faith.
Az örömmel átitatott esküvői himnusz az elén hit egyik legrégebbi szent éneke volt.
EnglishIt was there when I heard the music played by a ghost especially to lead me to Mona.
Itt volt, mikor hallottam, hogy muzsikál a szellem, aki el akar vezetni Monához.
EnglishShrill music rattled from the loudspeakers on the merry-go-round and the carousel.
A lovas körhinta és a nagy ringlispíl hangszóróiból recsegve szólt a tánczene.
EnglishWe now have a more democratic view and way of making music -- a two-way street.
Most egy demokratikusabb látásmód és zenélési mód létezik -- egy interaktív módszer.
EnglishHowever, what I have to do as a musician is do everything that is not on the music.
Zenészként azonban minden mást is meg kell tennem, ami nincs benne a kottában.
EnglishI can turn her into wind if she escapes, or into snow, or into seven notes of music.
- Széllé változtatom, ha kiszabadul, vagy hóeséssé, vagy hét hanggá egy dalban.
EnglishThe radio was on, getting thin and crackly music from the Estes Park station.
Vékony hangon, recsegve szólt a rádió, zenét sugárzott az Estes Park-i állomásról.
EnglishIn closing, I asked Grady if Patsy was having any success at all with her music.
Befejezésül megkérdeztem Gradyt, hogy mennyire sikeres Patsy zenei pályája.
EnglishAt 16, I didn't get a car... but I did get an electrical rock-music guitar!
16 évesen, kapok egy autót... kivéve ha hozzájutok egy elektromos rock-gitárhoz!
EnglishI'm not that sentimental, except when it comes to music, he said with a bright smile.
Nem vagyok érzelmes, kivéve, ha zenéről van szó felelte Lasher ragyogó mosollyal.
EnglishI know you are fond of music, and I thought you would like to hear Kevin the Bard.
Tudom, hogy szereted a zenét, így gondoltam, szívesen meghallgatod Kevint, a bárdot.
EnglishMichael mentioned that he didn't know what kind of music Rowan really liked.
Michael megemlítette, hogy tulajdonképpen nem is tudja, milyen zenét szeret Rowan.
EnglishThey both loved music, and occasionally one would hum while the other sang softly.
Mindketten szerették a zenét, és gyakran énekelgettek vagy dúdolgattak munka közben.
EnglishNow I'd like to impress upon you how unusual it is that we can hear music.
Szeretném külön hangsúlyozni, hogy milyen szokatlan, hogy tudunk zenét hallgatni.
EnglishAnd the minute they left the room, she said, she was on her feet, moving to the music.
És abban a percben, ahogy kiléptek, Gillian már talpon volt, és a zenére mozgott.