"often work" translation into Hungarian

EN

"often work" in Hungarian

See the example sentences for the use of "often work" in context.

Context sentences for "often work" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut for a lot of tasks, they actually either don't work or, often, they do harm.
De sok feladatnál nemhogy nem működnek, hanem gyakran károsan is hatnak.
EnglishThey often work outside legal regulations and do not enjoy any rights ...
Gyakran nem vonatkozik rájuk semmiféle jogi szabályozás és nincsenek jogaik...
EnglishWe cannot tolerate the fact that some people who work often depend on social welfare.
Nem tűrhetjük el, hogy dolgozó emberek is szociális segélyekre szoruljanak.
EnglishOf course, life is not like that and mothers often work outside the home.
Természetesen az élet nem ilyen, és az anyák sokszor az otthonon kívül is dolgoznak.
EnglishThis work often goes ignored by policy makers and society as a whole.
Erről a munkáról a politikai döntéshozók és a társadalom egésze sem vesz tudomást.
EnglishBut phone-company vans ... well, the feds often work that way.'
De a telefonos furgonokat... azokat általában a szövetségiek használják.
EnglishIt is often very frustrating work, Popov replied truthfully.
- Gyakran igen frusztráló munka - felelte Popov az igazságnak megfelelően.
EnglishBut if you have children, you know it doesn't often work that way.
De akinek van gyereke, az tudhatja, hogy az ilyesmi ritkán jön be.
EnglishThey don't work often, but when they do, it's a major job.
Nem dolgoznak sűrűn, és amikor igen, akkor csak főbenjáróan fontos munkákat vállalnak.
EnglishYoung people who have gained an education in another Member State most often stay and work there.
Azok a fiatalok, akik egy másik tagállamban tanultak, a leggyakrabban ott is maradnak dolgozni.
EnglishAt the same time, they are often required to work at a greater intensity and speed than other workers.
Ugyanakkor nagyobb intenzitású és gyorsabb munkát várnak el tőlük, mint a több munkavállalótól.
EnglishThis work is often insecure, undervalued and undeclared.
Ez a munka gyakran bizonytalan, alulértékelt és nem bejelentett.
EnglishAfter all, these construction products often involve work with hazardous substances and materials.
Elvégre ezeknek az építőipari termékeknek a gyártása során gyakran veszélyes anyagokkal is kell dolgozni.
EnglishIt takes hard work, often behind the scenes.
Sok munkát vesz igénybe, gyakran a színfalak mögött.
EnglishI just said they often work this way.'
Csak azt, hogy ők gyakran dolgoznak így.
EnglishHow often do you work out?
EnglishDomestic work, often insecure, undervalued and undeclared, represents 5% to 9% of total employment in industrialised countries.
A gyakran bizonytalan, alulértékelt és nem bejelentett háztartási munka az iparosodott országokban a teljes munkavállalás 5-9%-át teszi ki.
EnglishForced by personal circumstances, women currently are more often taking work in part-time jobs which offer little job security.
Személyes körülményeik által kényszerítve a nők jelenleg gyakrabban vállalnak részmunkaidős állást, amely igen bizonytalan foglalkoztatási forma.
EnglishEven those young Lithuanians who manage to find work are often forced to accept unfavourable employment contracts.
Azokat a litván fiatalokat pedig, akiknek mégis sikerül munkát találniuk, gyakran kényszerítik kedvezőtlen feltételekkel rendelkező munkaszerződés elfogadására.
EnglishDo you work here often?

Other dictionary words

English
  • often work

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Czech-English dictionary.