EN need
volume_up
{noun}

There is a need for research, in particular, into ways of limiting forest fires.
Szükség van kutatásokra, különösen az erdőtüzek korlátozásának módjait illetően.
There is no need for internationalisation of the internal controversies in Ukraine.
Semmi szükség arra, hogy Ukrajna belső vitái nemzetközi szintre kerüljenek.
There was now no need to plan, no need to decide.
Most már nem volt szükség tervre, nem volt szükség választásra.
There is an urgent need to address the issue of combating poverty and exclusion in a new way.
A szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem kérdését sürgősen új megvilágításba kell helyeznünk.
We need to strike at poverty and unemployment.
Fel kell lépnünk a szegénység és a munkanélküliség ellen.
The problem of poverty is not only a national problem; it is a problem for which we need a common European response.
A szegénység kérdése nem csupán nemzeti probléma; olyan probléma, amelyre közös európai választ kell találnunk.
need (also: necessity, want, needs)
It is based on a fundamental need of human nature - the need to talk, to reveal oneself.
Az alapja egy életbevágó emberi szükséglet a beszéd, az önmagunk megmutatásának kényszere.
And I think one thing we have in common is a very deep need to express ourselves.
És az egyik ilyen, az a mély szükséglet az önkifejezésre.
Need swelled within him as he concentrated.
Egy szükséglet kezdett megerősödni benne koncentrálás közben.
need (also: bane, bother, complaint, disease)
volume_up
baj {noun}
Unfortunately, I need someone to do it in 60 seconds.
A baj csak az, hogy nekem 60 másodpercem van rá.
In addition, of course, if I am abroad and things go wrong, I need to have a place that I can turn to.
És persze ha külföldön vagyok, és megesik a baj, kell lennie olyan helynek, ahová fordulhatok.
Ez még nem is lett volna baj.
need (also: acute crisis)
This is an exceptionally serious situation and we need exceptional answers.
Ez egy kivételesen súlyos helyzet, és kivételes válaszokra van szükségünk.
It was a very difficult situation in the Council, because some Member States do not produce an environmental balance sheet and we first need to create a foundation in all 27 Member States.
Nagyon nehéz helyzet alakult ki a Tanácsban, mert egyes tagállamok nem készítenek környezeti mérleget, és először mind a 27 tagállamban létre kell hoznunk egy alapot.

Context sentences for "need" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
Mindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
EnglishWe need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
Közösségi szintű válaszra van szükségünk, melyet a szolidaritás elve hangsúlyoz.
EnglishBut I have still two good eyes, and I don't need spectacles to recognize people.
Még jó a szemem, és nincs szemüvegre szükségem, hogy jól megnézzem az embereket!
EnglishIf you need to kill some time, KDE comes with an extensive collection of games.
Ha akad egy kis szabadideje, próbálja ki a KDE érdekes és szórakoztató játékait.
EnglishWhat you need are the threads and IDs so you'll know how to proceed tactically.
Téged a nevek , összefüggések érdekelhetnek, hogy tudd, mi a teendő taktikailag.
EnglishMost stressed that they need a different kind of support from the European Union.
A legtöbben kihangsúlyozták, hogy az Európai Uniótól másfajta támogatást várnak.
EnglishAccording to the UN, almost 5 million Sudanese people currently need urgent aid.
Az ENSZ szerint jelenleg közel 5 millió szudáni ember szorul sürgős segítségre.
EnglishWe need to invest in connecting up the European Union's energy infrastructures.
Fontos beruháznunk az Európai Unió energia-infrastruktúráinak összekapcsolásába.
EnglishThis again means a need for heavy investment, and that makes cars more expensive.
Ez ismét komoly beruházásokat tesz szükségessé, ami szintén drágítja az autókat.
EnglishIf you're counting on it for 100 percent, you need an incredible miracle battery.
Ha 100 százalékra számítunk, akkor hihetetlen akkumulátor csodára van szükségünk.
EnglishI say 'us,' Hastings, for I need you to be there, my friend, to observe closely.
És természetesen szeretném, ha maga is ott lenne, hiszen több szem többet lát.
EnglishIll need Laverys address and a note to your man in charge at the mountain place.
Szükségem lesz Lavery címére és néhány sorra a gondnokhoz, ott fenn, a hegyen.
EnglishLook, what you need to do... is deal with your emotions and stop screwing around.
Figyelj, inkább szedd rendbe az érzelmeidet... és hagyd abba a féktelen kefélést!
EnglishWe also need - and have spoken out in favour of this - a strong second pillar.
Szükségünk van egy erős második pillérre is - és már fel is szólaltunk mellette.
EnglishDrink your coffee on your ass like a normal person and let me do this, I need to.'
Idd meg a kávédat, ülve, mint egy normális ember, és hagyd, hogy ezt elvégezzem.
EnglishThe fact is, the European machine is obviously still in need of some adjustments.
Tény, hogy az európai struktúra nyilvánvalóan még mindig kiigazításokra szorul.
EnglishIt would delay things, Sparhawk, and we need a delay very badly just about now.'
Késleltetnénk a választást, Sparhawk, és most nagyon nagy szükségünk van az időre.
EnglishAnd there is never any need for him to suffer, or for blood actually to be spilt.
Nem szükséges, hogy szenvedjen, vagy hogy a szó szoros értelmében vérét ontsad.
EnglishIt need not necessarily be a cartel, though you never can be sure that it is not.
Nem szükségszerű, hogy kartell legyen, bár sosem lehet biztos abban, hogy nem az.
EnglishTheyll need fodder for their new slave camps, to mine the gold, salt, and lead.
Kik volnának erre alkalmasabbak, mint az ön keze alatt szolgáló életerős emberek?