"official position" translation into Hungarian

EN

"official position" in Hungarian

See the example sentences for the use of "official position" in context.

Similar translations for "official position" in Hungarian

official noun
official adjective
position noun

Context sentences for "official position" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConcerning the period post-2013, there is no official Commission position at this stage.
A 2013 utáni időszakot illetően egyelőre nincs hivatalos bizottsági álláspont.
EnglishHighly theoretical as regards the official position of the Order.
A rend hivatalos álláspontja szerint leginkább elméleti lehetőség.
EnglishNote that the text here doesn't say what their official position is.
Igaz, a szöveg azt nem említi, hogy mi a kormány álláspontja.
EnglishRank and official position had little to do with it.
A rangnak és a hivatalos pozíciónak nem sok köze volt ehhez.
EnglishHe was well aware of Colonel Race's official position and Poirot had worked with the police on many occasions.
Tisztában volt Race ezredes beosztásával, és Poirot is számos alkalommal működött együtt a rendőrséggel.
EnglishI urge and await an official position from Mr Buzek.
Kérem és várom Buzek úr hivatalos álláspontját.
EnglishI asked Mr Buzek for an official position and I received a reply via a press release from the PD-L party and Traian Băsescu.
Hivatalos állásfoglalást kértem Buzek úrtól, és egy sajtóközleményt kaptam válaszul a PD-L párttól, és Traian Băsescutól.
EnglishHowever, as this is not the official position of the Council, such recommendations are premature and often counterproductive.
Azonban, lévén, hogy ez nem a Tanács hivatalos véleménye, az efféle ajánlások elhamarkodottak és sok esetben kontraproduktívak.
EnglishThey pretend they do not understand, and demand explanations from the Commission and that Parliament adopt an official position.
Úgy tesznek, mintha nem értenék, magyarázatokat követelnek a Bizottságtól, és azt kérik, hogy a Parlament foglaljon hivatalosan állást.
EnglishI am pleased by the official position of Parliament on this matter, which supports the Polish minority in Belarus.
Elégedett vagyok a Parlamentnek az ezzel az üggyel kapcsolatos hivatalos állásfoglalásával, amely támogatja a lengyel kisebbséget Fehéroroszországban.
EnglishOf course, the official position of the European Union was expressed by Commissioner Olli Rehn, who denied the rumours and the recommendations.
Az Európai Unió hivatalos véleményét Olli Rehn biztos úr mondta el, aki tagadta ezeket a híreszteléseket és az ilyen tartalmú javaslatokat.
EnglishThat is why I welcome the wise words of the Czech Presidency, as well as the Members who stated their official position on this matter.
Ezért üdvözlöm a cseh elnökség, valamint azoknak a képviselőknek a bölcs szavait, akik megfogalmazták az ebben a kérdésben elfoglalt hivatalos álláspontjukat.
EnglishI have to admit that I did not know what our official position is on Turkey's statements and behaviour in terms of Iran's nuclear programme.
Be kell vallanom, fogalmam sincs arról, hogy mi az Unió hivatalos álláspontja Törökországnak Irán nukleáris programjára vonatkozó nyilatkozataival és magatartásával kapcsolatban.
EnglishNonetheless, the committee concluded in its meeting on Monday that that very decision would form the basis of the President's, and thus Parliament's, official position.
A bizottság mindazonáltal úgy döntött hétfői ülésén, hogy az elnök, és így a Parlament hivatalos állásfoglalásának is az a határozat fogja képezni az alapját.

Other dictionary words

English
  • official position

Translations into more languages in the bab.la Arabic-English dictionary.