"nation" translation into Hungarian

EN

"nation" in Hungarian

HU

EN nation
volume_up
{noun}

nation
volume_up
nemzet {noun}
It's always a nation that wants something another nation has.
Mindig arról van szó, hogy egy nemzet el akarja venni egy másik nemzet tulajdonát.
That the devastation is perpetuated by a supposedly western nation is unfathomable.
Megfoghatatlan, hogy a pusztítást egy állítólag nyugati nemzet tartja fenn.
However, branding a whole nation like this is unacceptable.
Mindazonáltal, egy teljes nemzet ilyetén megbélyegzése elfogadhatatlan.

Synonyms (English) for "nation":

nation

Context sentences for "nation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt isn't hard, it isn't demanding, for a nation-state to stand its military down.
Egy nemzetállam számára nem jelenthet gondot megálljt parancsolni a haderejének.
EnglishAn army means a nation-state-and which nation-state would wish to kill the Pope?
És melyik nemzetállam akarhatja megöletni a pápát? mutatott rá Rozsdesztvenszkij.
EnglishSo we first hooked up a spot in the Navajo Nation with a classroom in Seattle.
Az első kapcsolatunk a navahó nép gyermekei és egy seattle-i osztály között volt.
EnglishAfter all, they were dealing with a nation-state, whose credit tended to be good.
Végtére is a megrendelő egy nemzetállam volt, és azok általában rendesen fizettek.
EnglishThis is the result of nation-destroying liberal thinking, among other things.
Ez többek között a nemzetromboló liberális gondolkodás eredményeként jött létre.
EnglishYou request a most-favored-nation trading relationship with the United States.
Önök azt kérik, hogy az Egyesült Államok ismerje el önöket kiemelt partnernek.
EnglishThe main aim was to suppress and destroy Ukraine as a nation. It was genocide.
A legfőbb célt, Ukrajnának, mint nemzetnek az elnyomása és lerombolása jelentette.
EnglishSome would say that all legal traditions of the nation states can continue to exist.
Néhányan azt mondanák, hogy a nemzetállamok minden jogi hagyománya tovább élhet.
EnglishThe European Union is still a community based on nations, on nation states.
Az Európai Unió még mindig egy nemzeteken és nemzeti államokon alapuló közösség.
EnglishBut they're civilians, and going directly after them could seem like assassi- nation.
Csakhogy ők civilek, és ha közvetlenül hozzájuk nyúlunk, az gyilkosságnak tűnhet.
EnglishOh, you know me, I'm proud of my adopted nation, but I'd never stand on ceremony.
Hiszen ismernek, büszke vagyok választott hazámra, de sosem kedveltem a külsőségeket.
EnglishRoma were already present in Europe when the European nation states were established.
A romák már jelen voltak Európában az első európai nemzetállamok megalapításakor.
EnglishIt is not for the EU to dictate the dots and commas of any nation's constitution.
Nem az EU dolga, hogy megmondja, mi szerepeljen más nemzetek alkotmányában.
EnglishAmerica does not have the right to impose its wishes on us or any other nation.
Amerikának nincs joga rákényszeríteni az akaratát ránk vagy más nemzetekre.
EnglishIt has been an independent nation since 1964 and a constitutional republic since 1974.
Nemzeti függetlenségét 1964-ben nyerte el, és 1974 óta alkotmányos köztársaság.
EnglishRussians rarely invited people into their homes, let alone the entire na-tion.
Az oroszok ritkán invitálják otthonukba az embert, nemhogy egy egész népet.
EnglishPresident Komarov wishes to address the nation every night from now until election day.
Komarov mostantól egészen a választás napjáig minden este szólni kíván a néphez.
EnglishWhat began as a press release would tench into every wallet in the nation.
Ami egy sajtóközleménnyel kezdődik, az ország összes pénztárcáját megdézsmálja.
EnglishWhat is really important is that a European nation has been deeply offended.
Ami valóban fontos, az a tény, hogy egy európai nemzetet ért súlyos sérelem.
EnglishWe were wrong because we thought, naturally enough, in nation-state ways.
Azért tévedtünk, mert, eléggé természetes módon, nemzetállami módon gondolkoztunk.