"officiate" translation into Hungarian

EN

"officiate" in Hungarian

See the example sentences for the use of "officiate" in context.

Context sentences for "officiate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the other hand, only Hungarian priests officiate in Hungarian communities in Slovakia.
A Szlovákiában élő magyar közösségekben ezzel ellentétben csak magyar papok tartanak istentiszteletet.
EnglishI'm a very good midwife, you know, and I'm just a little hurt that you didn't invite me to officiate.'
Tudod, kitűnő bába vagyok, és egy kicsit sértve érzem magam, amiért nem hívtál meg az eseményre.
EnglishI am sent to officiate in the Sacred Marriage.
Engem küldtek, hogy vezessem le a Szent Menyegzőt.
EnglishAlthough none of them had ever been to shul, Rabbi Shapiro visited the family to ask if they would like him to officiate.
Bár soha egyikük sem kereste fel a schult, Shapiro rabbi elment a családhoz, hogy megkérdezze, megtartsa-e a szertartást.
EnglishHis principal reason was to offi-ciate at the funeral of the Cossack before the body was returned to his relatives on the Don.
És tulajdonképpen akkor is csak azért, hogy beszentelje a kozák holttestét, mielőtt visszaviszik a Donhoz, a rokonaihoz.
EnglishOrtzel, would you officiate?

Other dictionary words

English
  • officiate

Moreover, bab.la provides the English-Indonesian dictionary for more translations.