"national anthem" translation into Hungarian

EN

"national anthem" in Hungarian

EN

national anthem {noun}

volume_up
national anthem
Their repertoire includes the Croatian national anthem, a Bosnian love song and Serbian duets.
A repertoárukba beletartozik a horvát nemzeti himnusz, egy bosnyák szerelmesdal, valamint szerb duettek.
Despite a common royal family, flag, national anthem and currency, Belgium continues to fall apart.
A közös királyi család, zászló, nemzeti himnusz és pénznem ellenére Belgium továbbra is szétesik.
They are the first words of the Ukrainian national anthem, banned by the Russian masters, and would be instantly recognizable to a nationally conscious Ukrainian.
Ezek az ukrán nemzeti himnusz kezdőőszavai, melyet az oroszok betiltottak, és amelyet egy nemzeti érzületűű ukrán azonnal felismer.

Similar translations for "national anthem" in Hungarian

national adjective
nation noun
Hungarian
anthem noun
Hungarian

Context sentences for "national anthem" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe forced on them a version of our 12-star flag and a version of our national anthem.
Rájuk erőltettük a 12 csillagos zászlónk és a nemzeti himnuszunk egy változatát.
EnglishThe last notes of the National Anthem died away, replaced by a great silence.
A himnusz utolsó hangjai is elenyésztek, s helyükben mély csönd támadt.
EnglishThis could lead to changing the country's flag and the national anthem.
Ez akár az ország zászlójának és himnuszának megváltoztatásához is vezethet.
EnglishI've only got four units left, I said, but the line was playing the national anthem, whilst the head smiled benignly.
Már csak négy egységem maradt mondtam, de a vonalban már a himnusz szólt, a fej meg jóindulatúan mosolygott.
EnglishThis was their national anthem, which was pure balderdash, like so much they were expected to take seriously:
A nemzeti himnuszuk tiszta sületlenség volt, mint annyi minden, amit komolyan kellett volna venniük, így hangzott:
EnglishOver this they were playing the national anthem.
EnglishThe opening sign reappeared, along with the national anthem, and then Samar began to repeat the message, this time in Tagalog, the native language of the Philippines.
Ismét megjelent a háromnyelvű felirat, megszólalt a himnusz, és Samar megismételte üzenetét tagalóg nyelven is.
EnglishThe original EU constitution, which was defeated in referendums in France and the Netherlands, contained references to, among other things, the EU's national anthem and flag.
Az eredeti uniós alkotmány, amelyet a franciaországi és hollandiai népszavazások meghiúsítottak, utalásokat tartalmazott többek között az EU nemzeti himnuszára és zászlójára.
EnglishAt the wheel of the ambulance was Eddie Key, a young black man who was a direct descendant of Francis Scott Key, the white American patriot who wrote the National Anthem.
= A Martha volánja mögött Eddie Key, egy fekete fiatalember ült, aki egyenes leszármazottja volt Francis Scott Keynek, annak a fehér amerikai hazafinak, aki a nemzeti himnuszt írta.
EnglishTo conclude, if you would permit me, in the spirit of what I have just said, I would like to read a short passage from your national anthem to our fellow Members, because it is beautiful!
Végezetül, ha megengedik nekem, az elmondottak fényében szeretnék képviselőtársainknak egy rövid szakaszt felolvasni az önök nemzeti himnuszából, mert annyira gyönyörű!