"no account" translation into Hungarian

EN

"no account" in Hungarian

no account
Our team was informed that the translation for "no account" is missing.

Context sentences for "no account" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt doesn't seem to say in the short account there was in the local morning paper.
A helyi újság mintha nem számolt volna be erről a ma megjelent rövid híradásban.
EnglishThese aspects are not, or are insufficiently, taken into account in the report.
Ezeket a szempontokat nem, vagy nem megfelelően vették figyelembe a jelentésben.
EnglishWe need to take account of different soil conditions across the European Union.
Figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Unióban különbözőek a talajfeltételek.
EnglishOn the given day, the money's wired into a corporate account in an offshore bank.
"Az adott napon," "a pénz egy vállalati bankszámlán egy külföldi banknál lesz."
EnglishAdewale Taiwo, aka FeddyBB -- master bank account cracker from Abuja in Nigeria.
Adewale Taiwo, azaz FeddyBB -- bankszámlafeltörő mester Abujából, Nigériából.
EnglishThis may account also for the obvious fact that his wife has ceased to love him.
Ezzel magyarázható az a nyilvánvaló tény is, hogy a felesége elhidegült tőle.
EnglishHe listened whilst Maude gave him an account of Miss Gilchrist's sudden collapse.
Feszülten figyelt, miközben Maude elmondta drámai jelenetüket az utazás előtt.
EnglishThe last point is that Parliament's recess periods must be taken into account.
Az utolsó pont az, hogy a parlamenti szüneti időszakokat számításba kell venni.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
A szabadidős tengeri horgászok a fennmaradó fogásoknak talán 1%-át teszik ki.
EnglishThis type of activity later comes to account for one third of all EU spending.
Később az ilyenfajta tevékenységből származik az EU teljes kiadásainak egyharmada.
EnglishThen came the Sahibs from over the sea and called them to most strict account.'
Aztán jöttek a sahibok a tengeren túlról és kegyetlen számadásra vonták őket.
EnglishI would like to see more money for research but there is no bottomless bank account.
Örülnék, ha még több pénz jutna kutatásra, de feneketlen bankszámla nem létezik.
EnglishThis week's summit will certainly need to take into account this important goal.
Az eheti csúcstalálkozón minden bizonnyal figyelembe kell vennünk ezt a fontos célt.
EnglishSeems he'd already asked for a couple of days off on account of the funeral.
Úgy tudjuk, hogy néhány napi szabadságot vett ki a temetésre való hivatkozással.
EnglishAlso trapped, on account of Cecil B. DeMille's got his camera set up in the doorway.
Ráadásul csapdába is esünk, mert Cecil B. DeMille az ajtóba állította a kamerát.
EnglishWell, if Holmes takes the same view, that would account for his action, would it not?
-Lehet, hogy Holmes is éppen ezt gondolja, és akkor mindjárt érthető, amit tesz.
EnglishThe bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.
A robotnak, feltörekvő hírességünknek, saját Twitter fiókja is van: @robotinthewild.
EnglishThe Commission is going to look at how these amendments can be taken into account.
A Bizottság meg fogja vizsgálni, hogy ezek a módosítások miként vehetők figyelembe.
English'Well, Bert -- we've just been doing a little profit and loss account,' I said.
Nos, Bert, éppen egy kis számadást készítettünk a bevételről és a kiadásról kezdtem.
EnglishAnd now Morgause is widowed, no man can call her to account for who lies in her bed.
Meg aztán Morgause özvegy, senki nem kérheti tőle számon, ki fekszik az ágyába.

Other dictionary words

English
  • no account

Search for more words in the English-Japanese dictionary.