"negation" translation into Hungarian

EN

"negation" in Hungarian

EN negation
volume_up
{noun}

negation (also: denial, traverse, negative, traversing)
They spoke simply, in the language of negation.
Egyszerűen beszéltek, és a tagadás nyelvén.
He protested, the negation barely forming on his lips, his hand rising as if to thrust it away.
Tiltakozott, s ahogy a tagadás megformálódott ajkán, kezét felemelte, mintha eldobná magától.

Context sentences for "negation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNo arsenic to obtain and administer - nothing definite - just - negation!
Nem kell arzént szerezni, és beadni egyszerűen csak meg kell tagadni az orvosságot!
EnglishIt is a very unfair situation, amounting to a negation of rights.
Ez az áldozatok jogainak semmibevételével egyenlő, ami nagyon igazságtalan helyzet.
EnglishJessie moved her head from side to side in a slow, hopeless gesture of negation.
Jessie tagadón ingatta ide-oda fejét, minden reménység nélkül.
EnglishMy vote was not a negation of the Graça Moura report; quite the contrary.
Szavazatom nem a Graça Moura jelentés elvetése; éppen ellenkezőleg.
EnglishShe shook her head, but it was not a negation to anything that I'd said.
A fejét rázta, nem mintha azt akarta volna tagadni, amit mondok.
EnglishHuman trafficking is a negation of liberty, dignity and equality.
Az emberkereskedelem a szabadság, a méltóság és az egyenlőség tagadása.
EnglishGording gestured negation: a brushing stroke with the hand.
Gording tagadólag intett: egy széles mozdulatot tett a kezével.
EnglishIt is considered, at most, a mere negation of good.
Ha egyáltalán foglalkoznak vele, pusztán a jó tagadásaként fogják fel.
EnglishMael gave me a withering look and shook his head in negation.
Mael megsemmisítő pillantással mért végig, és a fejét rázta.
Englishunexpected, negation is not():
XPath feldolgozási hiba: nem várt '!', a negáció a not():
EnglishShe cried a negation in her agony; it could not be so.
Kétségbeesetten felüvöltött, hogy ez nem lehet!
EnglishHe shook his head in a subtle but stern negation.
Alig észrevehetően, de szigorúan megrázta a fejét.
EnglishI whispered something, a swift irrational negation.
Suttogva, gyorsan, értelmetlenül nemet mondtam.
English(NL) Madam President, the democratic opening announced by the Turkish Government has degenerated into a democratic negation.
Elnök asszony, a török kormány által bejelentett demokratikus nyitás demokratikus tagadássá fajult.
EnglishHatred gives birth to oppression, and oppression is the negation of a republic, a democracy and a country ruled by law.
A gyűlöletből elnyomás születik, és az elnyomás a köztársaság, a demokrácia és a jogon alapuló ország tagadása.
EnglishHe'd studied hard to become a physician and surgeon, and this act, this murder of a child, was the negation of all that.
Keményen tanult, hogy orvos és sebész lehessen, és ez a gyilkosság, egy kisgyerek meggyilkolása, mindennek a tagadása volt.
EnglishThere had been no negation of magic.
A mágiák nem ütötték ki egymást.
EnglishThey shook their heads again in negation.
EnglishThey are a negation of art!
EnglishBut in this miraculous and private little moment, seemingly unnoticed by the whole congregation, I saw her head shake in a small secretive negation.
Ám e csodás, titkos pillanatban, amelyet úgy tűnik, nem vett észre a gyülekezet, láttam, ahogy egy picit megrázza a fejét.