"on the scene" translation into Hungarian

EN

"on the scene" in Hungarian

See the example sentences for the use of "on the scene" in context.

Similar translations for "on the scene" in Hungarian

on adverb
on
scene noun

Context sentences for "on the scene" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSomeone had done a lot of carving to make such a pretty scene of dead things.
Valaki nagyon sok munkát fektetett bele, hogy ilyen szépen lerajzolja a halált.
EnglishShe didn't bluster into the scene but waited for the detectives to come to her.
Carson nem mozdult a helyéről, megvárta, hogy a két nyomozó menjen oda hozzá.
EnglishThe patient had to be guided, encouraged backward to the scene of the trauma.
A beteget irányítani kellett, bátorítani, hogy visszatérjen a trauma színhelyére.
EnglishBut he could do nothing of the kind; the scene had left him lumpish and awkward.
A mai napra elég lett volna a pénzem, de az a borzalmas számla mindent felforgatott.
EnglishAlready the dream seemed like a scene observed through the wrong end of a telescope.
Az álom máris úgy összezsugorodott, mintha egy távcső kicsinyítő feléről nézné.
EnglishIt swooped four more times to record the passage of furtive groups leaving the scene.
Még négyszer eredt a helyszínről távozó csoportok nyomába, hogy lefilmezze őket.
EnglishGENEVIEVE: I can't ever go back to the radio station again not after that scene.
GENEVIÉVE Soha többet nem tehetem be a lábam a rádióállomásra az után a jelenet után.
EnglishOne of our Thorn relief teams - they were on the scene ahead of the Egyptians.
Az egyik Thorn-segély egységtől, amely az egyiptomiak előtt ért a helyszínre.
EnglishHe took in the scene at a glance, despite the drifting plume of cordite smoke.
A szállongó puskapor és sűrű füst ellenére egy pillantás alatt fölmérte a helyzetet.
EnglishChavez, Price, and Bellow walked to the senior Swiss policeman on the scene.
Chávez, Price és Bellow odamentek a helyszínen lévő rangidős svájci rendőrhöz.
EnglishSomething like a razor was the weapon... but nothing was found at the scene.
Valami pengeszerű fegyverrel csinálhatták... de a helyszínen semmit sem találtunk.
EnglishI had now a new scene of life upon my hands, and a dreadful appearance it had.
Most új fejezete nyílott életemnek, méghozzá eléggé fenyegetőnek ígérkezett.
EnglishThe political scene in Iran - as you well know - is of great interest these days.
Mint az Önök is jól tudják, napjainkban az iráni politikai helyzet rendkívül érdekes.
EnglishAmbulances were on the scene, plus medical orderlies from the British Army.
Mentőautók érkeztek a helyszínre, és az angol hadsereg szanitécei is megjelentek.
EnglishWhen he closed his eyes his head played out scene after scene from the past.
Amikor lehunyta a szemét, agya egymás után lejátszotta a nemrég átélt jeleneteket.
EnglishIn the second scene the fleck of light dropped straight in: one flare, and gone.
A második képen a fényfolt egyenesen belezuhant: egy fellángolás, és vége.
EnglishThen it's reasonable to assume there was a third person at the crime scene.
Akkor indokolt feltételezni egy harmadik személy jelenlétét a bűntény színhelyén.
EnglishThe very castle, once so dominant in the scene, looked shrunken and gray.
A valaha oly büszke, tekintélyt parancsoló vár most szürkén simult környezetébe.
EnglishIt was a most affecting scene for all of us, but I did not dare prolong it.
Szívfájdító jelenet volt mindnyájunk számára, de nem mertük túlságosan elnyújtani.
EnglishThe report from the Thompson manager on the scene had been concise and unequivocal.
A helyszínen lévő Thompson-vezető precíz és tárgyilagos beszámolót nyújtott.

Other dictionary words

English
  • on the scene

Moreover, bab.la provides the French-English dictionary for more translations.