"on the spur" translation into Hungarian

EN

"on the spur" in Hungarian

See the example sentences for the use of "on the spur" in context.

Similar translations for "on the spur" in Hungarian

on adverb
on
spur noun
to spur verb

Context sentences for "on the spur" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wish to say that Parliament is welcome to help us spur on the co-contractor.
Üdvözöljük, ha a Parlament segítséget nyújt a társkivitelező ösztökéléséhez.
EnglishHe decided to send out Germanicus, with an army of his own, to spur Tiberius to action.
Hogy mi érdeke volt erre Tiberiusnak, nem tudta, de mindent feltételezett róla.
EnglishThey were still in the primitive stage of teleportation; death was the only spur they knew.
A teleportálás kezdetén jártak; a halál volt az egyetlen ösztönző, amit ismertek.
EnglishThe spur of knighthood struck into the belly of the Wersgor behind him.
Sarkantyúja, lovagi rangjának egyik jele a háta mögött álló wersgor hasába fúródott.
EnglishRather than acting as a spur to our work, that advice note almost became a straitjacket.
Ez a javaslati feljegyzés nem sarkallt munkára, hanem majdnem kényszerzubbonnyá vált.
EnglishThis is likely to spur the deployment of clean technologies in developing countries.
Ez valószínűleg ösztönözni fogja a tiszta technológiák elterjedését a fejlődő országokban.
EnglishShe would have them across the mountains of the Rock Spur before they knew it.
Háromig se számolnak, és már át is vitte őket a Sarkantyú-hegységen!
EnglishImagine trying to answer this on the spur of the moment in open court.
Képzeljék el, milyen nehéz lehet egy nyilvános tárgyaláson erre kapásból válaszolni.
EnglishWe moored our taxi to a spur of rock -- the gravity was almost nil -- and went inside.
Kikötöttük a taxit egy sziklakiszögelléshez a gravitáció csaknem nulla volt és bementünk.
EnglishA steep curve of heath-clad land, an outlying spur of the moor, lay in front of us.
Meredek hangafüves domb a lápvidék előhírnöke magasodott előttünk.
EnglishI'll have Karlas go into Spur, it's just a couple of miles away, and he can get you some.
Majd szólok Karlasnak, hogy menjen el Spurbe, az csak néhány mérföld ide, és hozzon neked.
EnglishIt is such a spur to one's genius, such an opening for wit, to have a dislike of that kind.
Az ilyen ellenszenv úgy sarkallja az elmésséget, annyi alkalmat nyújt a szellemeskedésre.
EnglishIf he took them on his own, it was probably just a crazy spur-of-the-moment thing.
Ha viszont egymaga vitte el őket, akkor pillanatnyi elmezavarban elkövetett bosszúval van dolgunk.
EnglishI thought that we had lost it on the other side of the Rock Spur, but somehow it has found us again.
Azt hittem, leráztuk a Sarkantyú-hegység túloldalán, de valahogy ismét megtalált.
EnglishTherefore, Mrs Petre, you spur us on and encourage us to continue our work.
Ezért, Petre asszony, Ön ezzel mintegy megsarkantyúz minket, és a munkánk folytatására ösztönöz.
EnglishVictoria thought with pride that it explained it very well for a spur of the moment plunge!
Victoria büszkén gondolta, hogy a pillanat hatása alatt milyen jól sikerült kivágnia magát.
EnglishAnother fifty meters of the rail spur had disappeared from view between one KH-n pass and another.
A KH-11-es két felvétele közt újabb ötvenméternyi szárnyvonalsínpár tűnt el.
EnglishHe's a fine business head to plan on the spur of the moment, but he's bound to die some day.
A pillanat hevében jó üzletembernek mutatkozott, de hát előbb-utóbb neki is meg kell halnia.
EnglishIt was too sudden; he could not pass judgment on the spur of the moment, What, really, was her intention?
Mindez egészen váratlanul érte a férfit, s nem tudta még, hogyan viselkedjék.
EnglishHe agreed to it-Jack asked him on the spur of the moment in the hospital at the Naval Academy.
Jack a pillanat hevében kérte meg rá a haditengerészeti kórházban.

Other dictionary words

English
  • on the spur

Have a look at the English-Swedish dictionary by bab.la.