"often seems" translation into Hungarian

EN

"often seems" in Hungarian

See the example sentences for the use of "often seems" in context.

Similar translations for "often seems" in Hungarian

often adverb
to seem verb

Context sentences for "often seems" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe looked ahead into the mists and added quietly, As are we all, too often, it seems.
- Előrenézett a ködbe és csendesen hozzátette - Ahogy mindannyian, úgy tűnik.
EnglishIt often seems as if they are just words which do not appear to have a lot of content.
Gyakran csak olyan szavaknak tűnnek, amelyek mögött nincs sok tartalom.
EnglishWhat often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.
Ami gyakran csak játéknak tűnik, az egész életen át tartó pszichológiai károsodást okozhat.
EnglishIt often seems to me that for the interior ministers, collecting new data is the easy option.
Nekem sokszor úgy tűnik, hogy a belügyminiszterek számára az adatgyűjtés jelenti a könnyű megoldást.
EnglishThe world is richer, vaster than it too often seems to be.
Világunk gazdagabb, tágasabb, mint amilyennek leggyakrabban látszik.
EnglishLast but not least, the European Parliament often seems to occupy itself with producing immense volumes of paper.
Végül, de nem utolsósorban: az Európai Parlament gyakorta óriási dokumentummennyiséget állít elő.
EnglishHowever, when I take a look at the programme, the theme often seems to be 'carry on as before'.
Ha azonban megnézem a programot, akkor gyakran úgy tűnik, hogy arról szól, hogy 'csináljuk továbbra is úgy, mint eddig'.
EnglishThough it often seems to me that it isn't progress.
Bár nekem sokszor úgy tűnik, hogy ez nem is haladás.
EnglishTime had moved forward, but it had not leaped forward, as it so often seems to have done when one awakens from an unplanned doze.
Az idő haladt ugyan, de nem rohant, ahogy azt olyankor érzi az ember, ha váratlanul lepte meg az álom.
EnglishAnd I too have ridden this road often, yet somehow, it seems, we are lost, Cormac said, and Morgause felt she would choke with her exasperation.
És magam is gyakran megjártam ezt az utat, most mintha mégis eltévedtünk volna - mondta Cormac, és Morgause úgy érezte, mérgében megüti a guta.
EnglishThe country or geographical location which has been mentioned most often seems to be Afghanistan, as if it were a test for the European Union and for the entire international community.
A leggyakrabban szóba hozott ország vagy földrajzi terület, úgy tűnik, Afganisztán, mintha csak egyfajta mércéje lenne az Európai Uniónak és az egész nemzetközi közösségnek.
EnglishBut every so often it seems that it is the inevitable fact of financial life that the chase after competitive advantage will lead to excesses, which in turn lead to the predictable bust.
Bizonyos időközönként azonban úgy tűnik, hogy a pénzügyi élet elkerülhetetlen ténye, hogy a versenyelőny utáni hajsza túlzásokhoz vezet, ami viszont előre jelezhető kudarcot okoz.

Other dictionary words

English
  • often seems

Search for more words in the English-Italian dictionary.