"occasionally" translation into Hungarian

EN

"occasionally" in Hungarian

EN occasionally
volume_up
{adverb}

occasionally
volume_up
alkalmanként {adv.}
Occasionally she would ask someone for clarification or give an order.
Alkalmanként felvilágosítást kért valakitől, vagy parancsokat osztogatott.
Occasionally walking over to the roll-up door and peering inside?
Alkalmanként odamegy a felhúzható ajtóhoz, és bekukkant?
It is not a far distant place of little relevance which occasionally comes to our attention.
Nem valami távoli és jelentéktelen hely, amely alkalmanként magára vonja a figyelmünket.

Context sentences for "occasionally" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOccasionally, she paused and sped alongside him for a stretch before continuing.
Időnként lazításképpen úszott egy-egy kört Creideikivel, mielőtt folytatta volna.
EnglishHe occasionally dozed off at important meetings, to the dismay of his associates.
A hatalomhoz azonban ragaszkodott, olyan görcsösen, mint a haldokló az élethez.
EnglishHe occasionally leaped off the rug and came down making dog grunts in his throat.
Fel-felugrott a levegőbe, visszaesett, és közben morgott, mint egy igazi kutya.
EnglishThe Bulgarians were lapdogs of the Soviet Union, but occasionally useful lapdogs.
A bolgárok a Szovjetunió ölebei voltak: szolgálatkész és néha igen hasznos ölebek.
EnglishOccasionally small batches of them took the risk of slipping across to our lines.
Olykor-olykor kis csapatokban megkockáztatták, hogy átszöknek a frontvonalon.
EnglishThe priest Umphred came occasionally; he said he wanted her for Christianity.
Umphred, a pap néha meglátogatta, mondván, próbálja keresztény hitre téríteni.
EnglishOut of habit, Cale occasionally shot an unobtrusive glance behind to check for tails.
Először semmi gyanúsat nem észlelt, de idővel sejteni kezdte, hogy követik őket.
EnglishRelations with the Ombudsman have occasionally given rise to differences of opinion.
Az ombudsmannal fennálló kapcsolatokban olykor véleménykülönbségek is felmerülnek.
EnglishThey both loved music, and occasionally one would hum while the other sang softly.
Mindketten szerették a zenét, és gyakran énekelgettek vagy dúdolgattak munka közben.
English. . and now he occasionally mused about going another two years for his Ph.D.
Most pedig már azon tűnődik, hogy még két évet kéne tanulnia, hogy megszerezze a Ph.
Englishthey were occasionally asked.
-- Csak nem maga is Ellen-Micsodánus? - szegezték nekik a kérdést olykor.
EnglishIt is true I occasionally used the name Sir Pellinore when the mood came upon me.
Néha valóban a Sir Pellinore nevet használtam, amikor úgy tartotta kedvem.
EnglishHer French was halting - occasionally she had to have the question repeated.
Akadozva beszélt franciául, s némelykor meg kellett neki ismételni a kérdést.
EnglishOccasionally a station along the coast would flash their composites on the screen.
Néha-néha valamelyik part menti állomás néhány pillanatra bejátszotta a fantomképeket.
EnglishBananas I connected with my childhood - or occasionally flambé with sugar and rum.
A banán a gyerekkoromat idézte, esetenként rummal és cukorral flambírozva.
EnglishThey were at different tables and occasionally shot each other venomous glances.
Külön asztalnál ültek, és olykor vasvillaszemeket villantottak egymásra.
EnglishOne camera or the other occasionally caught the movement of a curtain, but that was all.
Egyik vagy másik kamera néha elkapta, hogy néha mozdul a függöny, de ez minden.
EnglishThe voice was hollow and distant, broken up occasionally by heavy bursts of static.
- Hangja távolról szólt, a légköri zavarok erős ropogásai szakították meg.
EnglishYou can be compassionate occasionally, more moved by empathy than by compassion.
Lehetsz együttérző időlegesen, vagy inkább empatikus, mint együttérző.
EnglishThe old gardener still comes, and he occasionally paints the rusted fence.
A vén kertész továbbra is eljár a házhoz, és hébe-hóba átmázolja a rozsdás kerítést.