EN obstruction
volume_up
{noun}

obstruction (also: bar, barrier, check, clog)
The European Union system of 27 different permits is an obstruction to 'brains' coming to work in Europe.
A 27 különböző engedélyből álló uniós rendszer csak akadály az "agyak” előtt, akik Európába jönnek dolgozni.
It is stuck in the Council, and has been for the past two years, but surely we should be able to find out what the reason is for the obstruction and hear alternatives.
A dolog megakadt a Tanács szintjén, immár két éve, azonban mindenképpen meg kell találnunk, hogy mi az akadály oka, és meg kell hallgatnunk az alternatívákat.
The problem is not tariffs but the numerous restrictive regulations and obstructions faced by EU companies in gaining access to the Japanese market.
Nem a vámok jelentik a problémát, hanem az a számtalan korlátozó szabályozás és akadály, amellyel az uniós vállalatok szembesülnek a japán piacra való belépéskor.
obstruction (also: congestion, jam)
obstruction (also: filibuster, stonewalling)
obstruction (also: hindrance, incapacitation)
obstruction (also: lock)
obstruction (also: tripping)

Synonyms (English) for "obstruction":

obstruction

Context sentences for "obstruction" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAye, to die... and go we know not where... but to lie in cold obstruction and to rot.
Igen, meghalni... elmenni, nem tudjuk, hová... hideg homokban feküdni és elrohadni.
EnglishOtherwise, you're looking at obstruction of justice and accessory to manslaughter.
Különben a törvénnyel és a súlyosbító körülményekkel...kell szembenéznie.
EnglishSection 314 of the penal code relates to the obstruction of business.
A büntető törvénykönyv 314. paragrafusa az üzlet akadályozásával kapcsolatos.
EnglishIf you remove these, I'll arrest you for obstruction of justice.
Ha ezeket leveszed innen, letartóztatlak az igazságszolgáltatás akadályoztatásáért.
EnglishI doubt, however, that the President will end his obstruction.
Abban már nem vagyok olyan biztos, hogy a cseh elnök felhagy az ellenszegüléssel.
EnglishObstruction of justice and a nebulous racketeering charge.
Az igazságszolgáltatás akadályozása, és egy meglehetősen homályos zsarolási vád.
EnglishCaptain L ynch has informed us that there will be a delay due to an obstruction on the runway.
Laynch kapitány most értesített minket, hogy késve indulunk némi fennakadásnak köszönhetően.
EnglishI told him that we were considering an indictment against him for obstruction of justice.
Közöltem vele, hogy azt fontolgatjuk: vádat emelünk ellene az igazságszolgáltatás akadályoztatása címén.
EnglishHis political enemies can call the delay obstruction of justice.
A politikai ellenfelei akkor is ráfoghatják, hogy szándékosan hátráltatja az igazságszolgáltatást.
EnglishMark, have you ever heard of obstruction of justice?
- Mark, hallottál már olyat, hogy az igazságszolgáltatás akadályoztatása?
EnglishThese allegations of obstruction are rather shaky, in my opinion.
- Úgy vélem, hogy az igazságszolgáltatás akadályozására vonatkozó állítás ugyancsak megkérdőjelezhető.
EnglishGreece's stubborn obstruction of the start of negotiations for accession is beyond comprehension.
Érthetetlen, hogy Görögország miért fékezi olyan csökönyösen a csatlakozási tárgyalások megkezdését.
EnglishWe can see obstruction for the same reason when we consider construction of the Nabucco gas pipeline.
Ugyanebből az okból szembesülünk obstrukcióval a Nabucco gázvezeték megépítésének mérlegelése során is.
EnglishNo, particularly as a result of Russian obstruction.
Nem, különösen az Oroszország támasztotta akadályok miatt nem.
EnglishHe pushed it in again and encountered the same obstruction.
Még egyszer benyomta: ugyanabba az akadályba ütközött.
EnglishNow stay away before I throw you both in jail for obstruction.
Tünjenek el mielőtt lecsukatom magukat betörésért.
EnglishIf there's any obstruction going on, I don't know about it, and I have been briefed in on this.
Nekem nincs tudomásom róla, hogy bárki is keresztbe tenne ennek az ügynek, ezzel szemben igenis tájékoztattak róla.
EnglishIn my opinion, prevarication and obstruction bring no dignity to the role and position of the Czech President.
Véleményem szerint a kertelés és az akadályoztatás nem méltó a cseh elnök szerepéhez és tisztségéhez.
EnglishA ragged dirty man who claimed to be a coster up for obstruction was put into the cell for half an hour.
Egy szakadt, koszos kis ember jött, mozgóárusnak vallotta magát, egy fél órára hozták be, mert akadályozta a forgalmat.
EnglishSo what about obstruction by your own people?
Mi a helyzet a sajátjai obstrukciójával?