"officious" translation into Hungarian

EN

"officious" in Hungarian

EN officious
volume_up
{adjective}

'He's one of the officious toads who've attached themselves to Arasham.'
Áh, ez csak egy fontoskodó kis varangy, aki azt hiszi, van valami köze Arashamhoz.
förmedt rá a fontoskodó fickó.
Pushing aside the officious disciples, Sparhawk thrust his way through their ranks to offer the support of his arm and shoulder to the elderly zealot.
Sparhawk határozottam félretolta a fontoskodó beavatottakat, és felkínálta karját az agg fanatikusnak.
officious (also: overzealous)
Curse those officious sweethearts who braved the cold of a winter's night to keep a tryst on the cliff edge.
Meg ha az a nyavalyás, túlbuzgó szerelmespár nem pont ott légyottozik, a téli éjszaka hidegével dacolva, a szikla peremén!

Synonyms (English) for "officious":

officious

Context sentences for "officious" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact is, that you were sick of civility, of deference, of officious attention.
A tény az, hogy ön megunta az udvariaskodást, a hódolatot, a tüntető figyelmet.
EnglishElizabeth's misery increased, at such unnecessary, such officious attention!
Elizabeth gyötrelmét még jobban fokozta ez a felesleges, tolakodó figyelmesség.
EnglishAt the top of the stairs, an officious young churchman in a black cassock blocked his path.
Az ajtó előtt egy hivatalos ábrázatú, fekete reverendás, fiatal pap állta az útját.
EnglishI think she probably felt that without thinking about it, and that's what made her so officious.
Talán öntudatlanul érezhette is ezt szegény, azért volt annyira agresszív.
EnglishNot even Ansling and Perry, the officious little monsters.
Nincs itt még Ansling és Perry sem, a pöffeszkedő kis paprikajancsik.
EnglishYou are rather disposed to call his interference officious?
- Úgy látom, inkább okvetetlenkedésnek tartja a beavatkozását.
EnglishMichonneau's officious alacrity had still further strengthened his suspicions of her.
Látta ugyanis, mily buzgón igyekszik Michonneau kisasszony eltüntetni a nyomokat, s ez megerősítette gyanújában.
EnglishThe officious captain hesitated, looking first at the fire then back at the looming wall of the chapterhouse in an agony of indecision.
A gyanakvó százados habozott; először az égő épületre nézett, majd a rendház magas falára.
EnglishHow very officious these traffic wardens are.
Milyen erőszakosak ezek a mai forgalmi rendőrök.
EnglishThat was CHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY 21 also expected; the officious Estios's words only made sense if he had the professor's attention.
Svindler erre is számított; Estios szavainak csak a professzor jelenlétében volt értelmük.
EnglishThere was pushing and pulling and officious cries.
Lökdösődés, huzakodás, buzgó kiáltozás.
EnglishJack Torrance thought: Officious little prick.
Buzgó kis szarházi gondolta Jack Torrance.
EnglishElliott knew that officious tone.
Elliott jól ismerte ezt a hivatalos tónust.
EnglishHe is very obliging and officious.
Igen szolgálatkész és udvariaskodó.
EnglishI little prick, officious-- don't care.
EnglishThen to cap it all, there is the usual officious statement that we must adopt a new lifestyle in our western societies.
És mindezek tetejébe a jelentésben szerepel a szokásos hivatalos kijelentés, amely szerint a nyugati társadalmakban új életmódot kell követnünk.
EnglishI said, You officious pig.
EnglishEither the fellow galloped off the field or surrendered instead of fighting, or some officious private soldier got the blow in first.
Az ellenséges hadvezér vagy elmenekült, vagy harc helyett önként megadta magát, vagy valamelyik becsvágyó közkatona még apám előtt megölte.
EnglishDid this officious little prick actually think he would allow his son to goof around in a rattrap attic full of junk furniture and God knew what else?
Tényleg azt hiszi ez a buzgó kis fasz, hogy feleresztené a fiát egy patkányfogókkal, lomos bútorral és még isten tudja, mivel teli padlásra?
EnglishThank you, Comrade Ming, Nomuri said with his best officious (short) bow to the young secretary--- and, probably, mistress to her minister, the field officer thought.
Köszönöm, Ming elvtársnő mondta Nomuri apró, hivatalos meghajlással a titkárnőnek... aki, gondolta, valószínűleg a miniszter szeretője is egyben.