"on the surface" translation into Hungarian

EN

"on the surface" in Hungarian

EN on the surface
volume_up

On the surface the quarrel between the Communists and the P.O.U.M. was one of tactics.
A kommunisták és a POUM közötti vita látszólag taktikai jellegű volt.
On the surface, but when you get to know her better, there's a whole other story goin' on.
Látszólag igen, de ha jobban megismered, egész más a helyzet.
It would have to be termed improbable, he mused, because on the surface they seemed to have so little in common.
Itt csakugyan a képtelen a megfelelő szó, mert látszólag vajmi kevés közük volt egymáshoz.
on the surface (also: for external use)
on the surface (also: on the face of it)
There was, on the surface, nothing wrong with that, Varanna thought.
Látszatra nem is volna semmi baj, gondolta Varanna.
Those proposals of his made a great deal of sense on the surface, and I could not think quickly enough to find any fault with them.
Azok a javaslatok, amikkel előállt, látszatra értelmesnek hangzottak, s nem tudtam elég gyorsan gondolkodni ahhoz, hogy hibát találjak bennük.
on the surface

Context sentences for "on the surface" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishWenshan re ports surface contact, bearing three-four-zero, range eighteen miles.
A Vensan radarkapcsolatot észlel három-négy-nulla irányban, tizennyolc mérföldre.
EnglishThis done he rolled and patted out the plasticine till he had a smooth surface.
Miután ezzel kész volt, a plasztilint addig ütögette, míg felszíne sima nem lett.
EnglishThe doors slid open three floors below the surface, on the next to the last level.
Az ajtó három emelettel a felszín alatt, az utolsó előtti szinten nyílt ki újra.
EnglishAs we went up the steps and through the tunnels to the surface, I took his arm.
Ahogy mentünk fel a lépcsőkön, majd az alagútban a felszínre, megfogtam a karját.
EnglishKeepiru waited until the monster had passed, then rose to the surface himself.
Kipiru megvárta, amíg a szörnyeteg elmegy, aztán maga is a felszínre emelkedett.
EnglishWhat we're seeing is a huge chunk of the star surface blown away, heading for us.
Amit most látunk, uram, az a csillagfelszín egy levált darabja, és felénk tart.
EnglishRemove them and wipe off the surface water with a clean and slightly damp cloth.
Vegyük ki, töröljük le a felületi vizet tiszta és kicsit nedves törölközővel.
EnglishWhen he touched it, light appeared across its flat surface, pale yellow and cool.
Ahogy megérintette, hűvös, sápadt, halványsárga fény jelent meg a lapos felszínen.
EnglishOn the surface, Hollister resembled a hundred other small towns in California.
Első pillantásra Hollister olyan volt, mint száz másik kisváros Kaliforniában.
EnglishCigar butts and cigarette butts, some of them marijuana, littered the surface.
Szivar- és cigarettacsikkek közöttük nem egy marihuánás lebegtek a felszínen.
EnglishOne night we dug up to the surface and escaped, and so I am alive today.
Egyik éjszaka feltörtünk a felszínre és elmenekültünk, így vagyok még ma is életben.
EnglishSurface ships still at eleven o'clock, now ten miles, lead, he radioed to Tamalko.
Hajók még mindig tizenegy óránál, távolság tíz mérföld, vezér rádiózta Tamalkónak.
English(DE) Madam President, forty percent of Cameroon's surface area is covered in forest.
(DE) Tisztelt elnök asszony! Kamerun területének negyven százalékát erdő borítja.
EnglishThe big egg fluttered; its surface grew dull and crinkly and began to expand.
A nagy tojás remegett; felszíne elhomályosult, megráncosodott, és tágulni kezdett.
EnglishNomuri reached below the surface of the water, feigning agony in an obvious way.
Nomuri a víz alá nyúlt, s felszisszent, mint akinek nagy fájdalmai vannak.
EnglishAt first the globe was dark, black as jet, with the moonlight gleaming on its surface.
A gömb kezdetben sötét volt és koromfekete, csak a holdfény csillogott a színén.
EnglishA dark, foamy mist rose below her where impellers kicked up the surface ooze.
A hajó mögött sötét, habos köd támadt, ahol a lapátok felkavarták az iszapot.
EnglishHe was on his back on a form-fitting surface, his legs apart, his arms above his head.
A hátán feküdt egy testhez simuló felületen, lába szétvetve, keze a feje fölött.
EnglishIt was no ordinary photograph, though its surface was glossy and its margins white.
És nem volt holmi közönséges fénykép, bár fényes volt a felszíne, és a széle fehér.