"ogre" translation into Hungarian

EN

"ogre" in Hungarian

EN ogre
volume_up
{noun}

But Rankin had grown in my imagination to the size of an ogre.
Rankin azonban akkorára nőtt a képzeletemben, mint valami emberevő óriás.
A pair of monstrous Ogres pushed to the forefront of their brethren and threw themselves against the gates-once; twice.
Két behemót emberevő óriás tolakodott előre, és nekilódultak a kapunak, egyszer, kétszer.

Synonyms (English) for "ogre":

ogre

Context sentences for "ogre" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWith his thick nose and heavy-lidded eyes, he looked a bit like a stunted Ogre.
Vastag orrával és vizenyős tekintetével leginkább egy ogréra hasonlított.
EnglishHe wore a mail-shirt and an ogre-horned 'helmet and carried a massive axe.
Páncélinget és ogreszarvas sisakot viselt, és a kezében egy hatalmas csatabárdot lóbált.
EnglishThere is an ogre of some sort devouring village maidens two days' ride from here.
- Van egy óriás, abból a fajtából, amely parasztlányokat fal, úgy kétnapi lovaglásnyira innen.
EnglishMy offering is valuable; it is recent news of your beloved brother, the ogre Higlauf!
- Értékes dolgot: friss hírt szeretett bátyádról, Highlauf ogréról!
English'You're speaking too delicately, Sparhawk,' Ulath growled, removing his Ogre-horned helmet.
Túl körülményesen beszélsz, Sparhawk mordult fel Ulath, és ő is levette ogreszarvas sisakját.
English' Ulath pulled off his ogre-horned helmet and scratched his head.
A lovag levette ogreszarvas sisakját, és megvakarta a fejét.
EnglishI cite you the Cross of Saint Elric, who was cooked and eaten by the ogre Magre, one limb at a time.
Megemlíteném például Szent Elric keresztjét, akit megfőzött és végtagonként felfalt Magre, az ogre.
EnglishHe reached up and rapped his' knuckles on his own ogre-horned helmet.
Öklével megkopogtatta saját ogreszarvas sisakját.
EnglishIn the dying light the cut I had made really did look like a grave — the grave of some mythical ogre.
A halódó fényben a hasadék, melyet vágtam, valóban sírnak látszott - egy mesebeli óriás sírjának.
EnglishIn Castle Rock he had always been Ace Merrill, the ogre who strode through the nightmares of a whole generation of little kids.
Castle Rockban viszont ő volt az Ász - a szörny, az iskolások teljes nemzedékének rémálma.
EnglishDo not fare west along Munkins Road; you would come to Castle Doldil, the seat of three-headed Throop the ogre.
Ne menj nyugat felé a Munkins úton, mert arrafelé lakik kastélyában, a Doldilban Throop, a háromfejű ogre.
EnglishHe came out second-best in a fight with an Ogre.'
A hatalmas termetű lovag Sparhawkra nézett.
EnglishHe was still wearing his mail-shirt although he had removed his Ogre-horned helmet and stood his axe in the corner.
Még mindig a láncinget viselte, bár ogreszarvas sisakját már levetette, és a csatabárdot is betámasztotta a sarokba.
EnglishWhy have you brought such excitement into my theater; the huge fellow asked Pinocchio with the voice of an ogre suffering with a cold.
- Hogy mertél ide jönni és ilyen zűrzavart csinálni a színházamban?! - dördült rá Pinokkióra rekedt sárkányhangon a bábos.
EnglishScarlet with embarrassment and breathless in his enforced haste, Vangerdahast vowed he would get his revenge on this ogre of a she-swordcaptainand it would
A szégyentől rákvörös Vangerdahast néma esküt tett, hogy ha lehetősége lesz rá, csúnya bosszút áll ezen a démonon.
English'Ogre,' Ulath replied.
EnglishPatriarch Bergsten, mail-shirted and dreadful in his ogre-horned helmet, rose and rapped the butt of his war-axe on the marble floor.
A páncélingbe és félelmetes ogreszarvas sisakba öltözött Bergsten pátriárka felállt, és csatabárdja nyelével megkopogtatta a márványpadlót.
EnglishBy day, lizardman tribesmen, half-ogre mercenaries, and bugbear woodsmen from the Gulthmere walked the streets beside human corsairs, merchants, and whores.
Nappal gyíkemberek, félogre kereskedők és medverém favágók jártak-keltek a kalózok, kurtizánok és ember kereskedők között.
EnglishWe heard a rumour that the Grail was guarded by the ogre Throop of the Three Heads, and that a hundred brave knights had died in the attempt to liberate it.
- Azt hallottuk, hogy a Grált Háromfejű Throop, az ogre birtokolja, és már legalább száz bátor lovag vesztette életét, aki megpróbálta megszerezni tőle.
EnglishThe ogre Carabara owns a crow which speaks ten languages, foretells the weather and gambles with dice, winning large sums from every one it encounters.
Carabarának, egy másik ogrénak van egy varjúja, amelyik tíz nyelven beszél, megjósolja előre az időjárást és kockázik, óriási összegeket nyerve mindenkitől, akivel csak találkozik.