"offing" translation into Hungarian

EN

"offing" in Hungarian

See the example sentences for the use of "offing" in context.

Context sentences for "offing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIndeed, a most egregious error was in the offing, and he grieved for that.
Mi több, egy hatalmas tévedés volt kialakulóban, s már előre gyászolta az érintetteket
EnglishPrivately he did not put the assassin's chances very high, even if there were an assassin in the offing.
Õ maga nem adott sok esélyt a merénylőnek, ha egyáltalában létezik ez a merénylő.
EnglishIn some cases they e-mail suicide notes to friends and relatives just before offing themselves.
Időnként e-mailben értesítik a rokonaikat és a barátaikat a szándékukról, mielőtt végeznek magukkal.
EnglishShe was dressed in dark clothes, as though a funeral was in the offing.
Fekete ruhában volt, mintha temetésre készülődne.
EnglishI felt sure there was a boyfriend somewhere in the offing.
Biztosra vettem, hogy gavallér van a láthatáron.
EnglishMay I ask; are there divorce proceedings in the offing?
Megkérdezhetem: folyamatban van már a válóper?
EnglishThe menace of coloured transparencies was in the offing.
Egyre fenyegetőbb volt a diavetítés veszélye.
EnglishPresidential elections are also in the offing there.
Az elnökválasztások ott is kilátásban vannak.
EnglishA Green Paper is also in the offing because, in Brussels, whenever a problem arises a paper has to be written on it.
A zöld könyv is készülőben van, hiszen merüljön fel bármilyen probléma Brüsszelben, arról tanulmányt kell írni.
EnglishThere is a boy friend in the offing, isn't there?
Mert ugye van egy fiatalember a láthatáron?
EnglishParliamentary elections are in the offing.
A parlamenti választások kilátásban vannak.
EnglishCertain events of importance are in the offing.
EnglishSomething unusual was in the offing, and he'd learned not to trust new and different things at CIA.
Ez a váratlan reggeli gyülekezés nagyon nem illett bele a hétfőbe, márpedig a CIA-nál megtanulta, hogy a váratlan és szokatlan dolgoktól óvakodni kell.
EnglishThat too is already in the offing.
EnglishWhat solidarity mechanism was set up, given that a mechanism for coercion and pressure was already in the offing?
Milyen szolidaritási mechanizmus jött létre, tekintettel arra, hogy már készülőben volt a kényszerítésre és nyomásgyakorlásra vonatkozó mechanizmus?
EnglishI am a practical man, I try to control the shape of the nows which lie in the offing, instead of submitting to them as they occur.
- Tudod, én gyakorlatias ember vagyok, és megpróbálom befolyásolni a "mostok"-at, amelyek a közeljövőben várják, hogy sorra kerüljenek, ahelyett, hogy behódolnék nekik.
EnglishOn 3 August, I wrote a letter, as the announcement that has now been made was already in the offing then, and received a reply from the President of the Commission.
Augusztus 3-án írtam egy levelet - mivel a most tett nyilatkozat akkor már kilátásban volt -, és a Bizottság elnökétől kaptam rá választ.
EnglishI think Tony knew all that was in the offing, but he went right ahead with the meeting we had a few nights later, and laid out his proposal to take care of her.
Azt hiszem, Tony sejtette, mi következik, de ettől még előállt pár estével később a találkozón, és javasolta, hogy legyen gondunk az asszonyra.
EnglishIf Bradley took it that my young wife had gone off with another man, or that there had been another man in the offing all along - that was good enough.
Bradley ugyanis úgy értelmezte, hogy ifjú feleségem elment egy másik férfival, illetve, hogy a látóhatáron mindvégig ott volt egy másik férfi, és nekem ez megfelelt.
EnglishWe should not forget that the government was already weak before the disaster and without a majority in the Upper House, meaning a crisis of the executive could be in the offing.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kormány már a katasztrófa előtt is gyenge volt, és a felsőházban nem rendelkezett többséggel, ami a végrehajtó hatalom válságát jelentheti.

Other dictionary words

English
  • offing

More translations in the Czech-English dictionary.