"to occur" translation into Hungarian

EN

"to occur" in Hungarian

EN to occur
volume_up
[occurred|occurred] {verb}

Milyen gyakran előfordul az ilyesmi!
If the error occurs frequently, contact the website administrator.
Amennyiben a hiba gyakran előfordul, vegye fel a kapcsolatot a webmesterrel.
Sadly, the suffering of albino people is not limited to Tanzania but occurs all over Africa.
Szomorú, hogy az albínók szenvedése nem korlátozódik Tanzániára, hanem egész Afrikában előfordul.
Display a message on your screen when this event occurs for this contact
Jelenjen meg szöveges üzenet, ha az esemény bekövetkezik ennél az azonosítónál
People in my region do not want to see that occurring.
Az én vidékemen élők nem szeretnék látni, hogy ez bekövetkezik.
She had waited, dumbly hoping that a miracle would occur and Jack would see what was happening, not only to him but to her.
Várt, tehetetlenül reménykedett, hogy bekövetkezik a csoda, és Jack észreveszi, mi történik, nemcsak önmagával, hanem vele is.
But it would never have occurred to me to think that just because I had read a novel in which a character was a serial killer that he was somehow representative of all Americans.
Sosem gondoltam volna, hogy csak mert olvastam egy regényt, amiben egy sorozatgyilkos szerepel, akkor ő valami módon az összes amerikait képviseli.
Does this pain-ridden separation occur to each and every one of us - us survivors?
Ez a fájdalmas egyedüllét megtörténik mindannyiunkkal, minden túlélővel?
If the weapons existed and if something wasn't done by tomorrow night, the transfer would occur.
Ha azok a fegyverek léteznek, és ha nem tesznek valamit holnap éjjel, akkor megtörténik az átrakás.
Hopefully, when that finally occurs, it will be far too late.
Remélhetőleg mire ez megtörténik, már nem tehet semmit.
to occur (also: to transpire, to happen, to hap)
to occur (also: to jam)
It occurred to me that there was not much which escaped Hercule Poirot.
Kezdett nekem derengeni, hogy nem sok dolog akad, amit Hercule Poirot nem vesz észre.

Context sentences for "to occur" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
Senkiben sem kérdőjeleződik meg a NATO hasznosságának kérdése, legkevésbé bennem.
EnglishIt may occur, that some applications are not aware of this startup notification.
Előfordulhat, hogy néhány alkalmazás nem kezeli helyesen a visszajelzéseket.
EnglishIt didn't occur to you - or Audrey - whether I should think it a marvelous idea?
És arra nem gondoltatok, hogy vajon én is pompásnak találom majd az ötletet?
EnglishSelect the action that you want to occur when invalid data is entered in a cell.
Válassza ki a cellába érvénytelen adat kerülése esetén végrehajtani kívánt műveletet.
EnglishIt did occur to me that I had lost my reason, though I couldn't have said why.
Belém hasított, hogy talán elvesztettem az ép eszemet, bár nem tudtam, miért.
EnglishCommenting on Charles Dart's body behaviors did not occur to Dennie Sudman.
Dennie Sudmannek eszébe sem jutott megjegyzést tenni Charles Dart viselkedésére.
EnglishWeaving was very soon to occur to them, and then they would make better garments.
Nagyon hamar felfedezik a szövést, és akkor majd jobb öltözetet készíthetnek maguknak.
EnglishCases of slave labour occur, under conditions of exploitation and child labour.
A kizsákmányolás és gyermekmunka feltételei között néha rabszolgamunkára is van példa.
EnglishWell, you see self-organizing patterns that spontaneously occur in this board game.
Önszerveződő mintákat látunk, amik itt a táblás játékban spontán módon fordulnak elő.
EnglishSo it did occur to me as I set out on my journey that he might no longer be living.
Ezért jutott eszembe, mikor nekivágtam az útnak, hogy talán már nem is él.
EnglishThat does not mean, of course, that we must not always press for changes to occur.
Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem kell folyamatosan sürgetnünk a változásokat.
EnglishIs blocked, perhaps, by events yet to occur, by choices as yet unmade.
Talán a még meg nem történt események, a még meg nem hozott döntések blokkolják.
EnglishIt didn't occur to me that I never left because I didn't have any place to go.
Talán azért mert soha nem jutott eszembe hogy elmenjek innen, mert nem volt hova mennem.
EnglishDid it ever occur to you if you keep going in... you might stir him up again?
Gondoltál már arra, hogy ha folyton oda jársz... akkor újra felébreszted?
EnglishIf we look closer, we see those peaks occur at the same month every year.
Ha közelebbről megnézzük, látjuk, hogy hol vannak, minden évben ugyanazok a hónapok.
EnglishMr President, I condemn the human rights abuses that occur daily in Iran.
Elnök úr, elítélem az Iránban napi rendszerességgel elkövetett emberi jogsértéseket.
EnglishThe first of these is the level of errors which occur during budgeting and realisation.
Az első a költségvetés kidolgozása és végrehajtása során adódó hibaszázalék.
EnglishThe log window records all program events that occur while KGet is running.
A naplóablakban megtekinthetők a program futása közben bekövetkezett események listája.
EnglishBut it did occur to me that the position of the prints was somewhat awkward.
De eszembe jutott, hogy az ujjlenyomatok elhelyezkedése valahogy furcsa.
EnglishFurther reductions in the total allowable catches will occur in 2012 and 2013.
A teljes kifogható mennyiség 2012-ben és 2013-ban tovább csökken majd.