"official state" translation into Hungarian

EN

"official state" in Hungarian

See the example sentences for the use of "official state" in context.

Similar translations for "official state" in Hungarian

official noun
official adjective
state noun
state adjective
Hungarian
to state verb

Context sentences for "official state" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOfficial documents state that it is harmful for children to be bilingual.
A hivatalos dokumentumok azt állítják, hogy a kétnyelvűség káros hatással van a gyermekekre.
EnglishOfficial studies state that nearly 40 000 people are currently on waiting lists in Western Europe.
A hivatalos vizsgálatok szerint Nyugat-Európában jelenleg közel 40 000 ember van a várólistákon.
EnglishIt most certainly is, the State Department official agreed.
De még mennyire! értett egyet a külügyminisztériumi tisztviselő.
EnglishIt wasn't so much the handwritten message as the printed header: STATE SECURITY OFFICIAL COMMUNICATION.
Nem is annyira a kézzel írt üzenet lepte meg, hanem a nyomtatott fejléc: ÁLLAMBIZTONSÁGI HIVATAL, KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY.
EnglishIt's, like, official state china of the Third Reich.
A harmadik birodalom hivatalos porcelánja.
English'' Massachusetts, as any elected official from that state would an- nounce at the drop of a hat, was not a mere state.
Massachusetts, amint azt bármelyik választott tisztségviselője mindig is hangoztatta, nemcsak egy állam volt.
EnglishBy not providing an official, the Member State concerned could even prevent an autonomous inspection from taking place.
A tagállam, azáltal, hogy nem küld hivatalnokot, még az önálló vizsgálat elvégzését is meg tudná akadályozni.
EnglishI also maintain that no schoolchild should be deprived of education in the official language of the state.
Azt az álláspontot is fenntartom, hogy az iskolás gyerekeket nem foszthatjuk meg az állam hivatalos nyelvén való oktatástól.
EnglishAll he knew of America was the obvious propaganda he saw every night on television or read about in the official State newspapers.
Amerikáról csak azt tudta, amit esténként a tévében mutatott róla a propaganda, és amit az állami irányítás alatt álló újságok megírtak.
EnglishIt seemed odd that here, inside the capital of the Italian Republic, was a titularly sovereign state whose official language was Latin.
Fura volt belegondolni, hogy itt, az olasz főváros közepén egy elméletileg független államban található, melynek hivatalos nyelve a latin.
EnglishPerhaps a state official?
EnglishUS-based online betting on horse racing, and indeed official state lotteries, are tolerated, but only foreign providers are prosecuted.
A lóversenyek, sőt a hivatalos állami lottó esetében az online fogadást az USA-ban megengedik, csak a külföldi szolgáltatók ellen indítanak eljárást.
EnglishLast week, however, this group voted for increased penalties for those people who fail to use the official state language in the private sector.
Múlt héten azonban ez a csoport megszavazta, hogy szigorítsák azok büntetését, akik a magánszektorban nem használják az ország hivatalos nyelvét.
EnglishRoughly 200 000 Romanians live in Canada, the large majority of whom have entered there through the Canadian state's official immigration schemes.
Hozzávetőleg 200 000 román él Kanadában, akiknek túlnyomó többsége a kanadai állam hivatalos bevándorlási rendszerének keretén belül érkezett oda.
EnglishThere are no moving parts, the official of the State Department pointed out, interjecting himself into the process and play- ing his part as he was paid to do.
Nincsenek benne mozgó alkatrészek vetette közbe a külügyminisztérium tisztviselője, aki azt a szerepet játszotta, amiért megfizették.
EnglishThe murder of a high-ranking state official, which took place on 2 March, means only one thing: in Pakistan, no one is safe from the radical Islamists.
Egy magas rangú állami vezető meggyilkolása, ami március 2-án következett be, egyetlen dolgot jelent: Pakisztánban senki sem érezheti biztonságban magát a radikális iszlamistáktól.

Other dictionary words

English
  • official state

Even more translations in the English-Thai dictionary by bab.la.