EN

offence {noun}

volume_up
'We can do that with those we love without giving offence, can't we?'
Ezt sértés nélkül is lehet csinálni valakivel, akit szeretünk, nem?
Their crimes covered the whole gamut of civil offences -assault, theft, arson, burglary, manslaughter, looting.
Végigzongorázták a polgári bűncselekmények teljes skáláját: testi sértés, lopás, gyújtogatás, betörés, emberölés, fosztogatás.
The Eshandist heresy is an offence against God.
Az Eshandita Eretnekség nyílt támadás Isten ellen!
I therefore reject the European Commission's proposal that incitement to commit a terrorist offence should be a crime.
Elutasítom tehát az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a terrorista támadás elkövetése érdekében folytatott izgatás bűncselekménynek minősüljön.
Yes, he would giu't thee; from this rank offence So to offend him still.
Megengedné ez ocsmány vétek árán, Hogy mindhalálig vétkezz.
I seemed not to mourn that I had committed such crimes, and for the fact as it was an offence against God and my neighbour, but I mourned that I was to be punished for it.
Mintha csak nem azt sirattam volna, hogy ilyen bűnöket követtem el, nem azt, hogy ez vétek Istennel és felebarátaimmal szemben, hanem csak azt, hogy megbüntetnek érte.
Foster, and you will see that no offence is so heinous as unorthodoxy of behaviour.
Foster, és rá fog döbbenni, hogy egyetlen bűn sem olyan elvetendő, mint a szabványos viselkedéstől való eltérés.

Context sentences for "offence" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAll things indeed are clean: but it is evil for that man who eateth with offence.
Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak az embernek, aki botrányt okozva eszik.
EnglishThis tea-making was the major household offence, next to bringing a woman in.
készítés volt az egyik főbűn, mindjárt a nők becsempészése után következett.
EnglishMy offence was that I seemed to know less about the play than anybody.
Vétkem abban állt, hogy láthatólag mindenki másnál kevesebbet tudtam a darabról.
EnglishNo offence meant, but a military career was never considered to be... upwardly mobile.
Ne vegye sértésnek, de a katonai pálya sosem számított túl... rugalmasnak.
EnglishHe tried as best he could to avoid looking at her without giving offence.
Mindent megpróbált, hogy a pillantását a királynő ne tekintse tolakodónak.
EnglishHowever, no one has yet been convicted of an offence of human trafficking.
Ennek ellenére ez idáig senkit nem ítéltek el emberkereskedelem vádjával.
EnglishMy Lord of Lenda, attempted regicide is a capital offence isn't it?'
Lenda gróf, a királygyilkosság kísérlete is főbenjáró vétségnek számít, ugye?
EnglishNo offence, but the SS is one of the more unfathom­able Eccentrics.
Nem is tudom, minek erlködöm; a HSz egyike a leginkommunikatívabb Extrémeknek.
EnglishYou will thinke you haue made no offence, if the Duke auouch the iustice of your dealing?
Elhiszed, hogy nem követtél el hibát, ha a herceg igazolja eljárásodat?
EnglishIran is the only country which was still executing minors at the time of the offence.
Irán az egyetlen ország, ahol a bűncselekmény elkövetése idején még fiatalkorúakat kivégeznek.
EnglishViolence against women, whatever form it takes, is not a trivial offence.
A nők elleni erőszak, legyen szó annak bármilyen formájáról, nem jelentéktelen bűncselekmény.
EnglishIt is now a punishable offence to insult 'the Turkish nation', rather than 'insulting Turkishness'.
Most büntetendő a "török nemzet” megsértése, a "törökségi jelleg sértése” helyett.
EnglishWe therefore need a global offence against hunger in the world.
Éppen ezért globális támadást kell indítanunk a világban tapasztalható éhezés ellen.
EnglishNo offence, but you're not exactly known for your academic achievements.
Ne vedd sértésnek, de eddig nem éppen a nagy eszedről voltál híres.
EnglishIn addition, as Mr Klinz has rightly said, fraud is an offence.
Ráadásul, amint Klinz úr nagyon helyesen elmondta, a csalás bűncselekmény.
EnglishMr Assange has not yet been charged with any specific offence.
Assange urat eddig még semmilyen konkrét bűncselekménnyel nem vádolták meg.
English'We can do that with those we love without giving offence, can't we?'
Ezt sértés nélkül is lehet csinálni valakivel, akit szeretünk, nem?
EnglishSome fellow Members seem to be particularly quick to take offence.
Néhány képviselőtársunk a jelek szerint különösen gyorsan megsértődik.
EnglishO Nicias, let not these things be an offence in your eyes.
- Ó, Nikiász, nem szabad megbotránkoznod azokon a dolgokon, amelyeket látsz.
EnglishYes, he would giu't thee; from this rank offence So to offend him still.
Megengedné ez ocsmány vétek árán, Hogy mindhalálig vétkezz.