"niche" translation into Hungarian

EN

"niche" in Hungarian

HU

"niche" in English

EN

EN niche
volume_up
{noun}

1. general

niche (also: booth, chamber, chase, closet)
volume_up
fülke {noun}
Behind the angel, a metal plate covers a niche in the marble.
Az angyal mögött van egy fémlap, alatta pedig egy fülke a márványban.
niche (also: chase, tabernacle)
niche

2. ecology

niche
volume_up
niche {noun}

3. marketing

niche (also: niche market)
A kettős felhasználású termékek nem a piaci rés betöltésére hivatott termékek.

Synonyms (English) for "niche":

niche

Context sentences for "niche" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSaul had the sense that a niche had been filled in his life, that a ghost had come back.
Saul úgy érezte, hogy lelkében egy űr betöltetett, hogy egy szellem visszatért.
EnglishFaramir was sitting there in his chair, and the lamp had been rekindled in its niche above his head.
Faramir ült ott egy karosszékben, a feje fölött megint ott égett a cserépmécses.
EnglishShock made me tremble as I grabbed for a higher niche and wavered to my feet.
A sokktól reszkettem, amikor megkapaszkodtam egy magasabban lévő mélyedésben, és feltápászkodtam.
EnglishWith a languid wave of her left paw, she summoned the Pil Librarian from his niche.
Bal mancsa lankatag intésével magához hívta a pil könyvtárost.
EnglishHe then placed the computer in its port niche beside the Prime Radiant.
Elvégzett néhány számítást, aztán az Õsradiáns melletti csatlakozóhoz illesztette a gép végét.
EnglishOrganic farming must be brought out of its niche into the mainstream.
A biogazdálkodás a mellékpályáról a főáramlatba kell, hogy kerüljön.
EnglishColgate got up, he walked along and peered into the next niche.
Colgate felkelt, odébb ment, és benézett a mellettük levő sziklafülkébe.
EnglishWe altered our ecological niche by creating civilization.
Megváltoztattuk ökológiai fülkénket azáltal, hogy civilizációt hoztunk létre.
EnglishI was afraid of this, Hendel was muttering to himself as Shea followed Dayel out of the niche.
Ettől tartottam motyogta Hendel magának, amikor Dayel mögött Shea is kibukkant a hasadékból.
EnglishStill holding the spear, he reached forward with one hand and took the idol from its niche.
A lovag még mindig készenlétben tartva a dárdát előrelépett, és leemelte a szobrot az oltárról.
EnglishHe took one of the lamps from a wall niche and went on, deeper and deeper into the House of the Mother.
Az egyik fali fülkéből kiemelt egy lámpát, és egyre mélyebbre hatolt az Anya Házába.
EnglishSomething was winking in an empty niche: a tiny star of activation.
Egy kicsiny csillag fénylett fel hirtelen az egyik üres rekeszben.
EnglishSaul abruptly grinned and pointed toward sounds from the niche.
Saul hirtelen elvigyorodott, meghallva a nyílásból kiszűrődő hangokat.
EnglishIt was more of a niche, just a depression in the rock that happened to have a flat floor.
Úgy hat-hét méternyi magasságban egy üreg volt benne... nem, nem is üreg, inkább csak egy mélyedés.
EnglishAnd then in the flickering torchlight they saw the small stone idol set in a niche in the back wall.
A pislákoló fáklyafénynél meglátták a fal mellé helyezett apró kőoltáron nyugvó szobrot.
EnglishI clawed at a niche and barely avoided toppling into the chasm.
Egy sziklamélyedésbe kapaszkodtam, alig kerültem el, hogy lezuhanjak.
EnglishThe rock broke from Chris's hand, rumbling down the niche.
Chris keze alatt letörött a szikla, és dübörögve hullott vissza a lyukba.
EnglishHe turned, moving backward, studying the now distant niche.
Megfordult, pár lépést tett vissza, és a most már jó messze lévő sziklaüreget fürkészte.
EnglishBut she had shown little Gifford the secret niche on the very afternoon of Laura Lee's funeral.
Pedig csakugyan ő mutatta meg a titkos rejteket, azon a délutánon, mikor Laura Lee-t eltemették.
EnglishWhen it was safe, he turned on his sled and rose out of the little niche.
Amikor elcsendesedett a környék, kibújt a rejtekhelyről.