"often happens" translation into Hungarian

EN

"often happens" in Hungarian

See the example sentences for the use of "often happens" in context.

Similar translations for "often happens" in Hungarian

often adverb
to happen verb

Context sentences for "often happens" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt happens very often that you do something else that is not in line with the Treaties.
Gyakran előfordul, hogy olyasvalamit teszünk, ami nem áll összhangban a Szerződéssel.
EnglishAs so often happens in life, however, it was an irrele- vancy that would change his mind.
Ámde gyakran megesik az életben, hogy valami apróság miatt meggondolja magát az ember.
EnglishA servant, of course; yes, that's possible: it often happens, doesn't it?
Persze, hogy egy háztartási alkalmazott; ez meglehet, ilyesmi elő szokott fordulni, ugye?
EnglishAnd as often happens with two people who are quarreling, this anger produced a good calm in me.
És mint gyakran megtörténik két veszekedővel, ettől a haragtól jó, hűvös nyugalom lett bennem.
EnglishThis often happens to people, especially if they die suddenly.
Sokszor megtörténik emberekkel, főleg ha váratlanul halnak meg.
English'Call it whatever you like; it happens fairly often.
Nevezze, aminek akarja, de tény, hogy elég gyakran megtörténik.
EnglishI don't suppose it often happens that you've actually been in the room while a murder was committed - Oh, don't, cried Anne.
Nem éppen gyakori, hogy valaki jelen van egy szobában, ahol gyilkosság történik...
EnglishAnd this happens very often with these computers, that the younger children are found teaching the older ones.
Ez az, ami gyakran előfordul a számítógépek kezelésénél: az látjuk, hogy a fiatalabbak tanítják az idősebbeket
EnglishViviane spoke as if this kind of thing happens often ... am I simply childish and naive, not to know?
Viviane úgy beszélt, mintha ilyen dolgok gyakorta megesnének... egyszerűen gyerekes vagy naiv volnék, hogy nem tudok róla?
EnglishHappens so often, he said, shaking his head.
Gyakran megesik az ilyesmi! mondta a fejét ingatva.
EnglishStill, I suppose that often happens to you, said Celia.
Ez biztosan gyakran megtörténik veled.
EnglishOh, it's a thing that happens very often.
Ó, az ilyesmi nagyon gyakran megtörténik.
EnglishIt happens quite often in cases of concussion.
Agyrázkódásnál elég gyakran megesik.
EnglishIt so often happens, said Miss Marple.
Ez gyakran megesik szólt közbe Miss Marple.
EnglishAmazing how often that happens.
Elképesztő, hogy milyen gyakran előfordul ez.
EnglishThe report clearly highlights, as often happens in conflict situations, that no single party is to blame for the conflict.
A jelentés világosan feltárja, ahogy konfliktushelyzetekben az gyakran előfordul, hogy mindkét fél hibáztatható a konfliktusért.
EnglishThen I took this scenario a step further: a few years down the line, they get divorced, as happens often enough, what happens then?
Aztán még egy kicsit továbbgondoltam ezt az esetet: eltelik pár év, és elválnak, ahogy az gyakran megtörténik. Mi lesz akkor?
EnglishNot often, but it happens.
EnglishThat happens often enough.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, sometimes - not often - it happens that the large groups in this House have something on their conscience.
Elnök úr, hölgyeim és uraim, néha - nem gyakran - előfordul, hogy a Parlament nagy képviselőcsoportjainak valami nyomja a lelkét.

Other dictionary words

English
  • often happens

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Italian-English dictionary.