Context sentences for "to obstruct" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTherefore, there is no legal basis for Greece to obstruct the country's accession process.
Görögországnak tehát nincs jogalapja arra, hogy akadályozza az ország csatlakozási folyamatát.
English- Roof access - You're under arrest for conspiracy to obstruct justice.
TETÕKIJÁRAT Letartóztatom önöket összeesküvés gyanúja miatt.
EnglishI would ask that we complain to the police, telling them that it is forbidden to obstruct visits.
Javasolnám, hogy tegyünk panaszt a rendőrségen, lévén, hogy tilos a látogatók bejutásának megakadályozása.
EnglishI clearly recognise and respect these languages and at no point try to obstruct them.
Egyértelműen elismerem és tiszteletben tartom ezeket a nyelveket, és semmiképpen sem próbálom háttérbe szorítani azokat.
EnglishThese forces obstruct the Egyptian solution that will put an end to internal disputes and divisions.
Ezek az erők akadályozzák az egyiptomi megoldást, amely véget vetne a belső vitáknak és a megosztottságnak.
EnglishIt is not the case that agricultural policy wants to obstruct the aid and support for the poor.
Nem arról van szó, hogy a mezőgazdasági politika gátat akarna szabni a szegények segélyezésének és támogatásának.
EnglishTo his amazement the man who had first marked his arrival there made no move to obstruct him, physically.
Legnagyobb megdöbbenésére a férfi, aki először észrevette, egyetlen mozdulatot sem tett, hogy fizikailag bántalmazza.
EnglishThese are believed by some to be intended to obstruct the full participation of the opposition in the November elections.
Egyesek úgy vélik, hogy ezek célja megakadályozni az ellenzék teljes körű részvételét a novemberi választásokon.
EnglishUN resolutions provide for targeted measures against those who obstruct the peaceful transition and the elections.
Az ENSZ-határozatok célzott intézkedéseket tesznek lehetővé azok ellen, akik hátráltatják a békés átmenetet és a választásokat.
Englishto obstruct a water-way with ice
Englishto obstruct a water-way with ice
Englishto obstruct process
megakadályozza bírósági végrehajtó tevékenységét
EnglishI hope that a few national egos do not obstruct the European project of peace, solidarity and progress, or put it at risk.
Bízom benne, hogy néhány nemzeti ego nem akadályozza meg, vagy sodorja veszélybe a béke, a szolidaritás és a haladás európai projektjét.
Englishto obstruct a water-way with ice
EnglishAll too often, endangered species are portrayed as nuisances which halt or obstruct building projects.
Sajnálatos módon igen gyakran előfordul, hogy a veszélyeztetett fajokat, mint a különböző építkezési projekteket megakadályozó zavaró tényezőket jelenítik meg.
Englishto obstruct sb's movements
Englishto obstruct sb's movements
Englishto obstruct sb's movements
Englishto obstruct sb's movements
Englishto obstruct the traffic

Synonyms (English) for "obstructively":

obstructively
obstructive
obstruction