"obedient" translation into Hungarian

EN

"obedient" in Hungarian

EN obedient
volume_up
{adjective}

He stood silently, waiting until the echoes of their obedient movements faded.
Szótlanul álldogált, amíg az engedelmes szolgák lábdobogása el nem halt.
'Your definition of excellent is the same as your definition of obedient.
- Te ugyanúgy máshogy definiálod a kitűnő-t, mint az engedelmes-t is.
They did not distract or amuse the obedient servant of Satan.
Nem térítette el, nem zavarta meg Sátán engedelmes szolgáját.
obedient (also: dutiful, orderly)
I think he's a very good boy, fond of study, obedient, kind to his Father, and to his whole family -
- Az, hogy fölöttébb derék fiú, szorgalmas, szófogadó, nagyon szeret tanulni, öröme és vigasza a papájának és az egész családjának.
I'm not humble enough for the Church, I'm not obedient enough for the army and I don't have the bourgeois temperament necessary for trade.
Az egyháznak nem vagyok elég alázatos, a hadseregnek nem vagyok elég kötelességtudó, és a kereskedéshez szükséges mértékű kapzsiságból is hiányt szenvedek.

Context sentences for "obedient" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe humbled himself, becoming obedient unto death, even to the death of the cross.
Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
EnglishIgnoring the obedient drones, he held out his hand to one of the Invincible officers.
Ügyet sem vetve a buzgó darazsakra, az egyik Legyőzhetetlen tisztre mutatott.
EnglishYour arrogance told you the demon was so afraid of you he would be your obedient slave.
Úri kedved úgy tartotta, hogy ezzel a repülő koporsóval ijessz az ellenségedre.
EnglishArtaq was obedient and responsive; there would be no games played with this man.
Artaq engedelmesen és készségesen viselkedett; ezzel az emberrel nem lehetett tréfálkozni.
EnglishWearily obedient, the choir huddled into line and stood there swaying in the sun.
A gyerekek fáradtan, de engedelmesen újra felsorakoztak, a két sor ide-oda ingadozott a fényben.
EnglishThey came to an obedient stop, their voices lowering into silence as the tall figure addressed them.
Azok engedelmesen megálltak, és elhallgattak, amikor a magas férfi beszélni kezdett.
EnglishThe laptop replied Yes, I am, and the satellite, obedient to its instructions, wasted it.
Itt vagyok, anyuci, felelte a notebook, mire a műhold, utasításaihoz híven, simára vasalta az agyát.
EnglishOrl Fane was on his feet once more, still hopelessly obedient to the commands of the Warlock Lord.
Orl Fane megint fölpattant, még mindig reménytelen engedelmességgel a Boszorkánymester iránt.
EnglishIf he is obedient, 89-58 can be rewarded in one of five ways.
Mivel imádja a zenét, jutalomképpen bejátszanak neki valamit.
EnglishThe woman's spirit seemed greatly weakened, and she was not only submissive to his acts but obedient to his words as well.
Az asszony, szinte megkövülve, nemcsak az erőnek engedve, hajlott a felszólításra.
EnglishA dial in a sense that you can make almost everybody totally obedient, down to the majority, down to none.
Abban az értelemben, hogy majdnem mindenkit teljesen engedelmessé tesz a többség felé, a senki felé.
EnglishFor to this end also did I write, that I may know the experiment of you, whether you be obedient in all things.
Írni is azért írtam, hogy próbára tegyelek benneteket, és lássam, mindenben engedelmeskedtek-e.
EnglishThey cause the patient to remain awake, albeit slightly sleepy, willing and able to be obedient to instructions.
A páciens nem alszik el, bár egy kissé álmosnak érzi magát, és készségesen engedelmeskedik az utasításoknak.
EnglishBut now that it was ended, the Queen bade Pamfilo follow suit; and he, than whom none was more obedient, thus began: -
Minekutána azonban bevégződött, parancsolta a Királynő, hogy Pamfilo következzék, és mondja el novelláját.
English`Yes, Roemer,' I said, obedient as always.
Igen, Roemer válaszoltam szokott engedelmességemmel.
EnglishWhat are they now but obedient nuns and priests?
Ma nem egyebek alázatos apácáknál és papoknál.
EnglishObedient, respectful, Belbo told him the whole story.
Mondd a történetedet, addig is pihenek.
EnglishGood boys are obedient, and you, on the contrary -
A jó gyerekek engedelmesek, te viszont...
EnglishServants, be obedient to them that are your lords according to the flesh, with fear and trembling, in the simplicity of your heart, as to Christ.
Szolgák, engedelmeskedjetek földi uratoknak, félő tisztelettel és egyszerű szívvel, akárcsak Krisztusnak.
EnglishHe was obedient to my instructions.