"on the same wavelength" translation into Hungarian

EN

"on the same wavelength" in Hungarian

See the example sentences for the use of "on the same wavelength" in context.

Similar translations for "on the same wavelength" in Hungarian

on adverb
on
same pronoun
wavelength noun
Hungarian

Context sentences for "on the same wavelength" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo I believe we are on the same wavelength in many of these matters.
Úgy vélem tehát, hogy e kérdések közül sok tekintetében azonos hullámhosszon vagyunk.
EnglishConcerning your amendments on the school-milk scheme, we are on the same wavelength.
Ami az önök iskolatejprogramjára vonatkozó módosításait illeti, ugyanazon a hullámhosszon vagyunk.
EnglishSo I think there can be no doubt that we are on the same wavelength insofar as that approach is concerned.
Ezért úgy vélem, hogy nem lehet kétség afelől, hogy ezt a szempontot illetően közös hullámhosszon vagyunk.
EnglishSo we are on exactly the same wavelength here.
Ebben a kérdésben tehát teljesen azonos hullámhosszon vagyunk.
EnglishMy question was on exactly the same wavelength.
Pontosan azonos hullámhosszon volt a kérdésemmel.
EnglishThe third act concerns liberalisation of the drinking-milk market, where I note that we are also on the same wavelength.
A harmadik aktus a fogyasztói tejpiac liberalizálására vonatkozik, ahol megjegyzem, szintén ugyanazon a hullámhosszon vagyunk.
EnglishOn the contrary, I feel very much on the same wavelength as those who, before me, starting with Mrs Gardini, upheld a different position.
Épp ellenkezőleg, úgy érzem, nagyon is egy hullámhosszon vagyunk azokkal az előttem szólókkal, kezdve Gardini asszonnyal, akik eltérő álláspontot fejtettek ki.
EnglishPresident Obama is today on completely the same wavelength as Europe in relation to political action based on the key words of 'reconstruction' and 'recovery'.
Obama elnök az "újjáépítés” és a "fellendülés” kulcsfontosságú szavakon alapuló politikai fellépéssel kapcsolatban ma teljes egészében egy hullámhosszon van Európával.
EnglishBy the time the airliner had crossed the border into Polish airspace, Minsk tower and four other airliners on the same wavelength knew the Tupolev was in the hands of hijackers.
Addigra a gép, átlépve a határt, lengyel légtérbe ért; a minszki torony és négy, azonos hullámhosszon rádiózó gép már tudta, hogy a Tupoljev légikalózok kezére került.

Other dictionary words

English
  • on the same wavelength

Moreover, bab.la provides the English-Korean dictionary for more translations.