EN

obstacle {noun}

volume_up
Another obstacle to logistics is the restriction on these 60-tonne vehicles.
Egy másik logisztikai akadály a 60 tonnás gépjárművek korlátozása.
The greatest obstacle reported by SMEs is compliance with administrative formalities.
A legnagyobb akadály, amelyről a KKV-k beszámolnak, az adminisztratív formalitások betartása.
That main obstacle is the hardly understandable position of today's Russian Government.
Ez a komoly akadály a jelenlegi orosz kormány alig érhető álláspontja.
A notice in the lift announced that there were sixty Escalator-Squash-Racket Courts in the hotel, and that Obstacle and Electro-magnetic Golf could both be played in the park.
A liftben elhelyezett tájékoztató szerint hatvan eszkalátor-teniszpálya tartozott a hotelhoz, s a parkban mind gát-, mind pedig elektromágneses golfot lehetett játszani.

Context sentences for "obstacle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI believe that the economic crisis is not an obstacle to the Copenhagen compromise.
Úgy vélem, hogy a gazdasági válság nem akadálya a koppenhágai kompromisszumnak.
EnglishAnd the tension here is between institution as enabler and institution as obstacle.
A lényeges különbség aközött van, hogy az intézmény lehetővé tesz, vagy akadályoz.
EnglishGeographical segregation of Roma is a major obstacle to equality in education.
Az egyenlő oktatás egyik legnagyobb akadálya a romák földrajzi szegregációja.
EnglishThe gloom was no obstacle to Kettle, nor, she suspected, to her companion.
A homály nem jelentett problémát Kannának, és úgy vélte, ugyanez igaz társára is.
EnglishThe major obstacle to an agreement in Copenhagen is the question of funding.
A koppenhágai megállapodás elérésének legsúlyosabb akadálya a finanszírozás kérdése.
EnglishAnd now that great hideous and immovable obstacle to my plan is no more.
Ez a förtelmes és látszólag mozdíthatatlan akadály a terveim útjában nincs többé.
EnglishThe timidity and shyness of this Parliament before the Council is a huge obstacle.
A Parlamentnek a Tanáccsal szemben tanúsított szerénysége és félénksége hatalmas akadály.
EnglishFirstly, we consider that the practical difficulties pose an obstacle in themselves.
Először is úgy gondoljuk, hogy önmagukban a gyakorlati nehézségek akadályt jelenthetnek.
EnglishThey would stop at no obstacle; and we were resolved to follow them through everything.
Nem hátrálnak meg az akadályok előtt, ha mi hajlandók vagyunk követni őket.
EnglishThis difference is a serious obstacle in building a common identity.
Ez a különbség pedig komoly akadályt jelent a közös identitás kialakításában.
EnglishBilateral problems, in themselves, should not represent an obstacle to the accession process.
A kétoldalú problémák önmagukban nem képezhetik a csatlakozási folyamat akadályát.
EnglishThat main obstacle is the hardly understandable position of today's Russian Government.
Ez a komoly akadály a jelenlegi orosz kormány alig érhető álláspontja.
EnglishThe greatest obstacle reported by SMEs is compliance with administrative formalities.
A legnagyobb akadály, amelyről a KKV-k beszámolnak, az adminisztratív formalitások betartása.
EnglishAnother obstacle to logistics is the restriction on these 60-tonne vehicles.
Egy másik logisztikai akadály a 60 tonnás gépjárművek korlátozása.
EnglishTen minutes later they were at Stoke Poges and had started their first round of Obstacle Golf.
Tíz perc múlva Stoke Pogesban voltak, s már bele is kezdtek az első gátgolfjátszmába.
EnglishI would also like to thank all those who helped to remove this obstacle.
Azoknak is szeretnék köszönetet mondani, akik segítettek ennek az akadálynak a lebontásában.
EnglishWhat is the most serious obstacle to the full opening of the 'energy' negotiating chapter?
Mi a legsúlyosabb akadály az energiáról szóló csatlakozási fejezet teljes megnyitása előtt?
EnglishHere in this magical realm, Sam was faced with a terrifying obstacle.
Itt, ebben a mágikus birodalomban Sam szörnyű akadállyal állt szemben.
EnglishVisa policy must not become an insurmountable obstacle which obstructs the path to democracy.
A vízumpolitika nem válhat leküzdhetetlen akadállyá és a demokráciához vezető út gátjává.
EnglishGordon scrambled around, but couldn t make out the obstacle that had brought him down.
Gordon körbetapogatózott, de sehogy sem tudott rájönni, mi az a sötét dolog, amiben orra bukott.

Synonyms (English) for "obstacle":

obstacle