EN negative
volume_up
{noun}

1. linguistics

negative

2. other

negative
volume_up
negatív {noun} (film)
Negative traffic, negative enemy indications, over.
Negatív forgalom, negatív ellenséges mozgás, vége.
There is no provision intended to deal with negative conflicts of jurisdiction.
Nem foglal magában a negatív joghatósági összeütközésekkel foglalkozó rendelkezést.
The negative impact is multiplied exponentially on the fringes of Europe and society.
Európa és a társadalom peremén a negatív hatások hatványozottan érvényesülnek.
negative
- Csupa negatívum - állapította meg sóhajtva Craddock.
However, there are also some negative aspects.
Az előadó által javasolt módosítások összességében véve javítottak a Bizottság kezdeti tervezetén, mindazonáltal van néhány negatívum is.
On the negative side, some product groups were kicked out from the marking requirement, especially pharmaceuticals and glasses and lenses.
Az viszont negatívum, hogy egyes termékcsoportokat, különösen a gyógyszereket, valamint az üvegárukat és a lencséket kizárták a jelölési követelmény alól.
negative
If you want the paragraph to extend into the left page margin, enter a negative number.
Negatív szám megadásával a bekezdés belelóg a bal margóba.
If you want the paragraph to extend into the right page margin, enter a negative number.
Negatív szám megadásával a bekezdés belelóg a jobb margóba.
negative (also: crab, criticism, flak)
negative (also: denial, negation, traverse, traversing)
negative (also: minus sign, negative sign)
negative
negative
negative

3. archaic

negative (also: veto)
volume_up
vétó {noun}

Synonyms (English) for "negative":

negative

Context sentences for "negative" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll the reports from the Palais de Danse at Brixwell are negative, I understand.
Mint hallottam, a brixwelli Palais de Danse-ból kapott jelentések, mind negatívok.
EnglishThe resistance to certain political action is causing similar negative effects.
Az egyes politikai fellépésekkel szembeni ellenállás hasonlóan káros hatással bír.
EnglishAnd when he switched to comparison readings, the results were also negative.
És amikor összehasonlításra kapcsolt, ugyancsak negatívak voltak az eredmények.
EnglishIt is also important to note the negative effects on health associated with gambling.
Fontos megjegyeznünk továbbá a játék egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásait.
EnglishI will therefore assess the positive aspects of the proposal and not the negative ones.
Ezért most inkább a javaslat pozitívumairól beszélnék, semmint a negatívumairól.
EnglishThe opinions of both Council's and Parliament's legal advisers have also been negative.
Mind a Tanács, mind a Parlament jogi tanácsadóinak véleménye is kedvezőtlen volt.
EnglishWe are thinking as much about positive priorities this time as about negative priorities.
Legalább annyit foglalkozunk a pozitív prioritásokkal most, mint a negatívokkal.
EnglishWhat are the possible negative repercussions of opening up some closed professions?
Milyen esetleges kedvezőtlen következményei lehetnek néhány zárt szakma megnyitásának?
EnglishOn interplane frequency, Mirisch said, I've got negative contact with the GCI controllers.
Nincs kapcsolatom a földi irányítással kapcsolt a gépközi frekvenciára Mirisch.
EnglishCombating this process and its negative effects is the need of the hour.
Az e folyamat és a folyamat káros hatásai elleni küzdelem aktuális szükségszerűség.
EnglishNaturally, this then has negative implications for all the Member States.
Ez természetesen minden tagállam számára kedvezőtlen következményekkel jár.
English'If those tests showed negative, then it's because there's nothing to show.
Ha azok a leletek negatívak, az azért van, mert nincs is mit kimutatniuk.
English'If those tests showed negative, then it's because there's nothing to show.
Ha ezek a leletek negatívak, az azért van, mert nincs is mit kimutatniuk.
EnglishOf course this had a very negative impact on domestic growers and consumers.
Ez természetesen nagyon negatívan érintette a hazai termelőket és fogyasztókat egyaránt.
EnglishI poured the prints and the negative out on the desk--my side of the desk.
Kiöntöttem az asztalra a másolatokat, és a negatívot, azon az oldalon, ahol én voltam.
EnglishI might have misspoken and used some negative language... in reference to my late wife.
Emlékszem az utolsó levelemben, írtam neked néhány helytelen gondolatot a feleségemről.
EnglishShe had a fair serious face, pretty in a negative way, and small dainty hands and feet.
Arca komolykás volt, csinos is a maga módján, keze, lába apró és kecses.
EnglishAlthough it is a nice idea, the consequences on women's employment could be negative.
És bár nagyon szép elképzelésről van szó, ez negatívan hathat a nők foglalkoztatottságára.
EnglishUlver's feelings about her family's ancient name were mostly negative.
Tapasztalatból tudta, hogy az emberek többsége kész bármiféle ürüggyel hozzádörgölzni.
EnglishAnd, as usual, you dwell upon the negative ones, the Guardian said.
"És szokásodhoz híven, te csak a rosszabbikat nézed," válaszolt az Oltalmazó.