"often enough" translation into Hungarian

EN

"often enough" in Hungarian

See the example sentences for the use of "often enough" in context.

Similar translations for "often enough" in Hungarian

often adverb
enough adjective

Context sentences for "often enough" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey'd drilled it at Hereford often enough, but never with real lives at risk.
Éppen eleget gyakorolták Herefordban, de soha egyikük élete nem múlt még rajta.
EnglishHaven't you lain with me often enough to know what I can and cannot enjoy?
Nem háltál velem eleget, hogy tudd, mi az, amit élvezhetek, és mi az, amit nem?
EnglishWhich hadn't been very damned often, though John remembered wishing for it often enough.
- Vagyis nem túl sűrűn, bár John úgy emlékezett, többször is szerette volna.
EnglishWe cannot repeat often enough that there is no justification for terrorism.
Nem tudjuk elégszer ismételni, hogy a terrorizmust semmi sem igazolhatja.
EnglishThe girl said suddenly and scornfully: I should think you'd come across thieves often enough!
Gondolom elég gyakan volt dolgod tolvajokkal mondta hirtelen gunyorosan a lány.
EnglishI had heard it often enough in Florence and in Rome, and everywhere that I had been.
Gyakran hallottam Firenzében, Rómában és mindenütt, ahol megfordultam.
EnglishWe cannot repeat often enough that there is no justification whatsoever for terrorism.
Nem ismételhetjük elégszer, hogy a terrorizmust semmi sem indokolhatja.
EnglishSecond and third jobs are not rare, as one job is often not enough to live on.
Nem ritka, hogy második vagy harmadik állást vállalnak, mivel egy állásból nem tudnak megélni.
EnglishIn the Basic School at Quantico Marine Base, they'd hammered the same lesson home often enough.
A quanticói tengerészgyalogos-iskolában alaposan a fejükbe verték a leckét.
EnglishOften enough there's a fishy business - we suspect foul play, but we can't ever prove it.
Gyakorta valami roppant gyanúsnak tűnik, de néha nem bizonyítható.
EnglishNow it was her turn to grumble, as her husband did often enough.
Most rajta volt a sor, hogy morgolódjon, ahogyan azt a férje is elég sűrűn tenni szokta.
EnglishIt made me think I should fight more often, that it's not enough to kill.'
Azt hiszem, gyakrabban kellene harcolnom, nem elég csak ölni.
EnglishIt cannot be emphasised often enough how badly organised civil society is in Russia.
Sokszor nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire rosszul szervezett Oroszországban a civil társadalom.
EnglishHe'd done so often enough in the past, both in Ireland and the Bekaa Valley.
Épp elégszer megtette már Írországban és a Bekaa-völgyben.
EnglishGlover had seen him dismiss unruly spirits often enough.
Glover gyakran szemtanúja volt, hogy a fiú rakoncátlan szellemeket küldött el.
EnglishMoore went to see the Secretary of State often enough, and the Nuncio wasn't exactly a stranger there.
Moore elég gyakran benézett a külügyminiszterhez, és a nuncius bejáratos volt hozzá.
EnglishIt wasn't her sex appeal - I had met that often enough - had been given the full treatment.
Nem is a vágyat ébresztő, titokzatos kisugárzás, amit sex appealnek neveznek, nem az fogott meg.
EnglishI heard such, often enough, from Igraine's house priest before I went to be fostered in Avalon.
Éppen elégszer hallottam ilyesmit Igraine házi papjától, mielőtt Avalonba vittek nevelkedni.
EnglishThat happened often enough in real life, not just on old movies.
Hányszor előfordul ilyen a való életben is, nemcsak a régi filmeken.
EnglishHe'd seen the same look often enough on the face of his intelligence officer.
Gyakran látta ezt a kifejezést a hírszerzők arcán.

Other dictionary words

English
  • often enough

More translations in the Italian-English dictionary.