EN needle
volume_up
{noun}

needle (also: pin, stylus)
volume_up
{noun}
Guerini answered him with a stream of obscenities as the needle went in.
Miközben a a testébe hatolt, Guerini trágár káromkodások özönével válaszolt.
She gave me a quick look over the needle and registered her mistake.
Gyors pillantást vetett rám a fölött; tudomásul vette baklövését.
The needle, do what it will, must obey the law of magnetism and turn to the North.
A - nem tehet mást - csak a mágnesesség törvényeinek engedelmeskedik, és északi irányba fordul.
needle (also: cursor, indicator, pointer, sample)
'Is the needle in the brown-black section or the bright blue section?'
A mutató a barna-fekete vagy a világoskék sávban van?
The little black needle was scurrying, an insect, nibbling through time, eating into his money.
A kis fekete mutató csak szaladt, akár egy rovar, átrágva az időt, felfalva a pénzét.
Most azonban a mutató normális feszültséget jelzett.
I thought him a little too quick with a hypodermic needle.
Úgy találtam, kicsit könnyedén nyúl az injekciós után.
There are no needles or prescription drugs of any kind in this house.
Itt nincs se injekciós , se semmiféle különleges gyógyszer.
'No,' he said immediately when he saw the tired yellow cellar-light gleam on the hypodermic needle.
Ne szólt rögtön, mihelyt a pince fakó sárga világosságában megcsillant az injekciós .
needle (also: pine needles)
There were no pine needles here to make that annoying swishing sound that deer could hear from half a time zone away.
Itt nem volt fenyőtű, ami olyan bosszantóan zizeg az ember lába alatt, hogy a szarvas egy fél időzónával odébb is meghallja.
In those spots the snowmobile's tread clattered angrily on the frozen ground, which was mostly rock beneath a thin cover of soil and fallen needles.
Ezeken a foltokon a hójáró lánctalpai dühösen karistolták a fagyott talajt, amely javarészt vékony fenyőtű- és földréteggel fedett sziklákból állt.
The green of the needles, the brown of the pine straw, even the gray of the patches of sky he occasionally glimpsed seemed subtly brighter, more clearly defined.
A fenyőfák zöldje, alattuk a barna fenyőtű szőnyeg, az égbolt itt-ott előbukkanó szürkés foltjai mintha valahogy fénylettek volna, élesen rajzolódtak ki előtte.
needle (also: dig)
She now understood that the cruel pinch was intended to cover the sting of a hypodermic needle.
Most értette meg, hogy a csípés csupán egy fecskendő szúrásáról akarta elterelni a figyelmét!
In the transparent barrel of the syringe, the dark stopper began to move slowly from the top toward the tip, forcing the golden fluid into the needle.
A fecskendő átlátszó csövében lassan elindult a sötét dugó, maga előtt nyomva az aranyló folyadékot.
needle (also: knitting needles)
His long thin legs protruded from beneath the shirt-tails like whiskery white knitting needles.
Hosszú, vékony lába akár két szőrös, fehér kötőtű meredezett az ing szárnyai alatt.
needle
Nincsen égi iránytű.
needle (also: obelisk)
needle
A piece of needlework, a petit point chair seat, lay on a table with a needle sticking in it.
Egy asztalon készülő hímzés feküdt, benne a varrótű: gobelin üléshuzat.

Synonyms (English) for "needle":

needle

Context sentences for "needle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe thing pulled back, turned, saw him, and bared its mouthful of needle teeth.
A lény hátrahúzódott, megfordult, rámeredt, és kivicsorította tűhegyes fogait.
English'Oh, aunt,' she said, 'that woman stuck a needle into my arm and I feel taint.'
"Ó, nénikém", mondta, "az a nő egy tűt szúrt a karomba, és most olyan gyenge vagyok".
EnglishIs it the same thing making these patterns and moving the needle of the alethiometer?
Ugyanaz a dolog csinálja ezeket a mintákat, amelyik az aletiométer tűjét mozgatja?
EnglishThe inner row, composed of sharp, needle-pointed teeth, is for shredding flesh.
A belső sor viszont éles, tűhegyes fogakból áll, és húsmarcangolásra való.
EnglishMy first is: How does a lightweight, needle-dick pencil pusher get assigned to IA?
Az első: Hogy kerül a belsősökhöz egy ilyen pehelysúlyú, tűfaszú aktakukac?
EnglishAnd we know from that study that when you want reality, you go to the needle.
És tudjuk annak a tanulmány alapján, hogy amikor realitást akarunk, a tűre gondolunk.
EnglishThe physician extracted a 50cc needle from his pocket. along with a vial of Dilaudid.
- Az orvos 50 köbcentis injekciós tűt vett elő zsebéből, és egy ampulla Dilaudidot.
EnglishThen they were out in the open country and the needle of the speedometer was rising.
Aztán kiértek a nyílt országútra, és a kilométeróra mutatója egyre jobban kilendült.
EnglishI met a doctor who gave up medical practice because of a needle-stick injury.
Találkoztam olyan orvossal, aki feladta orvosi pályáját egy tűszúrásos sérülés miatt.
EnglishSome mad scientist is going to jab your arm with a needle and take four tubes of blood.
Néhány őrült tudós tűvel bökdösi majd a karod, és négy kémcsőnyi vérrel csapol le.
EnglishMy husband is a doctor and, a few years ago, he was infected by a needle.
A férjem orvos, és néhány évvel ezelőtt fertőzést kapott egy injekciós tűtől.
EnglishHe remembered the conversation they'd had about the balky needle valve only vaguely.
Vic csak homályosan tudta felidézni az akadozó tűszeleppel kapcsolatos beszélgetésüket.
EnglishYou don't get up and set the needle down and then lay back down, okay?
Ez nem úgy megy, hogy az ember feláll, leteszi a tűt, aztán szépen visszafekszik.
English'The smiley, peanut-eating, needle-poking, car-stealing bastard, that's what bastard.'
A vigyorgó, mogyorózabáló, böködő, autó tolvaj rohadékot, ezt a szemetet!
EnglishThe last cc of fluid disappeared from the barrel of the syringe into the needle, into Dylan.
Az utolsó csepp folyadék is eltűnt a fecskendőből, és Dylan karjába szivárgott.
EnglishAnd Madeleine, her needle and thread in her hands, had fallen asleep by the grate.
Madeleine tűvel-cérnával kezében elaludt a kandalló rostélya mellett.
EnglishLiz has mentioned the trauma that people affected by needle-stick injuries face.
Liz beszélt arról, hogy milyen traumát élnek át azok, akik tűszúrásos sérülést szenvednek el.
English'When that needle valve or whatever it is messes up, the car jerks a lot.'
Amikor az a szelep, vagy mi a csuda, rakoncátlankodni kezd, kirázza a lelkedet a kocsi.
EnglishCurt got footage of the big thermometer with its red needle standing at just a hair past 54.
Curt lefilmezte a nagy hőmérőt, amelynek vörös tűje hajszálnyira állt a 12 °C-tól.
EnglishWe need you there, to help us find this particular needle in the straw.
Egy tűt kell megtalálnunk a szénakazalban, és ez nélküled semmiképpen sem sikerülhet.