"to necessitate" translation into Hungarian

EN

"to necessitate" in Hungarian

EN to necessitate
volume_up
[necessitated|necessitated] {verb}

to necessitate (also: to assert, to claim, to demand, to desire)
Financing, which will be completely from the Community budget, necessitates special responsibility to European taxpayers and the careful regulation that goes with it.
A teljesen közösségi költségvetésből történő finanszírozás az adófizető európai polgárok felé különös felelősséget, és ennek megfelelő gondos szabályozást követel meg.
to necessitate (also: to call for, to like, to postulate, to require)
It will also necessitate greater cooperation with the Southern Mediterranean countries that have undergone revolutions.
Szorosabb együttműködést kíván továbbá a földközi-tengeri térség forradalmakon átesett déli országaival.
to necessitate (also: to covet, to need, to require, to exact)
to necessitate (also: to demand, to need, to require, to exact)
to necessitate

Context sentences for "to necessitate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis could necessitate the submission of documentation suitable for a new assessment.
Mindez szükségessé teheti az új elbírálásra alkalmas dokumentáció beterjesztését.
EnglishThis would necessitate your extermination, and we're too merciful to enjoy that.
Akkor viszont elkerülhetetlen lett volna, hogy elpusztítsunk benneteket!
EnglishAny other development would necessitate a different text and different provisions.
Minden más fejlemény egy ettől eltérő szöveget és más rendelkezéseket tenne szükségessé.
EnglishThe gown will fit you more explicitly than your age would seem to necessitate.
A ruha sokkal jobban fog tapadni felséged alakjára, mint azt a kora szükségessé tenné.
EnglishIt looked as if the pair might take an immediate departure, and so necessitate very prompt and energetic measures on my part.
Ha ugyanis az ifjú pár tüstént el akar utazni, nekem is haladéktalanul cselekednem kell.
EnglishThat might necessitate an arrest, when all she wanted was to meditate on the meaning of Allwine's black-on-black apartment.
Akkor pedig megint el kellene ismételnie, mi történik, ha valakinek beletérdelnek a tökébe.
EnglishThese developments necessitate more and more bureaucracy to make it possible to coordinate everything properly.
Ezek a fejlemények és az, hogy mindent megfelelőképpen lehessen koordinálni, több és több bürokráciát igényelnek.
EnglishWhereas amendments to the Common Customs Tariff nomenclature may necessitate adjustments to these Regulations;
mivel a közös vámtarifa szerinti nómenklatúra módosítása szükségessé teheti ezeknek a rendeleteknek a kiigazítását is;
EnglishThe major fluctuations in the liberalised markets and the effects of climate change continue to necessitate a safety net.
A liberalizált piacok nagy fluktuációja és az éghajlatváltozás hatásai továbbra is szükségessé teszik a biztonsági védőháló fenntartását.
EnglishThe present requirements necessitate a 20% industry contribution to funding when the EU provides a maximum of 50% of the funding.
A jelen előírások szerint az iparágnak 20%-ban kell hozzájárulnia a költségekhez, míg az EU a források legfeljebb 50%-át biztosítja.
EnglishThe free movement of labour and the development of tourism necessitate a solution to the problems of cross-border healthcare.
A munkaerő szabad áramlása és az idegenforgalom fejlesztése szükségessé teszi a határon átnyúló egészségügyi ellátás problémáinak megoldását.
EnglishThe growth in freight transport may necessitate a supplementary infrastructure to prevent the two interfering with each other.
Előfordulhat, hogy a teherszállítás növekedése kiegészítő infrastruktúrát tesz szükségessé annak megakadályozására, hogy e kettő zavarja egymást.
EnglishOf course, difficulties might present themselves, precipices to scale, clefts and breaks in the ridge might necessitate painful and even dangerous detours.
Igaz, hogy útközben akadályokkal találkozhatunk, szakadékokon kell átkelnünk, s ilyen akadályok megkerülése céljából olykor veszélyes és alig járható utat kell választanunk.
English'You didn't think that your duties were such as to necessitate your being with the cargo -- a cargo which had been described to you on your own statement as a special cargo?'
Nem is gondolta, hogy a feladata megkövetelte állandó jelenlétét a rakomány mellett, amelyet a saját állítása szerint úgy bíztak önre mint különleges rakományt?
EnglishNow, although Verbina still slept, a part of her was with Violet in the soaring hawk, for even sleep did not necessitate the complete disconnection of their links to other minds.
Habár Verbina most még aludt, lényének egy része Violettel volt a szárnyaló sólyomban, mert még az alvás sem tette szükségessé, hogy megszakítsák más agyakkal való kapcsolataikat.