EN

offset {noun}

volume_up
offset (also: berm, brim, collar, edge)
offset (also: foil, set-off)
offset (also: grain)
offset (also: setback)
So-called carbon offsetting is no solution in this context.
Az úgynevezett szén-dioxid-ellentételezés ebben a kontextusban nem nyújt megoldást.
There are a lot of offsets still in the market, so if you have 25% domestically, we are discussing 30% as a whole as well.
Még mindig sok ellentételezés van a piacon, így 25%-os nemzeti csökkentés esetén összesítve 30%-ról beszélhetünk.
These matters are also linked to the issues of offsetting and ensuring a return on investment.
Ezek az ügyek kapcsolódnak az ellentételezés és a befektetés megtérülése biztosításának kérdéseihez is.
offset (also: set-off)
offset (also: recovery)
offset (also: subfamily)
offset (also: platform, table)
offset (also: sprout)
offset (also: offshoot, sprig, sucker, sprout)
offset (also: offshoot)

Context sentences for "offset" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe added expense is easily offset by what I charge them for their room and board.
Könnyen kitelik belőle, amit a lakásért és ellátásért kérek tőlük.
EnglishThe ecliptic, which is the path of the sun, moon, and planets correspond to an offset circle.
Az ekliptika, ami a nap, a hold és a bolygók útvonala, megfelel egy eltolási körnek.
English'Besides, I save enough in moorage fees to offset more than the cost of keeping the place up.'
Emellett a kikötői díjakból bőven tudom fedezni a fenntartási költségeket.
EnglishIf we think we can offset this with one billion, that is ridiculous!
Ha úgy gondoljuk, hogy ezt ellentételezhetjük egyetlen milliárddal, akkor ez nevetséges!
EnglishSaline drip and concentrated glucose drip for nourishment and to offset shock, said the doctor.
Cukoroldat-koncentrátum táplálékul és sóoldat a sokkhatás semlegesítésére.
EnglishThey want to reduce our targets and they want to offset more of our emissions.
Csökkenteni szeretnék a célértékeket, és kibocsátásaink nagyobb részét kívánják máshová kihelyezni.
EnglishYugo grinned, an effect somewhat offset by the big bruise on his jaw.
- Yugo elvigyorodott, de az állán vöröslő hatalmas horzsolás miatt mégsem látszott vidámnak.
EnglishEnter the offset value that you want to apply to a page number field, for example +1.
Írja be az oldalszámozás mező eltolási értékét, például "+1".
EnglishBut the center of the factory contained what they had come for: three huge web-offset printing presses.
Az üzemcsarnok közepén állt az, ami miatt jöttek: három óriási rotációs nyomógép.
EnglishGod's great flower-garden needs a few weeds to offset the splendour of the roses.
Isten nagy virágoskertjében szükség van néhány gyomra is, hogy a rózsák szépsége jobban megmutatkozzék.
EnglishBut London brought two bonuses to offset the reverse of the Prime affair.
Ám London két ajándékot is hozott, cserében a Prime ügyért.
EnglishEnter the distance that you want the shadow to be offset from the selected object.
Írja be a kijelölt objektum és az árnyék távolságát.
EnglishHe had thought this best—images of womblike wet reassurance, to offset her fire phobia.
Johanna szája tátva maradt a Newton-ra utaló megjegyzéstől.
EnglishEnter the offset that you want to apply to a date or time field.
Írja be az idő- vagy dátummezőn alkalmazni kívánt eltolást.
EnglishThe social benefits are offset less and less for farmers by what are referred to as compensatory payments.
A társadalmi hasznokat a kiegyenlítő támogatások egyre kevésbé kompenzálják a gazdák számára.
EnglishWe absolutely need to offer something positive to our citizens that will offset that situation.
Feltétlenül valamilyen pozitívumot kell kínálnunk a polgáraink számára, ami ellentételezheti ezt a helyzetet.
EnglishTo offset his irritation, Dors chuckled at him, a wifely reflex.
Dors szerette volna szétoszlatni Hari bosszúságát.
EnglishEnter the percentage to offset the rows or columns.
Adja meg a sorok vagy oszlopok eltolásának százalékos értékét.
EnglishIn fact, in the present case, the companies have also used the IIS to offset purchase tax liabilities.
Valójában ebben az esetben a vállalatok felhasználhatták az IÖR-t a beszerzési forgalmi adó kompenzálására is.
EnglishThe object is simple-to offset my opponent with the suspicion that I'm establishing a network to entrap him.
A cél egyszerű el kell altatnom az ellenfél gyanakvását, nehogy azt higgye, csapdát akarok állítani neki.