EN neat
volume_up
{noun}

1. archaic

neat
neat (also: cattle)

Synonyms (English) for "neat":

neat

Context sentences for "neat" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishJacen's brown hair was tousled-as it always was-while Jaina's hung straight and neat.
Jacen barna haja kócos volt, mint mindig, Jaináé viszont ápolt és szépen fésült.
EnglishThe materials were categorized and placed in neat little piles around the desk.
Az előkerülő tárgyakat kis csoportokba rendezve helyezte el az íróasztalon.
EnglishThe stage mechanic Fink was in charge of the remodeling, and did a neat job.
Fink, a színpadtechnikus vette kézbe az átépítést és ragyogóan végezte a munkáját.
EnglishSmall neat figures - careful addition and subtraction - that is Miss Meredith's score.
Apró, gondos számok, figyelmes összeadás és kivonás ez Meredith kisasszony írása.
EnglishI have stood many a time and thought what a neat little homestead it would make.
De sokszor álltam előtte, de sokszor gondoltam rá, milyen szép kis otthon lehetne belőle!
English'All nice and neat,' Sparhawk said with satisfaction, brushing his hands together.
Eddig nagyszerű mondta Sparhawk, és elégedetten dörzsölte össze a kezét.
EnglishThen he got out his pen and asked for my address, and I give it to him neat as you'd like.
Aztán elővette a pennáját, és kérdezte, hol lakok, azt szép sorba' bediktáltam.
EnglishCinders had given us the scarf and hat, along with a pair of neat sunglasses.
Cinderstől kaptuk a kalapot meg a kendőt, és még egy menő napszemüveget.
EnglishWhen things were clean and neat, he packed a single bag and left the apartment.
Miután mindent gondosan eltüntetett maga után, bepakolt a bőröndjébe, és elhagyta a lakást.
EnglishA hole with neat edges stood out against a welling, pulsing lake of blood.
A férfi próbálta lerázni magáról az ebet, de jól láthatóan egyre gyengült.
EnglishCaptain Halsey was quite short in stature and very neat in appearance.
Halsey kapitány meglehetősen alacsony, de rendkívül jó megjelenésű férfi volt.
EnglishIt's neat enough to send him to the chair, I said, and that's all that counts.
Annyira azért paszent, hogy a villamosszékbe ültessük vele feleltem , és más úgysem számít.
EnglishHe liked the neat sleek waves of her dark hair and the ironic quality of her smile.
Szerette sötét hajának ápolt, puha hullámait és mosolyának iróniáját.
EnglishA neat young Iraqi clerk left his typewriter and came forward smiling a welcome.
Egy jólöltözött iraki tisztviselő állt fel az írógép mellől, s mosolyogva üdvözlésére sietett.
EnglishHer office is impossibly stacked with files, but very neat and organized.
Irodája tele van aktákkal, de nagy a rend, minden szépen el van helyezve.
EnglishMichael had put the pearls around her neck, a small, neat necklace.
Valami pirosat, puhát, lazát, ami olyan rövid volt, hogy alig takarta el a térdét.
EnglishMiss Marple removed her neat sandal shoes and replaced them with a pair of plimsolls.
Miss Marple leült az ágy szélére, levette szandálját, és fürdőpapucsot húzott fel helyette.
EnglishAnd all my life I have been so neat, and now look, I'm corrupted by money.
Pedig milyen rendszerető voltam világéletemben, és most tessék, ennyire korrumpált a pénz.
EnglishThey crisscrossed the fragile delta with a slashing array of neat little ditches.
Keresztül-kasul kaszabolták, darabjaira szabdalták a láp vidéket.
EnglishAnd there was a neat circle of empty driveway around it, as if it had been quarantined.
Szabályos kör alakú tisztás vette körül a kocsit, mintha karanténnal kerítették volna el.