"on the road" translation into Hungarian

EN

"on the road" in Hungarian

See the example sentences for the use of "on the road" in context.

Similar translations for "on the road" in Hungarian

on adverb
on
road noun

Context sentences for "on the road" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWere they more terrible than the cries surrounding Christ on the road to Calvary?
Csak nem szörnyűbbek annál a hangzavarnál, amely Krisztust kísérte a Kálváriára?
EnglishFor whoever's interested... that's the weather station on Old Russellville Road.
Ha valakit érint a dolog... ez az az állomás, ami az Old Russellville úton van.
EnglishThey left the road and cut across country as soon as they knew we were following.
Letértek az útról és átvágtak a földeken, amint észrevették, hogy követjük őket.
EnglishOn the road, in a hotel, in a Turkish bath getting the kinks out of his nerves.
Az országúton, szállodában vagy a török fürdőben, hogy rendbe hozza az idegeit.
EnglishHoles in the road had not been repaired; windows were broken; plaster was peeling.
Az úttest kátyúit nem javították ki; törött üveg az ablakokon, a vakolat hámlik.
EnglishUntil recently, road and other infrastructures were paid for only by taxpayers.
A közelmúltig kizárólag az adófizetők fizettek a közúti és más infrastruktúráért.
EnglishIt is a long and difficult road and the objective will not be achieved overnight.
Az út hosszú és göröngyös, és a célt nem fogjuk egy szempillantás alatt elérni.
EnglishFor another, just keeping the van on the road had become something of a challenge.
Másrészt, a mikrobusz irányban tartása már önmagában is kemény diónak bizonyult.
EnglishKim was in the road headlong, patting the dusty feet beneath the dirty yellow robe.
Kim hanyatt-homlok rohant és cirógatta a poros lábat a piszkos-sárga ruha alatt.
EnglishHe glanced in the rearview mirror, saw the road was empty, and backed up quickly.
A visszapillantó tükörbe nézett, látta, hogy az út üres, így gyorsan visszafarolt.
EnglishThe road began to rise more and more abruptly; more and more it became just sand.
Az út mind meredekebb lett, és körös-körül nem volt már semmi más, csak homok.
EnglishWe are in the last stretch to the finish, but the road will still be rather bumpy.
A cél előtti utolsó szakaszban vagyunk, de még mindig elég rögös út áll előttünk.
EnglishSeconds later, his sedan crunched away across the crackling grass toward the road.
Néhány másodperc múlva a második cirkáló elhúzott a sercegő füvön át, az út felé.
EnglishOn climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen.
Az éghajlatváltozás kérdésében most a Koppenhága felé vezető útra kell figyelnünk.
EnglishIn many EU Member States, road infrastructure is in need of further development.
Számos uniós tagállamban szükség lenne a közúti infrastruktúra fejlesztésére.
EnglishI say that if we go down this road only, then we are not seeing the full picture.
Állítom, hogy ha csak ezen az úton indulunk el, akkor nem látjuk az összképet.
EnglishI graduated from school, and I went on a road trip with two of my closest friends.
Befejeztem az egyetemet, és egy autós túrára mentem a két legközelebbi barátommal.
English'It is here,' said Kim's guide, and halted in a veranda flush with the main road.
- Itt van - szólt Kim vezetője, megállva egy verandán, egy szintben az úttal.
EnglishI met a traveler on the road coming into the valley, Flick explained hesitantly.
Találkoztam egy utazóval, amikor beértem a völgybe mondta vontatottan Flick.
English'He is only a chance companion met upon our road; and I am not answerable for him.
- Csak alkalmi útitársunk, akivel útközben akadtunk össze, s így nem felelek érte.

Other dictionary words

English
  • on the road

Translations into more languages in the bab.la English-Dutch dictionary.