EN

occasional {adjective}

volume_up
In fact, Merrick had already become something of a famous though occasional drunk.
Addigra híres volt ezekről az alkalmi lerészegedéseiről.
Occasional priest, healer, the Waiting Man, consorter with demons and worse.
Alkalmi pap, gyógyító, a Várakozó, nyomodban démonok és még rosszabbak járnak.
More ominous were the occasional gunshots from up ahead.
Még fenyegetőbbek voltak az alkalmi puskalövések, amelyek elölről hallatszottak.
occasional
Occasional carriage of objects and materials exclusively for publicity or information purposes.
Tárgyak és anyagok esetenkénti szállítása kizárólag reklámozási vagy bemutatási célra.
Occasional carriage of objects and material exclusively for publicity or information purposes.
Tárgyak és anyagok esetenkénti szállítása kizárólag reklámozási vagy bemutatási célokra.
Occasional carriage of goods to or from airports, in the event of air services being diverted.
Esetenkénti áruszállítás repülőterekre vagy repülőterekről, a légi forgalmi szolgáltatás elterelése esetében.
Nothing was happening except an occasional casualty from a snipers bullet and the sporadic artillery-fire and air-raids on Huesca.
Semmi sem történt egy-egy orvlövész okozta véletlen sebesüléstől, szórványos tüzérségi tűztől és néhány Huesca elleni légitámadástól eltekintve.
occasional
volume_up
alkalmankénti {adj.}
The only company he had was the occasional metallic rasp of the spy hole in his cell's door.
Nem volt más társasága, csupán a cella ajtaján elhelyezett kukucskálónyílás alkalmankénti, fémes zaja.
He's a chubby little fellow whose sexual exploits consist of occasional field-trips to Boston, where he eyes the strippers at the Foxy Lady and the waitresses at Hooters.
Pufók kis fickó, akinek szexuális hőstettei az alkalmankénti bostoni kiruccanásokra korlátozódnak, amikor megbámulja a Foxy Lady sztriptíztáncosnőit, meg a Dudák pincérnőit.

Synonyms (English) for "occasional":

occasional
occasion

Context sentences for "occasional" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTheir footsteps and the occasional breeze were stirring up small devils of dust.
Az időnként fel-felerősödő szél felkavarta lábuk nyomán az ördögi porfelhőket.
EnglishAnd for Marie Claudette he had only an occasional kiss or word or two of poetry.
Marie Claudette számára csupán nagy néha volt egy csókja vagy egy-két verses szava.
EnglishGurgeh sat at his occasional desk near the balcony windows, looking out at the night.
Gurgeh a kisasztalnál ült, a teraszablak mellett, és bámult kifelé az éjszakába.
EnglishThere was laughter, drunken shouts, occasional screams, and the sounds of breakage.
Nevetést, részeg kiáltozást, néha egy-egy sikolyt, üvegcsörömpölést hallottak.
EnglishHe drank an occasional beer, but drinking was expensive and he had no money.
Hébe-hóba megivott egy üveg sört, de az italozás drága, neki pedig nem volt pénze.
EnglishAn occasional patient either limps through on crutches or is wheeled in by an orderly.
Néha egy beteg sántikál ide a mankóján, vagy tolókocsiban tolja be egy ápoló.
EnglishSentry-go, patrols, digging; mud, rain, shrieking winds, and occasional snow.
Már javában bent jártunk az áprilisban, mire az éjszakák érezhetően melegebbek lettek.
EnglishThere was the occasional crime of passion (as Hamin chose to call it), but little else.
A szenvedély általános bűne (ahogy Hamin nevezte) ugyan jelen volt, de nem sok más.
EnglishThere were no shots from the other blinds and only occasional shots from the sea.
A többi les felől sem hallott lövést, és a tengerről is csak néha-néha.
EnglishBut I do know this: If you show up, do your best and spoon with the occasional judge...
Csak ennyit tudok: Ha lelepleznek, csak játssz kiflist a megfelelő bíróval...
EnglishShe has a good voice, however, and she writes occasional lyrics that aren't too bad.
Habár szép hangja van, és alkalmanként ír dalszövegeket, amelyek nem is olyan rosszak.
EnglishOaks grow from the occasional acorn that a squirrel forgets to dig up.
A tölgyfák azokból a makkokból nőnek ki, amelyeket a mókusok elfelejtettek kiásni.
EnglishHe huddled by the occasional table, shivering all over, staring at them with rolling eyes.
Ott kuporgott vacogva a kerekes asztalka lábánál, és szemét forgatva meredt rájuk.
EnglishOther mothers noted, with occasional alarm, that the child could climb anything.
Más anyák riadtan tapasztalták, hogy ez a gyerek mindent.megmászik.
EnglishHe is not the kind of good-hearted soul who might do an occasional favor for the poor.
Nem az a fajta jószívű lélek, aki egyszer-egyszer tenne egy szívességet a szegényeknek.
EnglishAglie continued looking over our list, with an occasional I snicker of commiseration.
Agli még egyszer végigsiklatta szemét a listánkon, és közben szánakozva el-elmosolyodott.
EnglishI dabble in money laundering, gambling... and the occasional landscaping.
Foglalkozgattam pénzmosással, szerencsejátékkal... és esetenként tájkép tervezéssel is.
EnglishThere had been little red meat in law school, maybe an occasional hamburger steak.
A jogi egyetemen ritkán volt alkalmuk rendes húst enni, talán csak néha-néha egy hamburgert.
EnglishYes, but he was basically a moderate with an occasional leftward impulse.
Az igaz, de alapvetően mérsékelt volt, csak néha jött rá a baloldaliság.
EnglishShe was alone, and nude, the oc-casional twig sharp under her bare feet.
Egyedül volt, s ruhátlan, ébresztette rá egy gally élesen végigkarcolva csupasz karját.