"offshore wind" translation into Hungarian

EN

"offshore wind" in Hungarian

EN offshore wind
volume_up
{noun}

offshore wind
Scotland has much to contribute in terms of renewable energy resources, including wave, tidal, offshore wind and even solar energy.
Az olyan megújítható energiaforrások, mint a hullámok, az árapály, a parti szél vagy akár a napenergia terén Skócia jelentős hozzájárulást tehet.

Context sentences for "offshore wind" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishKing Aillas will be on hand shortly, unless he is set aback by an offshore wind.
Aillas király hamarosan megérkezik, hacsak a parti szelek nem hátráltatják.
EnglishOffshore oil has its problems; offshore wind would be better.
A tengeri olajnak megvannak a maga problémái; a tengeri szél jobb lenne.
EnglishVarious gas pipelines, off-shore wind parks and power stations by the dozen are at the drawing board stage.
Különböző gázvezetékek, offshore szélparkok és erőművek tucatjai vannak a tervezőasztalokon.
EnglishIt seems that all the funds that were committed to support offshore wind energy will be committed.
Úgy tűnik, hogy a tengeri szélenergia támogatására elkülönített összes pénzeszközt fel fogjuk használni erre a célra.
EnglishPower lines and offshore wind did, of course, deserve the additional cash.
A nagyfeszültségű vezetékekkel és a tengeren nyert szélenergiával összefüggő projektek természetesen megérdemelték a pénzügyi többlet-támogatást.
EnglishHe learned to sleep in the air, setting a course at night across the offshore wind, covering a hundred miles from sunset to sunrise.
Megtanult a levegőben aludni éjszaka, a part menti szélben, melyben napnyugtától napkeltéig vagy százötven kilométernyi utakat tett meg.
EnglishThe Government is intent on setting up offshore wind farms notwithstanding that the technology is not available for the depths of Maltese waters.
A kormánynak feltett szándéka tengeri szélerőműparkokat létrehozni, annak dacára is, hogy nem elérhető olyan technológia, ami Málta mély vizeiben erre alkalmas lenne.
EnglishScotland is rich in energy resources with tremendous potential to develop renewable sources such as offshore wind, wave and tidal power.
Skócia energiaforrásokban gazdag, és óriási potenciállal rendelkezik a megújuló energiaforrások - így a tengeri szélenergia vagy a hullám- és árapály-energia - kifejlesztése terén.
EnglishThe offshore wind farms which are being built in large numbers to generate energy must also be included, from the perspective both of fisheries and of maritime safety.
Az energiatermelés céljából nagy számban épülő tengeri szélerőműparkokat is figyelembe kell vennünk, mind a halászat, mind pedig a tengeri biztonság szempontjából.
EnglishIt soon became clear that no wind waited offshore, so they left the three triangular sails on each ship furled and, thirty-five warriors to a side, had begun paddling.
Hamar felismerték, hogy a parton túl nem vár rájuk szél, így a három háromszögletű vitorlát mindegyik hajón felcsavarva hagyták, és huszonöt-huszonöt harcossal evezni kezdtek.