"offshore" translation into Hungarian

EN

"offshore" in Hungarian

EN offshore
volume_up
{noun}

offshore (also: outlander)
I got a disk loaded with offshore accounts of the biggest dogs in the world.
Van egy lemezem, teli nagykutyák külföldi bankszámláival szerte a világon..
On the given day, the money's wired into a corporate account in an offshore bank.
"Az adott napon," "a pénz egy vállalati bankszámlán egy külföldi banknál lesz."
Del Greco heard that Mattiece operates from behind offshore banks and companies.
Del Greco azt hallotta, hogy Mattiece külföldi bankokon és cégeken keresztül irányít.
offshore
The breeze blowing offshore was brisk, catching the tops of the waves and turning them into sunsplashed froth.
A friss, part menti szél belekapott a hullámok tetejébe, és napfénytől csillogó tajtékká változtatta őket.
Part menti zátonyokat kellene építenünk.
Makes sense that they'd have a patrol line offshore.
Akkor volna értelme, ha part menti őrjáratuk volna.
offshore
Add the further contradiction of Mrs Vlasto, which extends port control to ships anchored offshore.
Emellett Vlasto asszony is ellentmondásba kerül a kikötői ellenőrzés nyílt tengeren állomásozó hajókra való kiterjesztése terén.
With the Sangranada standing offshore, Aillas sent a boat into the harbour with a dispatch for King Casmir, requesting permission to enter the harbour.
A Sangranada megállt a nyílt tengeren, és Aillas egy csónakot küldött a kikötőbe, engedélyt kérve Casmir királytól a behajózásra.
offshore
offshore
offshore

Synonyms (English) for "offshore":

offshore
English

Context sentences for "offshore" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSecurity and prevention measures on offshore oil platforms in the EU (debate)
A nyílttengeri olajfúrótornyok biztonsága és megelőző intézkedések az EU-ban (vita)
EnglishSo long as the wind is light and offshore or from the west, there is no danger.
- Amíg a szél gyenge és a part vagy nyugat felől fúj, addig nincs veszély.
EnglishI checked out four of the private companies, and three are chartered offshore.
Leellenőriztem négy magáncéget, és közülük hármat külföldön jegyeztek be.
EnglishKing Aillas will be on hand shortly, unless he is set aback by an offshore wind.
Aillas király hamarosan megérkezik, hacsak a parti szelek nem hátráltatják.
Englishfree and unregulated movement of capital and the existence of offshore financial centres;
a tőke szabad és szabályozatlan áramlását, és offshore pénzügyi központok létezését;
EnglishThe fight against offshore companies and other tax evasions is a necessity.
Szükségszerű az offshore vállalatokkal és az adókikerülés más formáival szembeni küzdelem.
EnglishThat raises the question of how we deal with offshore installations in the Baltic Sea.
Ez felveti a kérdést, hogyan viszonyuljunk a balti-tengeren lévő tengeri létesítményekhez.
EnglishFirstly, do we need more legislation to improve the safety of the offshore industry?
Először: szükségünk van-e újabb jogszabályokra a tengeri ipar biztonságának javítása érdekében?
EnglishThere are, at present, hundreds of offshore platforms, drilling for both oil and natural gas.
Jelenleg több száz tengeri olajfúrótorony végez fúrásokat, olajat és földgázt keresve.
English'Understand ' came an echo from the wall of a palace on an island two-hundred yards offshore.
Értünk! jött a visszhang a parttól kétszáz méterre fekvő szigeten épült palota faláról.
EnglishWhere is the firm commitment to abolish tax havens and offshore financial centres?
Hol van a szilárd elkötelezettség az adóparadicsomok és offshore pénzügyi központok megszüntetésére?
EnglishWe welcome the fact that the EIB has revised its policy on offshore financial centres.
Üdvözöljük, hogy az EBB felülvizsgálta az offshore pénzügyi központokkal kapcsolatos politikáját.
EnglishHe had taken his base of oper-ations offshore a long time ago.
A fő tevékenységi körök megtartása mellett mindig új és újabb területekre merészkedett.
EnglishAssets held offshore are now equal to a third of global assets...
Az offshore cégekben tartott vagyontárgyak összege már eléri a globális vagyon egyharmadát.
EnglishA good way offshore near Mystra's Dance, where the water is deep.
- Jó messzire, a tengerbe, Mystra Táncának közelébe, ahol a víz mély.
EnglishOffshore exploitation and extraction in deep water are essential for the rarefaction of petroleum.
A nagy mélységben zajló tengeri kitermelés az olajkészletek fogyása miatt létfontosságú.
EnglishOffshore oil has its problems; offshore wind would be better.
A tengeri olajnak megvannak a maga problémái; a tengeri szél jobb lenne.
EnglishThe mail was growing each week, as was their offshore account.
Hétről hétre egyre több a levél, a bankszámla pedig szépen hízik.
EnglishKeepiru was only forty meters offshore, driving the sled toward him.
Kipiru alig negyven méterre volt a parttól, hozta a bobot.
EnglishWe'll be far enough offshore that we won't seem like a threat.
Elég messze leszünk a parttól, nem jelentünk veszélyt számukra.