"on the spot" translation into Hungarian

EN

"on the spot" in Hungarian

EN on the spot
volume_up
{adverb}

on the spot (also: in the field)
(c) the right to request that information be given verbally, on the spot;
c) a szóbeli információ kérésének joga a helyszínen;
They didn't demand payment on the spot, as the Moscow traffic police did.
Nem kell a helyszínen fizetni, ahogyan Moszkvában.
If they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Ha ezt sikerül igazolniuk, a helyszínen ki kell állítani számukra a beutazóvízumot.
on the spot (also: forthright, forthwith, immediately, instantly)
They would spot you without fail, Armand continued.
- Azonnal észrevennének - folytatta Armand növekvő indulattal.
We virtually had to make them up on the spot.
Gyakorlatilag mindent azonnal, rögtönözve kellett kialakítanunk.
Hoppy could be a millionaire in five years, he decided on the spot.
Hoppy azonnal felmérte, hogy öt éven belül milliomos lehet.
on the spot
And he said, on the spot, "Absolutely, yes."
És ott helyben rávágta, hogy "Igen, mindenképpen!"
I thought Quinn would perish from mortification on the spot.
Azt hittem, Quinn ott helyben meghal a szégyenkezéstől.
And I thought I might expire on the spot from fear.
Azt hittem, ott helyben meghalok a félelemtől.
One CRS man who lost his badge was arrested on the spot and hustled to a waiting van.
Egy CRS-rohamrendőrt, aki elvesztette a jelvényét, azon nyomban letartóztattak, és betuszkoltak egy rabszállító kocsiba.
Azon nyomban fölvettem.
And if they caught her, they would wring her neck on the spot-unless they thought to use her for some unthinkable amusement.
És ha őt utolérik, azon nyomban kitekerik a nyakát... hacsak nem hagyják életben valami borzalmas szórakozáshoz.
on the spot
'Actions in an emergency are taken on the spot.
Vészhelyzetben azon melegében kell intézkedni.

Context sentences for "on the spot" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe more frequently the kid is reinfected, the faster the parietal spot grows.
Minél gyakrabban fertőzzük újra a kölyköt, annál gyorsabban növekszik ez a folt.
EnglishSo we first hooked up a spot in the Navajo Nation with a classroom in Seattle.
Az első kapcsolatunk a navahó nép gyermekei és egy seattle-i osztály között volt.
EnglishHe refused to leave London, preferring to be on the spot in case of emergency.
Nem akart elutazni Londonból, a helyén akart lenni, ha hirtelen szükség lenne rá.
EnglishIf you spot him, and he can be killed without risk to the globe, you may do so.
Ha úgy látjátok, hogy a gömb veszélyeztetése nélkül megölhetitek őt, tegyétek meg!
EnglishEven the Communists on the spot were obliged to smile when they read about it.
Még a kommunisták is kénytelenek voltak nevetni, amikor ezt a jelentést olvasták.
EnglishThese political gimmicks are easy to spot but this does not make them acceptable.
Könnyű átlátni ezeken a politikai cseleken, de ettől még nem lesznek elfogadhatóak.
EnglishSame as that fucked-up crawdaddy he had the spot trained on right now meant Maine.
Ugyanígy az elcseszett vén rák, amire most mereszti a szemét Maine államot jelenti.
EnglishHe'd seen where the Russian had launched from, and had his seeker on the spot.
Már látta, honnan indított az orosz, és a keresője is rajta volt a célponton.
EnglishI looked for Thwim by his green cape and twitching snout, but I couldn't spot either.
Keresni kezdtem Thwim zöld köpenyét, roppant orrát, de egyiket sem láttam sehol.
EnglishHe added: And as for this place here, Nasse House, it is a most beautiful spot.
Ami pedig ezt a helyet illeti tette hozzá , a Nasse-kastélyt, hát ez valami gyönyörű.
EnglishNow a red spot was spreading over the blue silk, just above his left nipple.
Egy vörös folt jelent meg a kékszínű köntösön, pontosan a bal mellbimbója felett.
English235ing a lighter spot ahead illuminated by what looked like bright moonlight.
Világos folt tűnt fel előttük, mintha holdfény csillant volna meg a távolban.
EnglishMark off the map with that spot in the centre and prepare for a square search.
Jelölje meg a térképen ezt a helyet, húzzon kört köréje, és fésüljék át a környéket.
EnglishThe burly squire then led his horse through the bushes to a spot near the city gate.
A zömök fegyvernök ezután elfoglalta a helyét az erdő szélén, nem messze a kaputól.
EnglishA black male in jeans hauling chairs to a spot under the Blacks' oak tree?
Egy farmerbe öltözött fekete férfi székeket cipel a Black család tölgyfája alá.
EnglishYou're telling me you're here from the motel's parent company doing spot inspections?
Azt mondja nekem, hogy a hotel anyavállalatától vannak szúrópróba vizsgálaton?
EnglishIn Pappy's opinion, it was the best spot in the county to catch the hill people.
Papi szerint az egész megyében ez volt a legjobb hely, ahol hegylakókat lehetett fogni.
EnglishWe'll have a spot of lunch and go back to Gull's Point and I'll show you something.
Bekapunk valamit ebédre, utána visszamegyünk Gulls Pointba, és mutatok neked valamit.
EnglishIn one spot, a few yards from its termination, the ground was wet and boggy.
Egy helyen, az ösvény végétől néhány yardnyira, nedves és sáros volt a föld.
EnglishHe even gave me a halo, a judiciously placed spot of nebulous light in the background.
Még glóriát is kaptam tőle, úgy helyezett el a háttérben egy elmosódott fényfoltot.