"obscurity" translation into Hungarian

EN

"obscurity" in Hungarian

EN obscurity
volume_up
{noun}

obscurity (also: blackness, cloud, depths, gloom)
Toward nine o'clock profound obscurity enwrapped the hollow.
Kilenc óra felé mély sötétség borult a katlanra.
I slowly fade, and he takes from me even the last light, that of obscurity.
Kihunyok lassan, s ő megvonja tőlem az utolsó fényt: a sötétség fényét is.
obscurity (also: blur, cloud, gloom, gloominess)
And so the prophecy was veiled in obscurity, not by design, but by accident.
Így tehát nem tudatos elhatározás, hanem véletlen folytán burkolta homály a próféciát.
Such skill as that one has should not be hidden in obscurity, or even in the court of a king.
Az ilyen tehetséget nem rejtheti homály, de még királyi udvar sem.
obscurity (also: anonymity)
But obscurity comes only after a blaze of publicity to announce the fact: like the flare of light from an exploding star, public death is preceded by dazzling fanfare.
Az átmenet a tündöklés és az ismeretlenség között szédítően gyors tud lenni Washingtonban, de mindig nagy csinnadratta előzi meg.
obscurity (also: blur, dullness, haziness, murkiness)

Synonyms (English) for "obscurity":

obscurity

Context sentences for "obscurity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe sky darkened rapidly after sundown and twilight deepened into obscurity.
Mihelyt a nap lenyugodott, az ég gyorsan sötétedett, és a szürkületet felváltotta az éjszaka.
EnglishAnd so in dark obscurity, removed from its human course, it comes to this.
És idejutott, elcsalatva az emberi csapásról a sűrű sötétségbe.
EnglishIn a moment, the semi-obscurity of my cabin was pierced by sunshine.
A következő pillanatban félhomályos kabinom hirtelen kivilágosodott.
EnglishShe had watched the family go down and down, moneyless and childless, into grey obscurity.
Végignézte, ahogy a család egyre lejjebb süllyed, a pénztelen, gyerektelen, homályos szürkeségbe.
EnglishThere is no such thing as muddle - obscurity, yes, but muddle can exist only in a disorderly brain.
Zűrös ügy nem létezik homályos lehet, de a zűrzavar csak a rendszertelen elmében terem meg.
EnglishThey range from trusts to endowments for research into countless subjects, some of them of mind-numbing obscurity.
Alapítványok, kutatási alapok minden elképzelhető, némelykor dermesztően obskúrus témára.
EnglishThe others are no less active but work for the most part in obscurity and away from the light of knowledgeable attention.
A többi sem kevésbé aktív, de általában rejtve működik, távol az észlelés fényétől.
EnglishIt was now a top story again on every news service, having briefly faded into the normal old-news obscurity.
Amit rövidesen a régi hírek homálya borított volna, ismét minden hírszolgálat vezető sztorija lett.
EnglishThe savage peered into the obscurity beneath the thicket.
A vadember belebámult a cserjés mögötti sötétségbe.
EnglishTherefore, we will bury these facts deep in obscurity.
Ezért ezekről a dolgokról mélyen hallgatni fogunk.
EnglishIn the midst of this impenetrable obscurity, there was no response to the cries which arose from every side.
A sötétben semmit sem lehetett látni, és a mindenfelől felhangzó ijedt kiáltozást senki sem tudta lecsillapítani.
EnglishThen Carse's eyes, becoming accustomed to the obscurity, made out a ponderous corpulent figure close beside him.
Carse homályhoz alkalmazkodó szemével végre kivehette a nehéz, testes alak körvonalait közvetlenül maga mellett.
EnglishThe more Eugene learned of the pleasures of life in Paris, the more impatient he felt of poverty and obscurity.
Mennél jobban élvezte Eugène a párizsi életet, annál inkább ki akart emelkedni az ismeretlenségből és szegénységből.
EnglishIn other words, they require obscurity and secrecy.
Más szóval homályt és titokzatosságot.
EnglishThirdly, I would also like to emphasise that the crimes committed must no longer remain shrouded in obscurity and without investigation.
Harmadszor, szeretném hangsúlyozni azt is, hogy nem maradhatnak az elkövetett bűnök homályban, kivizsgálás nélkül.
EnglishFor reasons which I hope will be obvious to the reader, certain technical details have been altered, sacrificing plausibility in the interests of obscurity.
Érthető okokból bizonyos részleteket megváltoztattam, vállalva azt, hogy ez az érthetőség rovására megy.
EnglishDepending on who won, it could mean his downfall, either all the way to death or simply to mere obscurity, but it seemed he didn't care.
A háború kimenetelétől függően ez akár a bukását is jelenthette, vagy rosszabb esetben a halálát, de úgy tűnt, a minisztert most ez érdeki a legkevésbé.
EnglishShe had risen from obscurity to become the most powerful woman in Tyr, and though she had forsworn her former defiler ways, she possessed powerful magic.
Sadira az ismeretlenségből lépett elő, hogy Tyr leghatalmasabb asszonya legyen, és bár tagadta néhai Pusztító múltját, kétségtelenül volt varázshatalma.
EnglishIt was as if a sudden light had pierced the obscurity of this upper world of Paris, and he began to see, though everything was indistinct as yet.
Világosság gyúlt ki benne, kezdett tisztán látni a párizsi társaságnak a számára eddig homályos légkörében, s ekkor már távol esett gondolataitól a Vauquer-ház és Goriot apó.