"off" translation into Hungarian

EN

"off" in Hungarian

volume_up
off {adj.}
volume_up
off {adv.}

EN off
volume_up
{adjective}

A gentleman like that could hold off his creditors for months.
Egy ilyen úriember akár hónapokig távol tarthatja magától a hitelezőit.
'Our common goal is to keep Annias off the Archprelate's throne.
Közös célunk, hogy távol tartsuk Anniast a főprelátusi trónustól.
The constables and their watchmen kept them off at a distance and parleyed with them.
A konstáblerek és őrszemeik távol tartották őket, és így tárgyaltak velük.
It was a long way off, that is, if five years can be considered a long way off.
Messze, amennyiben öt esztendő messzeségnek tekinthető.
Far off, she said, there may be others-old ones who choose to remain apart.
- Messze-messze lehetnek még mások, vénségesek, akik úgy döntöttek, hogy inkább maradnak maguknak.
I'm off through your memories again, little man, though i'm beginning to forget why!
ISMÉT MESSZE ELKALANDOZTAM AZ EMLÉKEIDBEN, BÁR KEZDEM ELFELEJTENI, HOGY MIÉRT.
Dizzy, they stared toward the far-off gleam of the Capitol building.
Szédelegve bámulták a Capitolium épületének távoli fényeit.
Edward she saw at rare intervals, since he was always being sent to far off places by Dr Rathbone.
Rathbone mindig távoli helyekre küldte.
Nothing but the far off smell of the humans and the horses.
Csak az emberek és a lovak távoli szagát érezte.
off (also: may)
No, you shan't, cried Chaddy, and flung herself on Miss Bulstrode just as the small automatic went off.
Nem szabad! kiáltotta Chaddy, és Miss Bulstrode elé ugrott, éppen amikor a fegyver elsült.
It was a warning - a warning to other free-spirited journalists to keep off the authoritarian grass.
Ez figyelmeztetés volt - figyelmeztetés a többi szabad szellemű újságírónak, hogy vigyázzanak, mit írnak.
Hed be a free man today if hed only been able to keep his dirty hands off little girls, thought Karpov savagely.
Szabad ember lenne még ma is, gondolta vadul Karpov, ha békén hagyja a kislányokat.
Alarm bells were going off somewhere inside her now, but they were far away, hardly audible.
Nettie fejében valahol hátul vészcsengő szólalt meg, de oly messzi, hogy alig hallotta.
Now he'd pointed it out, she could hear a low, persistent rumble, almost like thunder, a very long way off.
Már a lány is hallotta az állandó, messzi morajt, amely mennydörgést juttatott az ember eszébe.
Riverbend will perish as did the citadel we built in far-off Saint-Do- mingue, but this house will last to serve its purpose.
Riverbend elvész, mint az erőd, amelyet a messzi Saint-Domingue-en emeltünk, ám ez a ház állni fog, hogy megfeleljen a célnak.

Context sentences for "off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMitch quickly peeled off ten hundred-dollar bills and threw them on the counter.
Mitch gyorsan leszámolt tíz darab százas bankjegyet, és a pultra hajította őket.
EnglishThe hawk had remained quiet, no flap of wings or hissing beak to warn Simon off.
A sólyom csendben maradt, nem csapkodott szárnyaival, egyetlen hangot sem adott.
EnglishWe had to rescue a squad of soldiers off a hilltop, and they were under attack.
Egy dombtetőről kellett kimenteni a katonákat, akik folyamatos tűz alatt álltak.
EnglishThe bug reached the end of Randall's desk and marched straight off into the air.
A bogár elérte Randall asztalának szélét, és egyenesen belemasírozott a levegőbe.
EnglishI got my wallet out and put it away and stood up, reaching my hat off the floor.
Elővettem a tárcámat, és elraktam, felálltam, és felvettem a kalapom a földről.
EnglishThat early all the illegal dealers turn up, selling off cheap feathers and Haze.
Hajnalban az összes illegális díler felbukkan, olcsó tollakat és Homályt árulnak.
EnglishIt's just freelance right now, but you wanna expand when Kim goes off to college.
Egyelőre szabadúszóként, de komolyabb terveid vannak, mikor Kim egyetemre kerül.
EnglishThe thick white candles of the purest beeswax gave off a luxurious illumination.
Gyönyörű fénye volt a legfinomabb méhviaszból mártott, vastag, fehér gyertyáknak.
EnglishIf you can pull them off at the end of the Presidency, I think you have done it.
Ha az elnökség végéig megoldja őket, azt hiszem, elmondhatja, hogy megcsinálta.
EnglishNow she wanted to see him suffer, and she couldn't take her eyes off the sight.
Jo-Beth látni akarta, hogyan szenved, és képtelen volt elfordítani a tekintetét.
EnglishWe're not going to skulk off and get married... as if we're ashamed of ourselves.
Nem fogunk elsettenkedni, és megházasodni valahol, mintha szégyellnénk magunkat.
EnglishThey'd call her when they knew anything, Takkata-Jim had said before signing off.
Majd hívják, ha tudnak valamit, mondta Takkata-Jim, mielőtt bontotta a vonalat.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishShe kissed Dame Flora goodbye and taking her basket, set off into the Wild Woods.
Búcsúzóul megpuszilta Flora úrhölgyet, fogta a kosarát, és nekivágott az erdőnek.
EnglishBut his body could not respond, and finally he dropped off into a deep slumber.
De a teste nem tudott engedelmeskedni, és végül mély, öntudatlan álomba merült.
EnglishLike, when they tell you, If you want a girl to like you, then just blow her off.
Például, amikor azt mondják, "Ha akarod, hogy tetsszél egy lánynak, alázd meg."
EnglishThe lights in the Ballantine house finally went off, and they waited some more.
A Ballantine-házban végre lekapcsolták a lámpákat, de ők vártak még egy kicsit.
EnglishThe sick friend was retrieved from the house and the car rushed off at top speed.
A beteg barátot kihívták a házból, s autójuk a legnagyobb sebességgel elrohant.
EnglishHis arm was over his eyes and he breathed slowly as if drifting off into slumber.
A fiú a szeme elé húzta a karját, és lassan lélegzett, mintha félálomban lenne.
EnglishHe occasionally dozed off at important meetings, to the dismay of his associates.
A hatalomhoz azonban ragaszkodott, olyan görcsösen, mint a haldokló az élethez.