"on the table" translation into Hungarian


Showing results for "to put the book on the table". "on the table" is currently not in our dictionary.
EN

"on the table" in Hungarian

EN

to put the book on the table {verb}

volume_up
to put the book on the table
könyvet az asztalra tesz

Context sentences for "on the table" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishScyld, Ywain behind the carved table, the sword of Rhiannon gleaming before her.
A faragott asztal túloldalán Scyld és Ywain, előttük Rhiannon kardja csillogott.
EnglishIt is a special Council meeting because there are not many matters on the table.
Különleges tanácsi ülésről van szó, mivel nem sok kérdés szerepel a napirenden.
EnglishThen, without further argument, he left a dollar and two quarters on the table.
Azután minden további vita nélkül otthagyott egy dollárt és két negyeddollárost.
EnglishElliot and Tina spread the map on the table and sat down across from each other.
Elliot és Tina kiterítették a térképet az asztalra, és leültek egymással szemben.
EnglishWhen it was apparent he was not being seen, he walked to the table and sat down.
Miután nyilvánvalóvá vált, hogy senki sem figyeli, odament az asztalhoz és leült.
EnglishHe was stirring his coffee when he felt someone stand-ing in front of his table.
Már a kávéját kavargatta, amikor érzékelte, hogy valaki meg. áll az asztalánál.
Englishone asks as he pulls a chair from under the table and sits down.
Leülhetünk? kérdi az egyikük, miközben kihúz egy széket az asztal alól, és ráül.
EnglishPresident Nixon was at the head of the huge oval table, and I was at the foot.
Nixon elnök ült az asztalfőn az irdatlan tojásdad asztalnál, én az asztal végén.
EnglishThere was a pause, then Father brought down his fist with a crash on the table.
Az Atya nem válaszolt azonnal, aztán öklével teljes erőből az asztalra csapott.
EnglishFinishing his coffee, he set the cup and saucer down on the table with a grimace.
- Aztán lassan kiitta a kávéját, majd a csészét, csészealjat letette az asztalra.
EnglishTatzel, leaning on the table with chin on her two fists, scowled into the fire.
Tatzel ráhasalt az asztalra, öklére támasztotta az állát, és ismét a tüzet nézte.
EnglishIt is impolite to leave the table before the meal is finished, Dan admonished him.
Udvariatlanság elhagyni az asztalt, mielőtt a vacsora véget nem ért intette Dan.
EnglishA negligent wiggling of his fingers sent silk fibers drifting to the table top.
Egyik kezének elegáns mozdulatával lesimította a zakója vállából kiálló szálakat.
EnglishThere's a kind of Chinese vase on the table now - nice - but not nearly so period.
Egy kínai váza áll most az asztalon... csinos... de távolról sem olyan stílusos.
EnglishHe saw Aaron sitting opposite him, Yuri, at the table, saying, I am your friend.
Aaront látta, ahogy ül szemközt az asztalnál, és azt mondja: A barátod vagyok.
EnglishShe slid out of the full-length fox and folded it on the chair across the table.
Abby kibújt a hosszú rókaszőr bundából, és az asztal túloldalán lévő székre tette.
EnglishThat is a good thing because, as we all know, there is nothing on the table yet.
Ez pozitív dolog, mert - amint azt jól tudjuk - még semmi sincs előterjesztve.
EnglishIt was I who leant across the table now and planted my kiss on the man's cheek.
Most én hajoltam át az asztalon, hogy rászoríthassam ajkamat a firenzei arcára.
EnglishItaly was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Olaszországot akkor elítélték, azonban megfelelő terv máig nem került benyújtásra.
EnglishInserts data selected from the data source browser into the document as a table.
Az adatforrás-böngészőből kiválasztott adatokat táblaként szúrja be a dokumentumba.

Similar translations for "on the table" in Hungarian

table noun
on
on adverb